Меню Затваряне

Бог за Църквата е свръхсъщностна Същност

Проф. Христос Янарас

“Бог за Църквата е свръхсъщностна Същност; Божественост, превъзхождаща Божественото; Безименно име, безначално Начало; дух, който не се съвместява с духа, неизречено слово; смисъл, неизразим с никакъв смисъл. Познанието за Бога е ведение в неведението, непричастна причастност. Богословието представлява само по себе си оформяне на неоформимото, образ на неизобразимото, представяне на непредставимото, завършващо начало; то изразява неподобното подобие, в което всички неща се съединяват в едно”.

——————

Проф. Христос Янарас

“Азбука на вярата”

Posted in Шарени мисли

Вижте още: