Меню Затваряне

Божията любов като отговор

“Не ми трябва да знам, трябва ми само да обичам”.

Майка Гавриила

„Някой път личностите, на които даваме любовта си, може и да не я оценят, и тогава оставаш сам с Бога. Но все пак Бог си има Свои Си и винаги ще ги изпраща при тебе. От мига, в който се доближиш до начина на живот, който Той иска да следваш, веднага Божии люде ще започнат да идват при тебе.”

„Всяка въздишка на сърцето, всеки копнеж по нещо, който е от Божията Любов, на него Господ непременно ще отговори след известно време…”

Из “Аскетика на любовта”

Posted in Шарени мисли

Вижте още: