Меню Затваряне

Врачанските евангелисти започнаха „съживителни богослужения“

Наташа Войкина

В предпоследната неделя врачанските евангелисти от Българска Божия Църква се събраха в молитвената си зала в центъра на града за среща с духовния водач на конфесията в България – пастор Павел Игнатов, когото всички наричат „брат Павел“. В горещия неделен ден с много ентусиазъм около 30-тина  негови последователи  от областния град, Мездра и населени места наблизо посрещнаха своя обичан епископ, с когото не са имали  лична среща  от края на 2019 година, както стана ясно от приветствените  му думи.

Той обяви, че в цялата страна се поставя началото на „съживителни“, не евангелизиращи богослужения, прекъснати от пандемичната обстановка“. Пастор Игнатов акцентира върху едно от събитията в земния живот на Иисус, описано от евангелистите Йоан и Марк. Проповедта бе съпроводена от мултимедийна презентация с текста от св. Ап. Марк, за  която се погрижи учителката по информатика Галя Петкова. „И когато Той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на Симон Прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му“ (Марк 14:3). 

Пастор Павел емоционално сподели, че Св. Дух му открил себежертвеността на тази жена, която счупила съда, за да не изпитва изкушение, нещо от скъпата течност да остане за нея. Така жената засвидетелствала пълното си отдаване на Бога, на което вярващите в Христа е необходимо  да подражават – целия си живот, мисли и въжделения да принесат на Христос. 

Духовният водач на евангелистите направи тълкуване и на другия текст след цитирания, а именно: недоволството у някои ученици заради „неразумната“ според тях постъпка, защото мирото можело да се продаде и парите да се раздадат на сиромасите. Мултимедията показа текста, според който Месията отговорил:

Епископ Павел призова последователите си да помагат на сиромасите и на всички нуждаещи се хора от цялото си сърце, както Христос е вменил на всеки вярващ. Самият пастор Игнатов довери, че не винаги се е отнасял с необходимата съпричастност към обърналите се към него за помощ, но когато веднъж сърдечно откликнал на просещо момче, Бог му открил, че е извършил голямо добро, като в същия ден по чуден начин се е разрешило стартирането на заплетен казус с проект на евангелската църква в гр. Самоков, която е най-многобройната по численост в България. Игнатов призова всеки, който има здравословен или друг тежък проблем, да излезе отпред, да каже името си и всички, воглаве с него, да произнесат обща молитва за своите братя и сестри. Накрая пастор Павел помаза с ръка главите на  нуждаещите се с миро от шишенце, което е сходно с православните стъклени шишенца  с миро, които могат да се намерят по храмове, манастири и църковни магазини. 

В края на сбирката, наречена „съживително богослужение“, под акомпанимент на китара от врачанка, всички изпяха два госпъла на български език, чийто текст беше изписан на екрана на мултимедията. До следващите срещи последователите на Българска Божия Църква в околността ще имат срещи и разговори с местния пастор брат Горан, когото добре познават и който също произнесе думи на вяра и упование в Бога с голямо вълнение. 

Пастор Павел Игнатов уведоми всички, че при добро стечение на обстоятелствата на 11 септември в София всички ще се съберат на среща с  гост – проповедник  от чужбина, много почитан в евангелските среди. 

От сайта на конфесията:

„Божията  църква в България е верска общност на християни, които с убеждение изповядват и с усърдие се стремят да прилагат в живота си основните истини на Божието слово – Библията. Членовете на Божията  църква в България имат една библейска изповед, еднакви библейски практики в богослужението и в своя живот и дейност се подчиняват на изискванията на Божието слово и законите в България.

Наименованието „Божия църква“ е взето от Библията (1 Кор. 11:16 и др.), а допълнението „в България“ отразява, че зараждането на църквата и органите на управлението на църковната общност са в България.

Божия църква в България има за цел да проповядва думите на Евангелието, за да се избавят хората от греха и да се обърнат към Бога и към Иисус Христос – Единородния Божий Син.

Църквата е от общонароден тип, с отворени врати към всички хора, търсещи истината, спасение и мир с Бога, независимо от техния пол, образование, имотно състояние или раса. 

История

„Божия църква“ е основана през двадесетте години на XX век като събрание на кръстени със Святия Дух християни.

Църквата в София се е събирала в кв. „Лозенец“, ул. „Кричим“ 54, в дома на Станимир П. Милев, който по-късно става дом на п-р Борис Игнатов. През 1957 г. църквата премества основното си място за събиране в кв. „Емил Марков“, ул. 417, №35. В годините на комунизма църквата няма регистрация и се събира нелегално, при голям риск и преминава през тежки гонения. Ръкоположени пастири и ръководители на църквата през този период са п-р Борис Игнатов и п-р Павел Игнатов. Въпреки постоянното преследване, църквата в София се утвърждава и изгражда с ясно виждане за бъдещето и има водещо служение сред останалите нерегистрирани църкви.

С въвеждането в пастирско служение на п-р Павел Игнатов през 1972 г. църквата нараства, излиза от анонимност и допринася за обединяването на нерегистрираните общества в църковно движение под името „Божия църква“, с изготвен устав и утвърдена изповед на вярата.

През 1991 г. църковното движение е регистрирано като деноминация, която в последвалите години бурно нараства – от около 450–500 души през 1976, до 33 000 през 2002 г. В същото време Божия църква в гр. София става най-голямата по численост местна църква в страната и в продължение на повече от 13 години се събира в Националния дворец на културата. Като Главен пастир на църквата в София и Главен старейшина, п-р Павел Игнатов има исторически заслуги за златните години в развитието на деноминацията, за зараждането, изграждането и развитието на голям брой успешни служители, служения и църковни общества; за построяването на църковни сгради, изграждане на ефективен стил в проповядване, евангелизиране и служение, довели до съществени промени в духовната обстановка в България през последните 40 години“.

Posted in Инославие, Новини, Новини от страната

Вижте още: