Меню Затваряне

Въведение на св. Богородица в храма

На Вечерната служба

Господи, воззвах(Пс. 140)гл. 1, стихири на 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих 6: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Верни, да танцуваме днес, пеейки на Учителя с думите на псалмите и химни, и да почетем скинията Му, която Той освети, одушевеният кивот, който носеше несъдържаемия Логос в себе си. Защото тя е принесена на Бога, Който свръхестествено стана бебе по плът. А великият и свят първосвещеник Захария, чувстващ радост в сърцето си, сега приема тази, която след време ще бъде жилище на Бога.

Стих 5: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.Пс.129:4

В този ден живият храм на светата слава на Христос, нашия Господ и Бог, единствената жена, която е всесвята, благословена и чиста, се донася в светия Господен храм, за да обитава святото място. И затова Йоаким заедно с Ана се радват духовно сега. И хорове от девици, пеещи химни на Господа, пеят на Него и Майка Му, които почитат с думите на псалмите.

Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7А)

Ти си, за която проповядваха пророците, славата на апостолите и гордостта и радостта на мъчениците. Ти си обновление за всички нас родените на земята, Дево майко Божия, защото чрез тебе сме се помирили с Бог. И затова почитаме твоето шествие в храма на Господ Бог. И заедно с ангела викаме в псалми: Радвай се ти, пресвета Владичице, при чието застъпничество ние сме спасени.

Гл. 4, Подoбен: Я́ко до́бля:

СтихЗащото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Свята и непорочна, тя бе въведена в Светая Светих от Светия Дух и хранена от свят ангел, тя се превърна в най-святия храм на нашия Свят Бог, Kойто освещава всичко чрез нейния вход (в храма) и обожестви падналата природа на земните.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Днес момичетата с радост идват със светилници за да я предшестват като разумна свещ и да я въведат в Светая Светих. Така те свято предсказаха неизказаната Зора, която ще изгрее от нея да просвети с Духа всички, които седят в мрака на невежеството.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

„Приеми, Захарие, тази, която вдъхновени Божи пророци възвестиха“, – с радост извика всехвалната Анна, – „и я въведи в светия храм, за да бъде възпитана в святост и да стане божествен престол, палат, легло и светозарно жилище на Владиката на всичко“.

Слава, и сега, глас 8:

След като се роди, Богоневесто Владичице, си дошла в храма Господен да бъдеш възпитавана в Святая Святих като осветена. Тогава и Гавриил беше пратен при тебе, Всенепорочна, да ти носи храна. Всички небесни сили се удивиха, когато видяха Дух Светий да се вселява в тебе. Затова, Пречиста и Неопетнена, която си славена на небето и земята, Майко Божия, спаси нашия род.

Вход с кадилница. Свете Тихий: 

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен на деня.

Четива (Паримии), стр. 71

Изход, глава 40: 1-5, 8-10, 16, 34-35

Говори Господ на Моисея и каза: в първия месец, на първия ден от месеца, сглоби скинията на събранието и тури в нея ковчега на откровението и покрий ковчега със завеса; внеси трапезата и нареди на нея това, що е за нареждане, внеси светилника и постави му кандилцата; постави златния жертвеник за кадене пред ковчега на откровението и окачи завесата при входа на скинията на събранието; огради двор наоколо и окачи на дворните врата завесата. И вземи помазния елей, помажи скинията и всичко, що е в нея, и освети нея и всичките ѝ принадлежности, и ще бъде света; помажи жертвеника на всесъжението и всичките му принадлежности и освети жертвеника, и жертвеникът ще бъде голяма светиня.

И Моисей стори всичко: както му бе Господ заповядал, тъй и стори. Тогава облакът покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията; и Моисей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше, и слава Господня изпълняше скинията.

Трета книга Царства (7:51 и 8:1, 3-7, 9-11)

Когато Соломон свърши всичката работа по създаването на дома Господен, тогава свика при себе си в Иерусалим старейшините Израилеви за да пренесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, сиреч Сион. Дойдоха всички старейшини Израилеви; и свещениците вдигнаха ковчега, и понесоха ковчега Господен и скинията на събранието, и всички свещени вещи, що бяха в скинията; и носеха ги свещеници и левити. А цар Соломон и с него целият израилски събор, който се бе събрал при него, вървяха пред ковчега. Свещениците внесоха ковчега на завета Господен на мястото му, в давира (прорицалището) на храма, в Святая-Святих, под крилете на херувимите. Защото херувимите простираха криле над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. В ковчега нямаше нищо, освен двете каменни скрижали, които Моисей бе положил вътре на Хорив, когато Господ сключи завет със синовете Израилеви. Когато свещениците излязоха из светилището, облак изпълни дома Господен. И свещениците не можеха да стоят на службата поради облака, понеже славата Господня изпълни храма на Господа Бога Вседържителя.

Йезекиил (43,27 и 44, 1-4)

Тъй каза Господ: в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог.

И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

Стиховни стихири, глас 5:

Подобен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Не́бо и земля́, Не́бо У́мное гряду́щее зря́ще, в Боже́ственный дом воспита́тися че́стно, Де́ву еди́ну и непоро́чную, к Не́йже, дивя́ся, Заха́рия вопия́ше: Две́ре Госпо́дня, хра́ма отверза́ю Тебе́ две́ри, ра́дующися, в нем ликовству́й, позна́х бо и ве́ровах, я́ко уже́ избавле́ние прии́дет проявле́нно Изра́илево и роди́тся из Тебе́ Бог Сло́во, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́,/ и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́.

А́нна Боже́ственная благода́ть я́ве,/ от благода́ти да́нную, чи́стую Присноде́ву/ приво́дит с весе́лием в храм Бо́жий,/ призва́вши ити́ пред Не́ю отрокови́цам,/ свещи́ нося́щим, и глаго́лющи:/ пойди́, Ча́до,/ Да́вшему Тя бу́ди возложе́ние и благово́нный фимиа́м./ Вни́ди в незаходи́мая, и уве́ждь та́йны,/ и угото́вися бы́ти Иису́сово вмести́лище, весе́лое и кра́сное,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и ра́довании,/ введу́тся в храм Царе́в.

Внутрь в храм Бо́жий/ Боговмести́мый храм возлага́ется, Де́ва Всесвята́я,/ и отрокови́цы Ей ны́не, свещи́ нося́ще, предхо́дят./ Игра́ет роди́телей сопряже́ние изря́дное,/ Иоаки́м же и А́нна, ликовству́юще,/ я́ко роди́ша Творца́ ро́ждшую,/ Я́же ликовству́ющи в Боже́ственных ски́ниих/ и пита́ема руко́ю А́нгеловою, Всенепоро́чная,/ Христа́ яви́ся Ма́ти,/ Подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Слава, и сега, глас 6. От Сергий Константинополски (Агиополит):

Да се съберем днес, събрание на верните, духовно да тържествуваме и благочестиво да възхвалим девойката заради Бога и Богородицата, доведена в храма Господен. Тя беше избрана предварително от всички поколения за обиталище на Христос, Царя и Бог на всички. Вървете пред нея, девици, носейки свещи, и празнувайте тържествената процесия на Приснодевата; майки, забравете родилните си болки и с радост следвайте тази, която ще бъде майка на Бога и носителка на радостта за целия свят. Всички радостно да пеем с ангела на изпълнената с благодат: „Радвай се“, защото тя винаги се моли за нашите души.

Песен на Симеон Богоприемец

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.“

Трисвятое

Тропар на празника, глас 4: три пъти

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

Отпуст

—————————————————————

На Утринната служба

Бог Господь: на глас 4.

Пс. 117

  Стих 1.Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 4, три пъти

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта, и Твое е царството и силата и славата…

Първи седален, гл. 1, по Лик ангелский:

Плодът на праведните Йоаким и Анна се принася на Бог в светия храм – невръстната по плът кърмилница на нашия живот, която свещеникът Захария благослови, нека всички с вяра да я ублажим като майка на Господ!

Слава, и сега, същия:

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Преди да бъдеш зачената, Чиста, ти си посветена на Бога и сега, след като си родена на земята, си Му принесена в дар, изпълнявайки отеческото обещание. Чисто предадена в божествения храм от детинство със свещи на радост, бидейки сама истински божествен храм, ти се показа съсъд на недостъпната и божествена Светлина. Наистина е велико твоето въвеждане, единствена Богоневесто и Приснодево.

Слава, и сега, същия:

Полиелей Богородичен: Отригну сердце мое слово благо… 

и величание, (К., стр. 69)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти…

Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Да се радва песнописецът Давид и да ликува Йоаким с Анна, защото от тях произлезе свята рожба – Мария, светоносната божествена свещ, и с радост влиза в храма; като я видя, Варахиевият син я благослови и радостно извика: Радвай се, чудо всемирно!

Слава, и сега, същия:

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-виповтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен (пред-текст)*: Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си; защото силно ще пожелае Царят твоята красота. (Пс. 44:11-12А)

Стих:Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за Царя. (Пс. 44:2)

* Текст, който се чете преди друг текст.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (Лука).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 

Евангелие от Лука (1:39-49, 56)

В ония дни стана Мариам, и отиде набързо в планинската страна, в град Иудин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господа. 

И рече Мариам: душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му. 

И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

50 псалом (чете се)

След 50-ти псалом, вместо Молитвами Богородици

Слава, гл. 2:

Днес одушевеният храм на великия Цар влиза в храма, за да Му се приготви за божествено жилище: хора, веселете се!

И сегасъщия

и веднага:Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. 

Стихира на празника, гл. 4:

Днес боговместимия храм, Богородица, се довежда в храма Господен и Захария я приема; днес Святая Святих се радват и ангелският лик тайнствено тържествува; с тях и ние, празнувайки днес, с Гавриил да извикаме: Радвай се, Благодатна, Господ е с тебе, Който проявява велика милост!

Литийна молитва(дяконът)

Канони двата от минея.

(Едва ли някъде се четат, че да ги превеждам)

Кондак, гл. 4:Пречистият храм на Спасителя, драгоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава, днес се въвежда в дома Господен, като въвежда със себе си благодатта, която е в Божествения Дух; нея възпяват Божиите ангели: тази е небесното жилище.

Икос:Като гледам ясно проявената и изпълнила се в Девата благодат на Божиите неизречени и божествени тайни, радвам се и не мога да проумея странното и неизказано явление: как Чистата единствена се оказа избрана от всички твари – видимите и мислените? Затова, като искам да я възхваля, силно се смущават умът и речта ми, но дръзвам да заявя и да я възвелича: тази е небесното жилище!

Синаксар: В този месец, в двадесет и първия ден, празнуваме Входа в храма на пресветата наша Владичица Богородица и винаги-Дева Мария. По нейните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин.

Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!

3. Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!

4. Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!

5. Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.

6. Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.

7. Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!“

8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!“

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а припева на празника:

ИрмосЧудо свръхестествено: пещта се показа росодателна, защото не прие да опали юношите, както и огънят на Божеството не опали Девата, когато влезна в нейната утроба. Затова пеейки казваме: всяка твар да благослови Господ, и да Го превъзнася през всички векове.

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: До одушевения Божи кивот никак да не се докосва скверна ръка, а пък устните на верните непрестанно да възпяват Богородица с гласа на ангела, с радост да извикат: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

ИрмосЧиста майко Божия, тъй като имаш красотата на душата си ясна и блестяща, и тъй като си пълна с Божията благодат от небето, винаги озаряваш с вечна светлина онези, които викат с радостно сърце: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: Твоето чудо се издига по-високо от силата на речта, чиста Богородице. Защото отвъд всякакъв разум разбирам, че твоето тяло по никакъв начин не е допуснало потока на греха. Затова с благодарност викам: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангели и хора, нека всички почитаме Входа на пречистата, когато Девата влезе в Святая Святих.

Ирмос: По чудесен начин Законът те е предопределил, Чиста, като стомна и скиния, духовен кивот и жезъл на Аарон и завесата, неразрушим храм и Божия врата. Така ни учи всички да викаме: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.

Светилен, по Жени услишите: 

Да възхвалим верно Мария, Божието дете; нея в древността съсловието на пророците предвъзвести като стомна и жезъл, и скрижал, и несечена планина, защото днес се въвежда в Святая Святих за да се възпитава в Господа. (три пъти)

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1, по: Небесних чинов:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Свещоносици девици радостно съпровождат Приснодевата и чрез Духа наистина пророчестват бъдещето: защото Богородица, бидейки Божи храм, от детенце с девствена слава се въвежда в храма.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

На светите обети и плодът е славен – наистина Богородица се показа на света по-висша от всичко; водена в Божия дом, тя благочестиво изпълнява молитвата на родилите я, запазвана от божествения Дух.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Вярно хранена с небесен хляб в Господния храм, Дево, родила си за света хляба на живота, Словото; като Негов избран и всенепорочен храм ти, венчаната за Бог Отец, преди това тайнствено си се сгодила за Духа.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Да се отвори вратата на богоприемния храм, защото днес Йоаким, като я взе, със слава предава вътре тази, която е храм и престол на Царя на всичко и която той беше посветил на Господ, избраната от Него за Негова майка.

Слава, и сега, гл. 2, от Леонтий майстора*:

Днес всенепорочната Дева се води в храма, за да бъде обиталище на Всецаря Бог, Който поддържа целия ни живот; днес пречистата светиня като тригодишна телица се въвежда в Святая святих; нека като ангела извикаме към нея: радвай се, единствена благословена сред жените.

* Леонта маистра (т. е. Лъв Бардалис, химнограф от 1-та пол. XIV в.)

Велико славословие

Тропар, гл.4, веднъж

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

—————————————————-

На Литургията

Кондак на Въведение, гл. 4:

Подобен: Вознесийся

Пречистият храм на Спасителя, скъпоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава днес се въвежда в дома Господен, въвеждайки със себе си и благодатта от божествения Дух; нея Божиите ангели възпяват: тя е небесната скиния!

Апостол, стр. 415, евангелие на празника.

Вместо Достойно ест: гл. 1:

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: До одушевения Божи кивот никак да не се докосва скверна ръка, а пък устните на верните непрестанно да възпяват Богородица с гласа на ангела, с радост да извикат: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Причастен: Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. (Пс. 115:4)

————

Превод: свещ. Траян Горанов

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: