Меню Затваряне

Вие сте храм на живия Бог

Митрополит на Едеса, Пела и Алмопия Иоил

Митрополит на Едеса, Пела и Алмопия Иоил

Седемнадесета неделя на Матей

Братя, вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: „ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“. „Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема“; „и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери“, казва Господ Вседържител. И тъй, възлюбени, имайте такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий.

2 Послание до коринтяни 6:16-7:1

„И ще бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери“, казва Господ Вседържител.

В днешното апостолско четиво свети апостол Павел се позовава на пророчества от Стария Завет, които разкриват, че хората са синове и дъщери на Бога1 Кор. 6:16-7:1; Изх. 29:45; Лев. 26:1; Йез. 37:26-27..

И в Стария, и в Новия Завет виждаме хора, които се наричат синове на Бога. Но харизмата на осиновлението се преживява по един начин в епохата на Стария Завет и по друг начин в Новия Завет и в живота в законническия период, но и в периода на благодатта: „казах: богове сте и вие всички сте синове на Всевишния“2Пс. 81:6., „А на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии“3Йоан 1:12..

Юдеите макар да били наричани Божии чеда, имали дух на робство. Духът на осиновлението в Стария Завет бил по буквата на Закона. Ако спазвали Божиите заповеди и заповедите на Моисей, били Божии чеда; ако ги престъпвали, тогава били подлагани като роби на големи наказания. Всяко нарушение било следвано от наказание. Наказанията в Моисеевия закон били телесни, например пребиване с камъни, изгаряне с огън, принасяне на жертвени животни и др. Често се чувал пророчески глас, който казвал: ако не спазите Божиите заповеди, „меч ще ви изтреби“4Ис. 1:19-20: „Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят“., тоест ще загинете мъчително. Осиновлението на юдеите не било в пълнота и за него говорил не Божият Син, а духоносни хора, тоест пророците.

В Новия Завет същността на осиновлението се променя. Всички, които сме се кръстили в Христовото име, сме се облекли в Христос. Сродили сме се с Христос. Елин, юдеин, роб, свободен – всички, които са се кръстили, не са придобили облик на ангел или архангел, но на Христос5Гал. 3:26-28: „Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Иисуса; всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече юдеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, нито женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса“.. Станали са Божии чеда по благодат. Христос е естественият Син на Отца, а ние сме Неговите осиновени деца.

Харизмата на осиновлението дари на човека възраждането чрез вода и Дух6Йоан 3:5: „Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие“., причисляването на робите към светците и единството с Бога. Хората победиха своята природа и станаха деца на Бога. След като Христос наистина стана човек, тогава и ние наистина можем да станем деца на Бога. И Кръщението на Христос с явяването на Светия Дух показва именно това: осиновяването на човека от Бога.

Велико нещо е да си дете на Бога, казва свети Григорий Нисийски: онзи, който подобно на блудния син реши да се върне при Баща си, ще срещне бащините очи на Бога и той ще го облече с одеждата на кръщението. Ще му даде пръстен, който е знак, че е станал Божи чедо, ще му заколи телето на божествената Евхаристия. Ще го въведе в Божието царство. С други думи ще вдъхне сили на борбата му, дарявайки му завинаги плодовете на осиновлението, които са Христовото присъствие7Св. Григорий Ниски, Беседа върху Господнята молитва, Слово 2, PG44, 1148С: „Той ще погледне към теб с бащински очи, ще те облече в божествена одежда, ще те украси с пръстен и ще обуе нозете ти за горното шествие с евангелски обувки, ще те възстанови в небесното отечество в Христа Иисуса, нашия Господ, Комуто подобава славата и властта вовеки веков“..

————-

Превод: Златина Иванова

Източник: Митрополит на Едеса, Пела и Алмопия Иоил “Словото на апостолите. Беседи върху апостолските неделни четива”, изд. на Варненска и Великопреславска митрополия

 • 1
  Кор. 6:16-7:1; Изх. 29:45; Лев. 26:1; Йез. 37:26-27.
 • 2
  Пс. 81:6.
 • 3
  Йоан 1:12.
 • 4
  Ис. 1:19-20: „Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят“.
 • 5
  Гал. 3:26-28: „Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Иисуса; всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече юдеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, нито женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса“.
 • 6
  Йоан 3:5: „Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие“.
 • 7
  Св. Григорий Ниски, Беседа върху Господнята молитва, Слово 2, PG44, 1148С: „Той ще погледне към теб с бащински очи, ще те облече в божествена одежда, ще те украси с пръстен и ще обуе нозете ти за горното шествие с евангелски обувки, ще те възстанови в небесното отечество в Христа Иисуса, нашия Господ, Комуто подобава славата и властта вовеки веков“.
Posted in Апостолски четения, Неделни проповеди, Проповед

Вижте още: