Без приоритета на Тайнството, Църквата се превръща в хуманитарен клуб с униформени служители

Торал Агаев