Меню Затваряне

Беседата на Христос с богатия младеж

Виктор Дора

Виктор Дора

Днес е Тринадесета неделя след неделя подир Въздвижение (Двадесет и четвърта неделя след Петдесетница). Много хора си мислят като днешния младеж в Евангелието, че за да придобием небесното царство трябва да сме богати, начетени, културни и възпитани и да умеем да изпълняваме заповедите. Всичко това е много добро и задължително, но има едно нещо, без което всичко това е нищо. Кое е то? Любовта ни към Христос и нашето желание да Го последваме и да оставим цялото богатство на света и всичко, което притежаваме заради Неговото име.

Разбира се, че Господ не иска от всички да станат отшелници и да Го последват, но Той изисква от нас да бъдем нащрек, понеже рано или късно ще дойде смъртта и раздялата с тялото, а всичко, което сме притежавали на този свят, ще стане чуждо за нас. Младежът идва при Господа, но не с желанието да Го последва, а да Го изпита: ха, сега да Те видим дали казваш истината! Той заедно с това, си представя Божието Царство като едно светско материално царство и затова казва: какво трябва да направя, за да наследя вечен живот? С какво да Ти угодя, за да ми позволиш да живея вечно на земята?

Но вечен живот тук няма, а за да живее дълго на земята, човек трябва да изпълнява заповедите и точно тях му посочва Господ, защото ги е имало вече в Стария Завет. Младежът отговаря, че е изпълнил и опазил всички заповеди от юношеската си възраст. Той вече бил съвършен във всичко, но смъртта наближавала с всеки изминал ден и затова настоявал Иисус да му отговори. И Иисус му отговорил: Ти вече си съвършен, поздравявам те, но ти липсва още едно нещо. А кое е то? Иди и продай всичко, което е твое и раздай цената му на бедните. Тоест, ако още не си се готвил за смъртта – готви се, като се откажеш от всичко, което имаш и го дадеш на бедните, които още не са напреднали духовно и им липсват средства за най-обикновеното за живота. Освен това (по друго тълкувание) остави всичко на този свят на бесовете, които те мамят с него, а след това ела и Ме последвай, защото Царството небесно е правда, мир и радост със светиите и с Господ Иисус Христос в Светия Дух. Така ще имаш съкровище на небесата.

Но младежът се натъжил от тези думи, защото бил много богат, силно привързан към земното, материалното, и към всичко в света, и му станало тъжно, че ще трябва да го остави. Тогава Господ казал: колко мъчно е за богатия да влезе в Царството небесно, т.е. за богатия е трудно да влезе в Царството заедно с неговата привързаност към земното. По-лесно е за камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Небесното царство – това е по-невъзможно и от невъзможното на земята.

Господ казва с това и друго, че човекът не може да се спаси с лични усилия. Учениците Го питат: кой може тогава да се спаси? А Той отговаря: Невъзможното за човеците е възможно за Бога. Дори и за човека да е невъзможно да се спаси, то за Бога е възможно, защото Той е способен да го помилва и да му дари вечния живот.

И така, каква е поуката за нас от тази беседа? Господ ни призовава да живеем според заповедите, а ако сме богати и имаме нещо на този свят, да не забравяме, че всичко ще свърши и ще дойде смъртта. Да не се отчайваме за спасението си и да се придържаме към Господ Иисус Христос, защото Той накрая на живота ни ще ни спаси от всички болести и несгоди на този свят, и ще ни засели заедно с Него и светиите в рая на онзи свят. Амин.

Posted in Проповед

Вижте още: