Меню Затваряне

Български богослови участват в проекта „Религиозно образование и религиозно многообразие в Европа“

Международна научна конференция за Религиозното образование и многообраазието в училищното обучение и културния контекст на европейските страни се провежда на 23 март 2023 година в Института „Сан Бернардино“ във Венеция. Темата е свързана с промените на религиозния пейзаж в Европа, секуларизацията и десекуларизацията, религиозната грамотност и различните типове идентичност в рамките на религиозните общности и съвременните общества.

Конференцията е част от научен проект по Европейската програма „Еразъм+“ за създаване на работна мрежа от университети и религиозни институции, които работят заедно за сътрудничество в областта на религиозното образование в училище и различните форми на християнска и духовна просвета в Европа.

В програмата на конференцията участват богослови и изследователи на религията, педагози, социолози и журналисти от Италия, Гърция, Румъния, България, Естония и Финландия, които изследват проблемите на религиозната идентичност и многообразие в страните от Европейския съюз.

От българска страна в конференцията участват с представяне на ситуацията в България по разглежданите въпроси на религиозното образование доц. д-р Костадин Нушев и доц. д-р Андриан Александров от Богословския факултет на Софийския университет.

В резултат на проведените изследвания ще бъде създадена интернет платформа за иновативно религиозно образование в Европа (IRENE) с работни дигитални инструменти и учебни материали за учители по религия, катехеизатори, богослови и студенти.

Текст и снимки: доц. д-р Костадин Нушев

——–

Фондация за религиозно развитие (Regional Development Foundation) е българска НПО, работеща в областта на неформалното религиозно образование и преподаване. Създадена е, за да подпомогне развитието и насърчаването на нравствените ценности, гражданското общество и образованието, а също и развитието на най-необлагодетелстваните региони на България. Подпомага социалната дейност на Българската православна църква на местно ниво с внимание към уязвимите групи от хора и съдейства за разработването на проекти, финансирани от ЕС. Работата на организацията се подкрепя от изтъкнати богослови и други професионалисти в областта на религията и религиозния диалог и образование в България. Лица за контакт: Диана Петрова и доц. Андриан Александров.

„Фондацията за регионално развитие“ участва в научния проект IRENE, представен в контекста на европейската програма ЕРАЗЪМ + като иновативно действие за сътрудничество за обмен на добри практики в рамките на стратегическото партньорство между организации от различни европейски страни, работещи в областта на образованието за възрастни. Проектът има за цел да анализира как се работи с религиозното образование и грамотност в различните страни-партньори, и по-специално – образованието, насочено към религиозното многообразие и религиозния плурализъм. Проектът предлага учебни материали и общ път на обучение за различните християнски деноминации, участващи в партньорството.

Проектът IRENE (Иновативна мрежа за религиозно образование: обучение към религиозното многообразие) продължава вече две години и, както се казва в заглавието, има за цел да бъде мрежа, набор от допълващи се организации, принадлежащи към различни сектори на образованието, с необходимия опит за успешно покриване на всички аспекти, предвидени от Стратегическо партньорство за обучение на възрастни (KA204) на програма ЕРАЗЪМ+.

Кои са партньорите на проекта IRENE: три университета – Институтът по теология на Естонската евангелска лутеранска църква, Университетът на Източна Финландия и Университетът Аристотел в Солун, Гърция – две организации с нестопанска цел – Асоциация „Василиада“, създадена с патронажа на Православната архиепископия на Олтения (Румъния) и Фондация за регионално развитие (България), официален партньор на Богословския факултет на Софийския университет. Институтът за икуменически изследвания „Сан Бернардино” на провинция Сант’Антонио деи Фрати Минори може да се определи като синтез на двете типологии.

1. Asociatia Vasiliada (Крайова, Румъния)

2. The Aristotelio Panepistimio Thessaloniki (Aristotle University of Thessaloniki – School of Theology) (Солун, Гърция)

3. Фондация за регионално развитие (Видин – София, България)

4. Университет на Източна Финландия (Куопио) /Йоенсуу, Финландия)

5. EELK Usuteaduse Instituut (Естонска евангелска лутеранска църква – Институт по теология) (Талин, Естония)

6. Институт за икуменически изследвания „Сан Бернардино“ (Венеция, Италия)

Posted in Новини, Новини от света

Вижте още: