Меню Затваряне

Вход Господен в Йерусалим

ЦВЕТНИЦА (ВРЪБНИЦА)

*Преводите са на о. Иван Латковски. Службата не е възкресна, а полиелейна.

ВЕЧЕРНА СЛУЖБА

Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката.(Пс.129:3-4b)

Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“ (2)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.(Пс.129:5)

Същата стихира.

СтихДушата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7a)

Имайки за престол небето и за подножие земята, Слово на Бог Отец и Сине съ-вечен, Ти днес смирено възседна безсловесно малко осле и от Витания дойде. Затова еврейските деца с клонки в ръце възхваляваха Те, викайки: „Осанна във висините! Благословен идещият Цар Израилев!“

СтихЗащото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.(Пс.129:7Б-8)

Елате и ние – целият нов Израил, Църквата на призованите от всички народи, днес заедно с пророк Захария да викнем: „Възрадвай се силно, дъще Сионова, проповядвай, дъще Йерусалимова, защото ето твоят Цар иде при тебе кротък и спасяващ, възседнал младо осле, син на подяремница!“ Празнувай като децата, държащи клонки в ръце и Му въздай похвала: „Осанна във висините! Благословен идещият Цар Израилев!“

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Ти предизобрази за нас свещеното Ти Възкресение, въздигайки с Твоето повеление мъртвия от четири дни приятел Лазар, бездиханен и зловонен. После възседна на осле сякаш носен от колесница, образно предвещавайки призоваването на народите. Затова възлюбеният Ти Израил хваление принася чрез устата на кърмачета и кротки младенци, които Те видяха да влизаш в Светия Град, шест дни преди Пасха.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс.116:2)

Шест дни преди Пасха дойде Иисус във Витания и пристъпиха към Него учениците Му, казвайки: „Господи, къде искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата?“ И Той ги прати: „Идете в селото, което е пред вас и ще срещнете човек, носещ съд с вода; последвайте го и кажете на стопанина на къщата: „Учителят казва: у тебе ще извърша Пасхата с Моите ученици““

СлaваИ сега,глас 6, първата стихира:

Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Творение наСв. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)

Паримии

Битие (49:1-2, 8-12)

Иаков повика синовете си и рече: съберете се, и ще ви обадя какво, ще се случи с вас занапред; съберете се и послушайте вие, синове на Иакова, послушайте баща си Израиля.

Иудо, тебе ще възхвалят твоите братя. Ръката ти ще бъде върху гърба на враговете ти; тебе ще се покланят бащините ти синове. Иуда е млад лъв; от плячка, сине мой, се вдигаш. Наведе се и легна като лъв и лъвица: кой ще го вдигне? Скиптърът не ще се отнеме от Иуда и законодателят – от чреслата му, докле не дойде Примирителят, и Нему ще се покоряват народите. Той вързва о лоза своето осле и о лозата на най-доброто лозе – пърлето на своята ослица; във вино пере дрехата си и в кръв от грозде – облеклото си; блестят очите (му) от вино, и бели са зъбите (му) от мляко.

Софония (3:14-19)

Така казва Господ: Ликувай, дъще Сионова! тържествувай, Израилю! весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло. В оня ден ще кажат на Иерусалим: „не бой се“, и на Сион: „да не отслабват ръцете ти! Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще тържествува за тебе с песни“. Тъгуващите за тържествени празненства Аз ще събера; твои са те, върху тях тежи укор. Ето, Аз ще стесня всички твои притеснители в онова време и ще спася онова, що хроми, ще събера разсеяното и ще ги туря на почит и именитост по цяла тая земя на техния укор.

Захария (9:9-15)

Така казва Господ: Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница. Тогава ще изтребя колесниците у Ефрема и конете в Иерусалим, и ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните краища. А колкото за тебе, Израилю, заради кръвта на завета ти Аз ще освободя твоите затворници от рова, в който няма вода. Връщайте се в крепостта вие, пленници, които се надявате! Каквото сега възвестявам, ще ти дам двойно. Защото като лък ще изопна за Себе Си Иуда и ще напълня лъка с Ефрема, и ще подигна синовете ти, Сионе, против твоите синове, Ионио, и ще направя тебе ратоборски меч. Ще се яви над тях Господ, и като светкавица ще изхвръкне стрелата Му; ще загърми Господ Бог с тръба и ще върви в южни бури. Господ Саваот ще ги брани.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин.

Просителна ектения

На литията, стихири самогласни, глас 1:

Всесветият Дух, Който научи апостолите да говорят на чужди непознати езици, заповяда на неизкусените в злото еврейски деца да викат: „Осанна във висините! Благословен идещият Цар Израилев!“

Събезначалният и съвечен Син и Слово на Отца, седна на безсловесно осле и дойде днес в град Йерусалим. Този, Когото херувимите от страх не могат да погледнат, децата възхвалиха с палмови листа и клонки, тайнствено възпявайки хвала: „Осанна във висините, осанна на Давидовия Син, дошъл да спаси от заблудата нашия род!“

Шест дни преди Пасха, Господи, Твоят глас бе чут в дълбините на ада и така Ти възкреси Лазар – четиридневния мъртвец. А еврейските деца зовяха: „Осанна! Боже наш, слава на Тебе!“

Глас 2: Когато влизаше в Светия Град възседнал на осле, Господи, Ти с готовност бе тръгнал към страданията, за да изпълниш Закона и пророците. А еврейските деца, предвъзвестявайки победата на Възкресението, срещнаха Те с клонки и палмови листа и викаха: „Благословен Си Ти, Спасителю, помилвай ни!“

Слава Тебе, Христе, седящ във висините на престол и сега очакван заедно с Твоя Кръст! Затова дъщерята Сионова се весели, радват се земните народи, децата носят клонки, а учениците – одежди и цялата вселена се научи да Ти пее: „Благословен Си Ти, Спасителю, помилвай ни!“

Слава, и сегаглас 3: Шест дни преди настъпването на Пасхата дойде Иисус във Витания, за да повика от гроба четиридневния мъртвец Лазар и така да проповядва за Възкресението. И срещнаха Го жените – Марта и Мария, Лазаровите сестри, и Му рекоха: „Господи, ако Ти беше тук, брат ни нямаше да умре!“ Тогава Той им каза: „Не ви ли рекох преди: който вярва в Мене и да умре, ще оживее? Покажете къде сте го положили!“ И Създателят на всичко викна към него: „Лазаре, излез вън!“

Ектения за благославяне на петохлебието (Помилуй нас, Боже…)

Стиховни стихири, самогласни, глас 8:

Радвай се и весели се, град Сионе, ликувай и празнувай, Църкво Божия! Защото ето, дойде твоят Цар в правда, седнал на младо осле и възпяван от децата: „Осанна във висините, благословен Си Ти, Чието милосърдие е безмерно, помилвай ни!“

Стих: Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала. (Пс.8:3А)

Днес Спасителят дойде в град Йерусалим, за да изпълни Писанието, и всички взеха в ръце палмови клонки и разстилаха пред него ризите си, знаейки, че Той е нашият Бог, Комуто херувимите пеят непрестанно: „Осанна във висините, благословен Си Ти, Чието милосърдие е безмерно, помилвай ни!“

Стих: Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя! (Пс.8:1)

Носен от херувими и възпяван от серафими Ти, Благий, седна на младо осле, като Давидов Син и децата Те възпяха като Бог, а юдеите хулеха Те беззаконно. Язденето на необяздено осле предизобразяваше необуздаността на езичниците, които се обръщаха от неверието към истинската вяра. Слава Тебе, Христе, единствен Милостив и Човеколюбец!

Слaва, И сега,глас 6, първата стихира на Господи воззвaхъ.

Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“

Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Тропар на Лазарово възкресение, глас 1

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, 

из мертвих воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. 

Темже и ми яко отроци победи знамения носяще, 

Тебе победителю смерти вопием: 

осанна вишних, благословен грядий во имя Господне.

За да потвърдиш общото възкресение преди Твоите страдания, Ти възкреси Лазар от мъртвите, Христе Боже. Затова подражавайки на децата, носещи символите на победата, викаме към Тебе, Победителя над смъртта: „Осанна във висините, благословен е Идещият в името Господне!“

Слава, и сега:

Тропар на Неделя Връбница, глас 4

Съпогребали се с Тебе в кръщението, Христе Боже наш, сподобихме се чрез Твоето възкресение с вечен живот и като пеем, викаме: Осанна във висините! Благословен е Идещият в името Господне!

—————————————-

УТРИННА

Бог Господ, гл. 1.

Пс. 117

Стих 1.Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. (1)

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих. (10)

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни. (17)

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни. (22-23)

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Тропар на Лазарово възкресение, глас 1 (2 пъти)

За да потвърдиш общото възкресение преди Твоите страдания, Ти възкреси Лазар от мъртвите, Христе Боже. Затова подражавайки на децата, носещи символите на победата, викаме към Тебе, Победителя над смъртта: „Осанна във висините, благословен е Идещият в името Господне!“

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Тропар на Неделя Връбница, глас 4

Съпогребали се с Тебе в кръщението, Христе Боже наш, сподобихме се чрез Твоето възкресение с вечен живот и като пеем, викаме: Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне!

Малка ектения:Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

Първи седален, глас 4.
Подобен: Удивися Иосиф:

Като деца с клонки и с очистени души, нека мислено с вяра да възхвалим Христа, викайки велегласно към Владиката: „Благословен си, Спасителю, дошъл в света, за да спасиш Адам от древното проклятие, бидейки духовно Нов Адам по Своето благоволение, Човеколюбче! О, Слове Божи, Който всичко за полза си устроил, слава на Тебе!“

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Друг седален, глас 4.
Подобен: Явился еси:

Като възкреси от гроба четиридневния Лазар, Господи, Ти научи всички с палмови клонки да зоват към Тебе: благословен е Идещият!

Втори седален, глас 4.

Подобен: Удивися Иосиф:

Над Своя приятел тайнствено проливаш сълзи, о Христе, и въздигаш от мъртвите Лазаря, легнал бездиханен, показвайки така Своето човеколюбно състрадание. Узнавайки за Твоето пристигане, Иисусе, днес множество младенци излизат, държейки в ръце палмови клонки и викат към Тебе: „Осанна! Благословен Си Ти, Който Си дошъл да спасиш света!”

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Друг седален, глас 1.
Подобен: Камени запечатану:

Възхвала заедно отдайте, племена и народи, защото Царят на ангелите възседна сега осле и иде, искайки да порази на Кръста враговете, като силен. Затова и децата носят  палмови листа и пеят песен: „Слава на Тебе, дошлия Победител!

Полиелей

Величаем Те, животодателю Христе, и ние Ти пеем: осанна във висините; благословен Идващият в името Господне.

След всеки стих: „Алилуйя“

 1. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Пс.8:2
 2. Твоята слава се простира по-горе от небесата. (9:2)
 3. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала. (8:3)
 4. За да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител.
 5. Ти възнегодува против народите, погуби нечестивия. (9:6)
 6. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. (117:22)
 7. Това е от Господа, и е дивно в очите ни. (117:23)
 8. Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи. (98:2)
 9. Там строши Той лъкови стрели. Пс. 75
 10. Слуша Сион и се радва, веселят се дъщерите Иудини заради Твоите съдби, Господи. (96:8)
 11. Разгласете името Господне на Сион и хвалата Му в Иерусалим. (101:22)
 12. Защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Иудините градове. (68:36)
 13. Тебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк в Иерусалим. Пс. 64
 14. Господ е Бог и ни осия. Благословен идещият в името Господне! (117:26)
 15. Връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника. (117:27)
 16. В дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме! Пс. 115
 17. Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. (145:10)
 18. Неговата хвала ще пребъдва вечно. (110:10)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин. (3 пъти)

Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти,…

Седален, глас 8.
Подобен: Повеленное:

Този, Който седи на престол херувимски и заради нас осле възседна и достигна до доброволните страдания, днес слуша децата да зоват: „Осанна!“ и народите да викат: „Сине Давидов, побързай и спаси тия, които Си създал, благословени Иисусе! Защото Ти затова дойде, за да познаем Твоята слава!“  Слава, и сегасъщият.  

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-виповтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, псалом 8, глас 4: От устите на младенци и кърмачета си стъкмил похвала.

Стих: Господи, Боже наш, колко чудно е Твоето име по цялата земя!

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Матея.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Евангелие от Матея (21:1-11, 15-17): 

Когато наближиха до Иерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици, като им каза: идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете и докарайте Ми ги; и, ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу; и веднага ще ги прати. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „кажете на дъщерята Сионова: ето, твоят Цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле, син на подяремница“.

Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Иисус: докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, и Той седна на тях. А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха по пътя; а народът, който вървеше отпред и който Го съпровождаше, възклицаваше и казваше: осана Сину Давидову! Благословен Идещият в име Господне! осана във висините!

И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе, и думаха: кой е Този? А народът отговаряше: Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски. А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що Той стори, и децата, които викаха в храма и думаха: осана Сину Давидову! възнегодуваха и Му рекоха: чуваш ли, какво казват те? А Иисус им отговори: да! нима никога не сте чели: „из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала“?

И като ги остави, излезе вън от града за Витания, дето и пренощува.

Воскресение Христово: не четем, защото службата не е възкресна,аведнагаПсалом 50.

Слaва, гл. 2: Днес Христос влиза в светия Град, възседнал на осле и прекратява най-лошото неразумие на народите, безплодно от древност. 

И сега,същото.

Стих: Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, глас 6: Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“

Литийна молитва (дяконът)

КАНОН

от преп. Козма Маюмски; акростих: ευλογημένος θεος (благословен Бог), глас 4. Катавасии: ирмосите на канона по два пъти, стр. 46.

Песен 1

Ирмос: Изворите на бездната се явиха като суха земя и откриха се дълбините на бурното море, но Ти, Господи, му запрети и така спаси избрания народ, който пее Ти победна песен. (2 пъти)

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

От устата на незлобиви младенци и кърмачета Си стъкмил похвала, побеждавайки врага и чрез страданията на Кръста, Господи, Ти въздаде за падението на древния Адам, когото чрез Дървото възкреси, а той пее Ти победна песен. (2 пъти)

Слава: Църквата на светиите, която живее на Сион, на Тебе, Христе, принася песен; за Тебе – своя Създател, Израил се зарадва и планините – образ на жестокосърдечните езичниците, се възвеселиха пред Твоето лице, Господи, пеейки Ти победна песен. 

И сега: същият тропар.

Песен 3

Ирмос: По Твоята заповед твърдият и безплоден камък източи питие за израилския народ; Ти Си тоя Камък и Живот, Христе, върху Който Църквата се утвърди и вика: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!“ (2 пъти)

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

По Твоята заповед адът с трепет отпусна Лазар – четиридневния мъртвец; Ти Си възкресението и животът, Христе, и върху Тебе Църквата се утвърди, пеейки: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!“ (2 пъти)

Слава: Запейте, люде, благолепно на Сион и в Йерусалим въздайте молитва към Христа, Който идва Сам в слава и господство; върху Него Църквата се утвърди, пеейки: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!“

И сега: същият тропар.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…

Ипакои, глас 6: Първо с клонки Го посрещнаха неблагодарните иудеи, а после закрещяха, искайки разпъването на Христа Бога; а ние винаги с вяра Го почитаме като Благодетел и Му пеем: „Благословен Си Ти – Идещият да призовеш Адам!“

Песен 4

Ирмос: Христос, нашият Бог иде явно, не закъснява и идва от сенчестата Планина – от Девата, която мъж не познава и която предсказаха пророците; затова и всички пеем: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Тучните поля, планините и всички хълмове радостно да се възвеселят и горските дървета нека заиграят; хвалете Христа, народи, и Нему всички пейте: слава на Твоята сила, Господи!

Облечен в сила ще дойде Господ, Който властва над вековете, Неговата красота и слава правят благолепно да засияе и Сион; затова и всички пеем: слава на Твоята сила, Господи!

Измерил с педя небесата и с длан – земята, Господ дойде, избирайки Сион и благоволи в него да живее и царува; и възлюби людете, които с вяра пеят: слава на Твоята сила, Господи!

Песен 5

Ирмос: Иди на планина Сион, благовести и проповядвай в Йерусалим, въздигни силен глас: преславни неща се говорят за тебе, граде Божий; мир на Израиля и спасение за езичниците.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Седейки на серафими в небесата и гледайки на смирените, Бог идва в слава и господство и ще се изпълнят всички Негови божествени хваления; мир на Израиля и спасение за езичниците.

Сионе Божий, свята Планина, Йерусалиме, огледай се наоколо и виж твоите събрани чеда: ето, те дойдоха от далеч, за да се поклонят на твоя Цар; мир на Израиля и спасение за езичниците.

Песен 6

Ирмос: Възкликнаха с веселие праведните духове: сега на света се дава Нов Завет и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Приеми, Израилю, Божието Царство, и пребиваващите в тъмнина да видят голяма светлина и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.

Освободи своите затворници, Сионе, и ги изведи от безводната яма на незнанието и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…

Кондак, глас 6:

Носен на небесата върху престол, а на земята върху осле, Христе Боже, прие хвала от ангелите и прослава от децата, които Ти викаха: благословен си Ти, Който дойде да призовеш Адама.

Икос:

Понеже Ти, Безсмъртният, върза ада, и уби смъртта и възкреси света, децата с клони от палми Те възхваляваха, Христе, като победител и викаха днес: „Осанна на Давидовият Син! Не напразно загинаха децата, заради Младенеца на Мария, а за всички младенци и старци единствен ще Те разпънат. За да не ни застигне мечът, Твоите ребра с копие ще бъдат прободени.“ Затова радостни казваме: благословен е Този, Който отива да призове Адам!

Синаксар

Стих: На безсловесно животно седна Този, Който със слово създаде небето, освобождавайки човеците от звероподобието.

В този ден спомняме тържественото влизане на Господ Иисус Христос в Йерусалим.

Шест дни преди юдейския празник Пасха Иисус бил в близкото до Йерусалим селце Витания, където предния ден бил възкресил четиридневния мъртвец Лазар. Слухът за чудото на възкресяването още същия ден се бил разнесъл в Йерусалим и мнозина от дошлите за празника в светия град, като узнали, че Христос е във Витания, дошли тук, за да видят както възкресения Лазар, така и възкресилия го Иисус. На другия ден Господ тръгнал с учениците Си за града. Мнозина, като узнали за това, взели палмови клончета и излезли да Го посрещнат. Когато наближили Витфагия до Елеонската планина, Иисус изпратил двама от учениците Си в отсрещното село и им поръчал да доведат една ослица с осле и ако някой ги попита нещо, те да кажат, че тия животни са потребни на Господа. Учениците изпълнили поръчението – докарали ослицата с ослето и метнали върху тях дрехите си, а сам Иисус седнал на тях. А всичко това станало, за да се сбъдне реченото чрез пророк Захария, който казва: „Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница“ (Зах. 9:9). Образувало се шествие, начело на което бил Христос, а около Него и след Него вървели учениците Му. И колкото повече шествието се приближавало до Йерусалим, толкова повече народът се увеличавал. Едни постилали дрехите си, а други сечели палмови вейки и ги постилали по пътя. Съпровождащият Го народ възклицавал и казвал: „Осанна Сину Давидову! Благословен Идещият в име Господне! Осанна във висините!“ Ето, преминали потока Кедрон и влезли в свещения град през Златни порти.

Свети евангелист Лука, като повествува за тържественото влизане на Христос в Йерусалим, отбелязва, че когато Господ наближил града и го видял, заплакал за него и казал: „Да беше и ти узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти“ (19:42). В този съдбовен момент Господ отправил взор към близката участ на града, заобиколен от нашественици и завладян от поробители, които ще разрушат стените му, та няма да остане камък върху камък, които ще избият децата му, задето не узна и не разбра времето на Неговото посещение. Зад ликуващите викове „Осана“ Христос ще да е доловил и неистовия рев на същата тая тълпа, която само след няколко дни ще реве: „Разпни, разпни Го!“

Когато шествието влязло в града, отбелязва свети евангелист Матей, целият град се потресъл (21:10). Отдавна градът на Давид не бил посрещал тъй тържествено цар или пророк. Чувало се някой от народа да казва: „Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски!“ (21:11). Други продължавали да възклицават: „Благословен Царят, Който иде в име Господне! Мир на небето и слава във висините“ (Лука. 19:38). Отстрани обаче стояли някои фарисеи, които, изпълнени със завист и злоба, негодували и казвали: „Учителю, запрети на учениците Си!“ На това Христос отговорил: „Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат!“ (Лука. 19:39-40).

Шествието продължило до храма. Иисус влязъл в него и изпъдил оттам всички продавачи и купувачи, прекатурил масите на менячите на пари и пейките на гълъбопродавачите и им казал: „Домът Ми е дом за молитва, а вие го направихте разбойнишки вертеп!“ В това време децата продължавали да възклицават: „Осана на Сина Давидов!“ А първосвещениците и книжниците, като видели всичко, което Христос извършил и като чули приветствените детски гласове, възнегодували и казали на

Иисус: „Чуваш ли, какво казват те?“ А Господ им отговорил: „Да! Нима не сте никога чели: из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала“ (Пс. 8:3). След това Христос излязъл от храма и отишъл във Витания, за да пренощува.

Спомняйки днес тържественото влизане на Христос в Йерусалим, и ние, подобно на йерусалимските деца, държим в ръце зелени вейки – знак на победа, и заедно с тях възклицаваме: „Осана във висините, благословен е Идещият в име Господне!“ Амин!

Христе Боже наш, по неизказаното Си милосърдие направи ни победители на безразсъдните страсти, сподоби ни да видим Твоята славна победа над смъртта – светлото и даряващо с живот Твое Възкресение и помилуй ни. Амин.

Песен 7

Ирмос: Спасил Си в огъня Твоите Авраамови отроци и Си умъртвил халдеите, които неправедно ги принасяха в жертва, благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци. 

Прекланяйки колена хората се радваха заедно с учениците и с клонки в ръце викаха: „Осанна на Давидовия Син; благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци!“

Невинното множество от младенци, Царю Израилски, боголепно и ангелогласно Те възпява: „Благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци!“

С палмови клонки, Христе, множеството Те възхваляваше, благословен е дошлият Цар на вековете; благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци. 

Песен 8

Ирмос: Весели се, Йерусалиме, тържествувайте вие, които обичате Сион; защото дойде царстващият во веки Господ на силите, да благоговее пред лицето Му цялата земя и да пее: благославяйте, всички дела Господни, Господа!

На младо осле седна твоят Цар, Сионе; Христос разруши безумната прелест на идолослу-жението, и възпря невъздържаните стремления на всички народи, които запяха: „Всички твари, пейте на Господа!“

Силно се възрадвай, Сионе, защото твоят Бог Христос Се възцари во веки; Той, както е писано, е кроткият и спасяващ, праведният наш Избавител, идещ на осле, за да унищожи жестокостта на враговете, които не пеят: благославяйте, всички дела Господни, Господа!

Законопрестъпното сборище на непокорните, което превърна дома за молитва в разбойнически вертеп бе изгонено от храма; те отклониха сърцата си от Изкупителя, Комуто пеем: благославяйте, всички дела Господни, Господа!

Не се пее Чеcтнейшую, а направо ирмоса на девета песен:

Песен 9

Ирмос: Бог Господ ни Се яви; празнувайте празника и с веселие елате да възвеличим Христа, с палмови клонки и с песни да възпеем: благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!

Защо се вълнувате, народи? Книжници и свещеници, защо напразно поучавате? Питате се Кой е Този, Комуто децата с палмови клони пеят: благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!

Това е нашият Бог и никой не е като Него; Той установи правия път за своя народ Израил; и след това Се яви и с човеците живя; благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!

Защо положихте стъпки на съблазън около себе си, непокорни? Нозете ви скоро ще пролеят Господнята кръв; но Той ще възкръсне, за да спаси всичко, що вика: благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!

Не се пеят светилни, а три пъти: Свят Господ, Бог наш. Йереят покадява върбата, казвайки молитвата:

На Господ да се помолим!

Господи Боже наш, Вседържителю, Който предизобрази Църквата с ковчега на Твоя угодник праведния Ной и предвъзвести идването на Твоя Свети Дух чрез гълъбчето, което донесе маслинова клонка. Този предобраз завършиха еврейските деца, когато с клонки от маслини и палми Те посрещнаха, викайки: „Осанна във висините! Благословен Идещият в името Господне!“. В един глас и ние Ти зовем и казваме: „Осанна! Благословен Идещият да съди справедливо, с Отца и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин“.

При целуване на Евангелието се раздава върба.

Всякое дихание, гл. 4

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии.

Голямо множество народ, Господи, разстилаше по пътя своите одежди, а други режеха клонки от дърветата и ги държаха в ръце; вървящите отпред и следващите подире Ти викаха така: „Осанна на Давидовия Син! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!” 

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.

Голямо множество народ, Господи, разстилаше по пътя своите одежди, а други режеха клонки от дърветата и ги държаха в ръце; вървящите отпред и следващите подире Ти викаха така: „Осанна на Давидовия Син! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!”  

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.

Когато Ти искаше да влезеш в светия Град, Господи, хората държаха клонки от дърветата, възпявайки Тебе, Владиката на всичко; и виждайки Те възседнал на осле, съзерцаваха Те като седящ на херувимите и затова викаха така: „Осанна във висините! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!”

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.

Когато Ти искаше да влезеш в светия Град, Господи, хората държаха клонки от дърветата, възпявайки Тебе, Владиката на всичко; и виждайки Те възседнал на осле, съзерцаваха Те като седящ на херувимите и затова викаха така: „Осанна във висините! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!“

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи.

Излезте племена, излезте народи, и вижте днес Царя Небесен, Който като на висок престол е седнал върху просто осле, как влиза в Иерусалим. Роде иудейски, неверен и прелюбодеен, ела и виж Този, Когото Исая видя да идва в плът заради нас, как взима за Себе Си невеста – целомъдрения нов Сион и отхвърля осъдената синагога. И как при чистия и непорочен брак се стекоха с радостни хваления чистите и невкусили зло деца. С тях и ние пеем ангелската песен и възпяваме: „Осанна във висините на Имащия велика милост!“

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа!

Преди доброволното Твое страдание Ти увери всички във всеобщото възкресение, Христе Боже, и във Витания с могъщата Си сила възкреси Лазар, четиридневния мъртвец. Ти дари слепите със зрение, Спасителю, бидейки Подател на светлината и влезе в светия Град с учениците Си, изпълнявайки пророческата проповед, седейки на осле, като носен от херувими; и еврейските деца с палмови клонки Те посрещнаха. Затова и ние, носейки маслинови и върбови клонки, благодарно Ти зовем: „Осанна във висините, благословен Идещият в името Господне!“

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.глас 6:

Шест дни преди Пасха дойде Иисус във Витания и пристъпиха към Него учениците Му, казвайки: „Господи, къде искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата?“ И Той ги прати: „Идете в селото, което е пред вас и ще срещнете човек, носещ съд с вода; последвайте го и кажете на стопанина на къщата: „Учителят казва: у тебе ще извърша Пасхата с Моите ученици.““

Велико славословие

Тропар на Неделя Връбница, глас 4

Съпогребали се с Тебе в кръщението, Христе Боже наш, сподобихме се чрез Твоето възкресение с вечен живот и като пеем, викаме: Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне!

—————————————-

НА ЗЛАТОУСТОВАТА ЛИТУРГИЯ

Празничните антифони: първи – Молитвами Богородици; втори: Спаси ни, Сине Божи, возседий на жребя, поющия Ти аллилуиа. Третият антифон е тропарът:

Тропар на Лазарово възкресение, глас 1

За да потвърдиш общото възкресение преди Твоите страдания, Ти възкреси Лазар от мъртвите, Христе Боже. Затова подражавайки на децата, носещи символите на победата, викаме към Тебе, Победителя над смъртта: „Осанна във висините, благословен е Идещият в името Господне!“

Входно: Благословен е идващият в името Господне, благословихме ви от дома Господен, Господ е Бог и ни осия, Спаси ни, Сине Божи, возседий на жребя, поющия Ти аллилуиа.

След входа: тропара на Лазаровото възкресение (виж отгоре). Тропарът на Неделя Връбница (горе, в края на утринната), на храмовия светия и кондака:

Кондак, глас 6:

Носен на небесата върху престол, а на земята върху осле, Христе Боже, прие хвала от ангелите и прослава от децата, които Ти викаха: благословен си Ти, Който дойде да призовеш Адама.

Апостол (Филип. 4:4-9)

Братя, радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби, – и Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Иисуса. Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, – само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, – и Бог на мира ще бъде с вас.

Евангелие от Иоан (12:12-18)

Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.) А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога. 

Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса.

На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев. А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: „не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле“. Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили. Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.

Задостойник, глас 4: Бог Господь и явися нам, составите праздник, и веселящеся приидите, возвеличим Христа, с ваиами и ветвьми, песньми зовуще: благословен грядый во имя Господа Спаса нашего.

Вместо Видехом свет истинний – тропар на Лазаровото възкресение.

———–

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: