Меню Затваряне

Въздвижение на почитания Кръст Господен

Свещ. Траян Горанов

На Вечерната (преведена от о. Иван Латковски)

Господи, воззвах (Пс. 140)глас 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име!(Пс.141:7a)

Въздигнатият кръст повелява на цялото творение да възпява пречистото страдание на Разпнатия върху него, защото Този, Който на него умъртви нашия убиец, Той мъртвите оживи и ги украси и ги удостои да живеят на небесата като Милосърден, поради премного Си щедрости. Затова, радвайки се, нека Името Му да прославим и да възвеличим крайното Му снизхождение. (3)

Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б)

Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми.(Пс.129:1-2А)

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.(Пс.129:2Б)

Мойсей те предизобрази, като издигна високо ръцете си и победи мъчителя Амалик, кръсте скъпоценен, който си похвала за верните, твърдина за страдалците, украшение за апостолите, защитник на праведните и спасение за всички преподобни. Затова, виждайки те възвисен, цялото творение се радва и тържествува, славейки Христа, Който чрез теб разделеното събра по Своята велика благост. (3)

Стих 5: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката.(Пс.129:3-4Б)

Стих 6: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.(Пс.129:5)

Стих 7Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Многопочитан кръсте, когото радостно окръжават ангелските чинове, днес възвеличаван, ти по божествена заповед въздигаш всички прогонени поради похищението на забранената храна и предали се на смъртта; затова ние верните, целувайки те със сърца и устни, черпим освещение, зовейки: „Превъзнасяйте, Христа, преблагия Бог, и се покланяйте на Неговото божествено подножие!“ (2)

Стих 8Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.(Пс.129:7Б-8)

Слава, и сега,глас 2: Елате, всички народи, да се поклоним на благословеното Дърво, чрез което настана вечната правда; защото този, който чрез дървото прелъсти праотеца ни Адам, чрез кръста се излъга; и низвергнат падна с неудържимо падение завладелият с насилие царското здание. Чрез Кръвта Божия змиината отрова се отмива и унищожава се проклятието от праведното осъждане, когато Праведникът бе осъден от неправедния съд. Защото на кръстното дърво подобаваше да изцери дървото и страданието на Безстрастния на Дървото да унищожи страстите на осъдения. Но слава, Христе Царю, на Твоя премъдър промисъл за нас, чрез който Ти спаси всички, като благ и Човеколюбец.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Творение наСв. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.

Прокимен, на деня.

Паримии

Книга Изход чте́ние (глава 15:22-27,16:1):

Моисей поведе израилтяните от Червено море, и те влязоха в пустиня Сур; и вървяха из пустинята три дни и не намираха вода. Дойдоха в Мера, и не можаха да пият в Мера вода, защото беше горчива; затова и нарекоха онова (място) Мера. * (горчило)

И заропта народът против Моисея и думаше: какво ще пием? (Моисей) викна към Господа, и Господ му показа дърво, и той го хвърли във водата, и водата стана сладка. Там Бог даде на народа наредби и закон и там го тури на изпитание. И каза: ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и правиш каквото е угодно пред очите Му, и се вслушваш в заповедите Му, и пазиш всичките Му наредби, – няма да ти напратя ни една от болестите, които напратих на Египет; защото Аз съм Господ (Бог твой), целител твой. 

След това дойдоха в Елим; там имаше дванайсет извора вода и седемдесет финикови дървета: и там се разположиха на стан до водите. И потеглиха от Елим, и цялото общество Израилеви синове дойдоха в пустиня Син, която се намира между Елим и Синай.

Притчи Соломонови чте́ние (глава 3:11-18):

Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа, и да не ти е тежко от Неговото изобличение; защото когото Господ обича, него наказва и към него благоволи, както баща към сина си. Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, – защото нея да придобиеш е по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато: тя е по-скъпа от драгоценни камъни; (ни едно зло не може да ѝ се противи; тя е добре позната на всички, които се приближават към нея,) и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея. В десницата ѝ е дългоденствие, а в левицата ѝ – богатство и слава; (от устата ѝ излиза правда; закон и милост носи на езика си;) пътищата ѝ са приятни пътища, и всичките ѝ пътеки – мирни. Тя е дърво за живот на ония, които я придобиват, и блажени са, които я запазват.

Пророчества на Исаия чте́ние (глава 60:11-16):

Така казва Господ: твоите порти ще бъдат всякога отворени, няма да се затварят ни денем, ни нощем, за да се принася при тебе имотът на народите и да се довеждат техните царе. Защото народ и царства, които не поискат да ти служат, ще загинат, и такива народи ще бъдат съвсем изтребени. Славата на Ливан ще дойде при тебе с кипарис, бор и кедър заедно, за да украси мястото на Моето светилище, – и Аз ще прославя подножието на нозете Си. И ще дойдат при тебе с покорност синовете на ония, които те угнетяваха, и ще паднат при стъпките на нозете ти всички, които те презираха, и ще те назоват град на Господа, Сион на Светия Израилев. Задето бе изоставен и намразен, тъй че никой не минаваше през тебе, – Аз ще те направя величие навеки, радост от рода в род. Ти ще се насищаш с млякото на народите, и ще сучеш от царски гърди, и ще узнаеш, че Аз, Господ, съм твой Спасител и твой Изкупител, Силният Иаковов.

Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

При храмов празник

Стихири на литиятасамогласни от Андрей Йерусалимски,глас 1

Днес светозвучното слово на Давид наистина прие изпълнение, защото ето, ние явно се покланяме на подножието на Твоите пречисти нозе и надявайки се на осенението на Твоите криле, Всещедрий, викаме към Тебе: „Да се отпечата върху нас светлината на Твоето лице! Възнеси силата на Твоите православни люде чрез прославлението на Твоя кръст, Христе многомилостиви!“

Насаденото на Лобното място Дърво на истинския живот, на който Царят на вековете извърши спасение посред земята, днес се въздига и освещава нейните краища и се обновява храмът на Възкресението. Радват се ангелите на небесата и веселят се човеците на земята, зовейки като Давид така: „Превъзнасяйте Господа нашия Бог и се покланяйте на подножието на нозете Му, понеже свят е Този, Който дава на света велика милост!“

Предизобразявайки Твоя кръст, Христе, когато на внуците си даваше благословение, патриарх Йаков кръстоса ръцете си върху главите им. Ние пък днес, въздигайки кръста, зовем: „Дай на христолюбивите царе победи, както даде някога на Константин!“

От Теофан Начертани,глас 2: 

Божественото съкровище, скрито в земята – живоносният кръст, в небесата се яви на благочестивия цар и победата над враговете ясно за разума изобрази. Той пък, радвайки се с вяра и любов и стремейки се към възвишени съзерцания, с най-голямо усърдие го извади от земните недра за избавление на света и спасение на нашите души.

От Киприан Студит:

Кръстосаните ръце на патриарх Яков при благославянето на чедата предизобразяваха могъщото знамение на Твоя кръст. И ние, имайки го за несъкрушим пазител, всесилно прогонваме демонските пълчища; и съкрушавайки гордостта на Велиара, обръщаме в бягство всегубителната сила на най-големия ни враг Амалик. И сега същия кръст, въздиган с благочестиви мисли, ние верните принасяме на Твоята благост като умилостивение за греховете, зовейки с многократен възглас: „Господи, помилуй!“ Ти, Който Се въплъти от Девата, смили Се над разумното създание на Твоите ръце, Благий!

От Лъв VI Философ (Мъдри): 

Ти си мой могъщ покров, трижди почитан кръст Христов, освети ме с твоята сила, та с вяра и любов да ти се покланям и славя.

Глас 4Да запляскаме днес на песенното тържество и с радостни лица и ясен език да възкликнем: „Христе, Който заради нас прие осъждане, оплюване и рани, и в багреница се облече, и на кръста се въздигна, и виждайки това слънцето и луната скриха светлината си и земята от страх се тресеше, и храмовата завеса се раздра на две! Ти и сега ни дарувай Твоя всепочитан кръст за пазител и хранител и прогонител на демоните, та всички, като го целуваме да му зовем: „Спаси ни, кръсте, с твоята сила! Освети ни с твоята светлина, свещени кръсте и укрепи ни с твоето въздигане, защото си ни даруван като светлина и спасение за нашите души!““

От патр. Анатолий:

Искрящият в звезди твой образ, кръсте, предвъзвести победата на славния благочестив цар, а майка му Елена, откривайки те, те яви на целия свят; и въздигайки те днес ние – хоровете на верните зовем: „Просвети ни с твоята светлина, живоносен кръсте! Освети ни с твоята сила, всесвещен кръсте! Укрепи ни с твоето въздигане, въздиган против опълченията на враговете!“

Слава, и сега,глас 4: Мойсей, предначертавайки действието на светия кръст, Христе, обърна в бягство враждебния Амалик в Синайската пустиня, защото когато протягайки ръце, той изобрази образа на кръста, тогава народът се укрепи; а сега над нас се сбъдна това пророческо действие – днес кръстът се въздига и демоните бягат; днес цялото творение се освободи от тлението, защото чрез кръста за нас възсияха всички дарования; затова, радвайки се, всички ние падаме пред Тебе, казвайки: „Колко са величествени Твоите дела, Господи! Слава Тебе!“

Стиховни стихирисамоподобни, глас 5:

Радвай се, живоносен кръсте, непобедима победа за благочестието, райска двер, утвърждение на верните, ограда на Църквата, чрез който се премахна и унищожи проклятието, победена бе силата на смъртта и ние се възнесохме от земята към небето; ти си оръжие непобедимо против бесовете, слава на мъчениците, истинско украшение на преподобните, пристанище на спасението; ти даваш на света велика милост.

Стих: Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (Пс.98:5)

Радвай се, всепочитан Господен кръсте, чрез който човечеството се освободи от проклятието, истинско знамение на радостта, което при своето въздигане прогонваш враговете; помощ наша, царско могъщество, сила на праведните, благолепие на свещениците; като те изобразяваме от бедствията ни избавяш; силен жезъл, чрез който сме опасвани; оръжие на света, което със страх окръжават ангелите; божествена слава на Христа, Който дава на света велика милост.

Стих: Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (Пс.73:12)

Радвай се, наставниче на слепите, лекарю на немощните, възкресение на всички починали, който въздигна нас – падналите в тлението, скъпоценен кръсте, чрез който се унищожи проклятието и процъфтя нетлението и ние, земните се обожихме; и дяволът окончателно бе низвергнат! Като те виждаме днес, издиган от архиерейски ръце, ние превъзнасяме Този, Който на тебе бе въздигнат и ти се покланяме, черпейки обилно велика милост.

Слава, и сега, глас 8от Йоан ДамаскинНие грешните днес се покланяме на почитания Твой кръст, Христе Боже, който в древност Мойсей сам предизобрази и поваляйки Амалик, обърна го в бягство и на който певецът Давид, наричайки го Твое подножие, повеляваше да се покланяме, и с недостойни усти възпяваме Тебе, Който благоволи да се приковеш на него и Ти се молим: „Господи, заедно с разбойника удостой ни с Твоето царство!“

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Тропарглас 1

Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ. (3)

———————————————————-

УТРИННА

Бог Господь, гл. 1:

Пс. 117

Стих 1:Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2:Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3:Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4:Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 1, три пъти

Спаси, Господи, Твоя народ, и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.

Малка ектенияВъзглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

Първи седален, гл. 6:

Едва се заби дървото на Твоя кръст, Христе, и основите на смъртта се разтресоха, Господи: въпреки, че ада Те пожела в жертва, с трепет Те отпусна. Явил Си ни Твоето спасение, Светий, и Те славословим, Сине Божи, помилуй ни!

Слава, и сега,гл.1, по Камени запечатану:

На Твоето кръстно дърво се покланяме, Човеколюбче, защото на него бе прикован, Животе на всички. Отворил си рая, Спасителю, на дошлия с вяра при Тебе разбойник, който се сподоби със сладост като Ти изповяда: помени ме, Господи! Както него приеми и нас, които зовем: съгрешихме всички, заради Твоето милосърдие не ни презирай!

Малка ектения:Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седален, гл. 6:

Днес се изпълни пророческото слово: ето, покланяме се на мястото, където стояха Твоите нозе, Господи, и като приехме дървото на спасението получихме свобода от греховните страсти, заради молитвите на Богородица, единствен Човеколюбче.

Слава, и сега,гл. 8, по Повеленное тайно:

В древност Иисус Навѝн тайнствено предобразѝ образа на кръста, когато простря ръцете си кръстовидно, Спасителю мой, и спря слънцето додето не повали враговете, които се противопоставят на Тебе, Бога. Сега пък същото слънце скри светлината си като Те видя на кръста, разрушавайки властта на смъртта, и ограбвайки ада.

Полиелей и величания за Кръстовден

Величаем Те, животодателю Христе, и почитаме Твоя свети кръст, чрез който си ни спасил от делата на врага.

1. Застъпи се, Господи, в тъжбата с ония, които ме съдят, и обори борещите се с мене. (34:1)

2. Вземи щит и броня и дигни се мен на помощ; (34:2)

1. Яви ни светлината на лицето Си, Господи! (4:7Б)

2. Благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш. (5:13Б)

1. Подари на тия, които Ти се боят, знаме, за да го издигнат заради истината. (59:6)

2. За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. (66:3)

1. Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. (97:3Б)

2. Да се поклоним пред подножието на нозете Му. (131:7Б)

1. И да ликуват всички дъбравни дървета. (95:12)

2. Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (73:12)

1. Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (98:5)

2. Благослови ни, Боже наш, благослови ни, Боже (66:7Б)

1. Спаси народа Си и благослови наследството Си. (27:9А)

2. Паси ги и ги въздигай навеки! (27:9Б)

Слава, и сега. Алилуия (3)

Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Някога в рая дърво ме оголи, с вкусването врагът ми донесе умъртвяване. А пък кръстното дърво носи на човеците дреха на живота, когато се издигна от земята, и целият свят се изпълни с всякаква радост. Като го гледаме да се издига, нека, хора, заедно, с вяра към Бога, да извикаме: изпълнѝ със слава Твоя дом!

Слава, и сегасъщия.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-виповтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4, Пс. 97Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. (3Б)

СтихВъзпейте Господу песен нова, защото Той чудеса извърши. (1А) 

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Евангелие от Иоана (12:28-36).

Господ каза: Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: и прославих, и пак ще прославя. А народът, който стоеше и чу това, казваше: гръмна се; други пък казваха: Ангел Му говори. Иисус отговори и рече: не за Мене беше тоя глас, а за вас. Сега е съд над тоя свят; сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън. И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си. А това говореше, като даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре. Народът Му отговори: ние сме слушали от Закона, че Христос пребъдва вовеки; а как Ти казваш, че трябвало Син Човеческий да бъде издигнат? Кой е Този Син Човеческий? Тогава Иисус им рече: още малко време светлината е с вас; ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак; а който ходи в мрака, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлина.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресна песен

Четец:Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50

Слава:Ти си мой могъщ покров, трисъставен кръсте Христов, освети ме с твоята сила, та с любов и вяра да ти се покланям и славя! И сегасъщото.

Стихира след 50-ти псалом, гл. 6

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Кръсте Христов, който си на християните упование, на заблудените наставниче, на обуреваемите пристанище, във война победа, на вселената опора, на болните лекар, на мъртвите възкресение, помилуй ни!

Литийна молитва(дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Твоя Единороден Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Канон на св. Козма Маюмски, глас 8:

(Превод свещ. Иван Латковски)

Песен 1

Ирмос: Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

В древност Мойсей яви образа на пречистите страдания в самия себе си, заставайки сред осветените: изобразявайки кръста, той с вдигнати ръце въздигна победното знамение и унищожи силата на Амалик всегубителя; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Мойсей издигна на върлината лекарство, избавящо от смъртоносното отровно ухапване, и изобразявайки кръст напреки привърза към дървото пълзящата змия, и така над бедствието възтържествува; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Небето показа на благочестивия владетел и богомъдър цар победното знамение на кръста, чрез който бе повалена надменността на злите врагове, лъжата беше разрушена и божествената вяра се разпространи по краищата на вселената. Затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.

Песен 3

Ирмос: Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на кръста за нейна сила и утвърждаване.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Скалата източи от удара вода за непокорния и жестокосърдечен народ и така тя яви тайнството на богопризованата Църква, за която Кръстът е утвърждение и сила.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

От пречистите ребра, прободени с копие, изтече вода с кръв, обновяващи завета и очистващи греха; защото кръстът е похвала за верните и за царете – утвърждение и сила.

Седален, глас 4.

В чест на тебе, трижди блажен подателю на живота, кръсте, людете празнуват в духовно пиршество заедно с безплътните ликове; събранията на архиереите благоговейно те възпяват, а множеството на монашестващите и постниците се покланят, и всички заедно Христа разпнатия славим. 

Слава и сегасъщият

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

В древност Мойсей чрез дърво претвори горчивите извори в пустинята, предвещавайки обръщането на езичниците към благочестието чрез кръста.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Йордан скри в дълбините си секирата, но чрез дървото я възвърна, ознаменувайки прекратяването на заблудата чрез кръста и кръщението.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Народът, съставен от четири части и шествайки в свидетелство пред предобразната скиния, свещено се строява и се прославя, изобразявайки начертанието на кръста.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Чудно разпрострян кръстът излъчваше слънчеви лъчи и небесата възвестиха славата на нашия Бог.

Песен 5

Ирмос: О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

О, всевъзпявано Дърво, кръсте, на който бе разпнат Христос, от теб се уплаши въртящият се меч, охраняващ Едем, а страшният Херувим отстъпи пред прикования на теб Христос, Който дарява мир на нашите души.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Вражите сили на преизподнята треперят от знамението на кръста, изобразено във въздуха, където те витаят; а родовете на небожителите и на земнородните прекланят колена пред Христа, Който дарява с мир душите ни.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Божественият кръст се яви в лъчите на нетлението и озари с божествената светлина помрачените от измамните заблуди народи, които събра около прикования на него Христос, даряващ с мир нашите души.

Песен 6

Ирмос: В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Прегърбен от старост и от болести измъчван Йаков се изправи и ръцете си кръстоса, явявайки действието на живоносния кръст; защото прикования по плът на него Бог обнови ветхостта на подобния на сянка писан Закон и прогони душепагубния недъг на заблудата.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Кръстообразно полагайки ръце върху главите на младите (си синове), божественият Израил даде да се разбере, че славата на старшинството е за народа, служещ под закона; затова той, заподозрян, че е сгрешил с това, не измени на живоносното знамение, но каза: „Първенството ще получи новоутвърденият народ на Христа Бога, защитен от кръста!“

Кондак от преп. Роман Сладкопевец, гл. 4Издигнал се доброволно на кръста, Христе Боже, дарявай щедростите Си на едноименното Твое ново общество. Зарадвай ни с Твоята сила и ни давай победа над противниците, като Твоята помощ ни бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.

Икос: Този, който дори до трето небе бе издигнат в рая и чу неизказани и божествени думи, които човеческия език не може да изговори, като пишеше на галатяните, като любители на писанията ще прочетете и ще го познаете: на мен, казва, не ми се даде да се похваля с нищо, освен с кръста Христов (Гал.6:14), на който като пострада уби страстите. Този същия и ние грлижливо държим, кръстът Господен, похвала за всички: защото той е нашето спасително дърво, оръжие на мира и знаме на непобедимост. 

В този месец, в четиринадесетия ден празнуваме въздвижението на почитания кръст Господен. Чрез него, Господи, ни запази от всяко зло. Амин.

На този ден е починал св. Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, но паради празника за светия кръст, паметта му празнуваме на 13 ноември.

Песен 7

Ирмос: Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Първият човек вкуси от дървото и в тлението падна, защото осъждайки се на безславно лишаване от живота, той, като някаква пагубна за тялото повреда, предаде на целия си род своя недъг; но ние, земнородните, като приехме възстановяване чрез кръстното дърво, зовем: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!“

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Непослушанието наруши Божията заповед и дървото причини на човеците смърт чрез несвоевременното вкусване от него, затова после Дървото на драгоценния живот стана недостъпно. Но то се откри на поразения от люта смърт разбойник, който викаше благоразумно: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!“

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Съзерцаващият бъдещето Израил прегърна върха на Йосифовия жезъл, предвещавайки, че преславният кръст ще придобие царствена сила, понеже той е победоносна похвала и светлина за викащите с вяра: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!“

Песен 8

Ирмос: Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

За прославлението на Дървото, поръсено с кръвта на въплътилото Се Слово Божие, пейте, небесни сили, празнувайки възстановяването на смъртните; люде, поклонете се на Христовия кръст, чрез който е възкресението на света навеки.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Земнородни домостроители на благодатта, както подобава на светиня въздигнете с ръце кръста, на който стоеше Христос Бог и копието, проболо тялото на Бога Слово; за да видят всички народи спасението Божие, прославяйки Го во веки.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Веселете се, предизбрани от Божествения съд верни царе християнски! Като получихте от Бога свещения кръст, хвалете се с това победоносно оръжие, защото от него племената, дръзко търсещи войни, се разпръсват навеки.

Катавасии на св. Кръст: Крест начертав Мойсейгл.8

1. Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

3. Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на кръста за нейна сила и утвърждаване.

4. Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

5. О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

6. В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

7. Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

8Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую

Величай, душо моя, всепочитания кръст Господен.

9-та песен от канона

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.

Величай, душо моя, всепочитания кръст Господен.

Нека се възрадват всички дървета и дъбрави, защото освети се естеството им от Този, Който ги насади в началото – Христа, разпрострян на Дървото; затова сега, при неговото въздигане ние му се покланяме и го величаем.

Величай, душо моя, всепочитания кръст Господен.

За всички богомъдри люде се вдигна свещения рог на Христа, Който е Глава на всичко – кръстът, в който духовно се трошат роговете на всички грешници; затова сега, при неговото въздигане ние му се покланяме и го величаем.

Друг ирмос:

Величай, душо моя, въздвижението на животворящия кръст Господен.

С яденето на забранения плод на дървото пристъпи смъртта, която днес чрез кръста се унищожи: защото праматерната клетва към всички родове се разруши с раждането на чистата Богомайка, която всички сили небесни величаят.

Величай, душо моя, въздигането на животворящия кръст Господен.

Като не остави убийствената горчивина от дървото, Господи, Ти съвършено я унищожи с кръста; затова някога дървото услади горчивината на водите в Мера, предизобразявайки действието на кръста, което всички сили небесни величаят.

Слава:

Непрестанно потопените в праотеческия мрак, Ти, Господи, чрез кръста днес въздигна, защото както нашето естество преди падна крайно неудържимо, така отново Ти изцяло ни изправи чрез светлината на Твоя кръст, който ние верните величаем.

И сега:

За да покажеш на света покланяемия образ на кръста в цялата му слава, Господи, Ти го изобрази на небето, озарен в безмерна светлина, като непобедимо всеоръжие за царя, което всички сили небесни величаят.

9-та песен от катавасиите

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.

Други катавасии:

С яденето на забранения плод на дървото пристъпи смъртта, която днес чрез кръста се унищожи: защото праматерната клетва към всички родове се разруши с раждането на чистата Богомайка, която всички сили небесни величаят.

Малка ектенияВъзглас: Защото Те хвалят всички небесни сили…

Светилни, гл.2: 

Кръсте, пазителю на цялата вселена; кръсте, красота на Църквата; кръсте, власт на царете; кръсте, на верните опора; кръсте, на ангелите слава и на демоните поражение.

Слава, и сега

Кръстът се въздига днес и светът се освещава, защото Този, Който седи с Отца и Духа Светий, на него простря ръцете си. Кръстът привлече целия свят, Христе, към Твоето познаване. Затова тези, които се надяват на Тебе сподоби ги с Божествена слава.

Хвалитни стихири, на 4, гл. 8:

Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, преславно чудо, живоносното дърво, кръстът пресвят на високо въздиган се явява днес. Славословят всички краища на земята, страхуват се демонските полкове. О, какъв дар земен ни се дарува! С него, Христе, спаси нашите души като единствено добър. (два пъти)

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Същата стихира

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

О, преславно чудо, като грозд изпълнен с живот си понесъл Вишния, издигнат от земята се вижда днес кръстът, и чрез когото всички към Бога бяхме привлечени, и умъртвена до край беше смъртта. О, дърво пречестно, чрез което приехме в Едем безсмъртна храна, славейки Христа.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

О, преславно чудо, широтата на кръста и дължината на небето са равни, защото с Божествената благодат се освещава всичко. С него (кръста) варварските народи се побеждават, с него скиптрите на царете се утвърждават. О, Божествена стълбо, чрез която възлизаме на небесата, възнасяйки в песни Христа Господа.

Слава, и сега,гл. 6:

Днес се изнася кръста Господен, и верните го приемат с желание, като вземат изцеление на душите и телата си от всяка болест. Кръста целуваме с радост и страх: страх, заради греховете ни, защото сме недостойни; радост пък заради спасението, което дава на света чрез приковалия се на него – Христос Бог, Който има велика милост.

Велико славословиеКадене на св. Престол, на който е поставен кръста. Три земни поклона.На последното Светий Божевход с кръста. Пред Царските двери: Премъдрост. Да застанем прави! Слага се кръста на аналой в средата на храма. Три пъти се кади и се пее тропара. След това три земни поклона докато се пее: Кресту Твоему покланяемся, Владико, и святое воскресение Твое славим.

Когато народа целува честния кръст се пеят самогласни стихири.

Глас 2:

Дойдете, верни, да се поклоним на животворящето дърво; на него Христос Царят на славата доброволно ръце простря, като ни възнесе в първото блаженство, което някога врагът с хитрост украде, като ни направи изгнаници от Бога. Дойдете, верни, да се поклоним на дървото, с което се сподобихме на невидимия враг главата да съкрушим. Дойдете всички бащини езици кръста Господен с песни да почетем. Радвай се, кръсте, на падналия Адам съвършено избавление. С теб верните наши царе се хвалят, как с твоята сила исмаилтяните са покорявали, а сега християните със страх целуват като славят Бога, Който на теб се прикова и казват: Господи, който на него си се приковал, помилвай ни като благ и човеколюбец!

Стихирите надолу ги няма в гръцкия миней. Да се пеят, ако хората още целуват кръста.

Глас5:

Дойдете, хора, да се поклоним на силата на кръста, като видим преславното чудо: в рая дървото зачена смърт, а от това (кръстът) живот процъфтя, като имаше на себе си прикован безгрешния Господ. От него всички народи вземаме нетление като казваме: Ти, Който чрез кръста обезсили смъртта и нас освободи, слава на Теб!

Изпълни се, Боже, гласът на Твоите пророци Исаия и Давид, които възвестиха: „Ще дойдат всички народи, Господи, и ще Ти се поклонят“. Защото ето, човеците се изпълниха с Твоята благодат, Благий, в Твоите двори Йерусалимски. Ти, Който претърпя заради нас кръст и ни оживотворяваш с Твоето възкресение, запази ни и ни спаси!

Глас6:

Четириконечният свят днес се освещава при въздигането на Твоя кръст, състоящ се от четири части, Христе, Боже наш; заедно с него се въздига рогът на верните царе, които чрез кръста побеждават враговете. Велик Си, Господи, и дивен Си в Своите дела. Слава Тебе!

Гласовете на пророците предвъзвестиха святото Дърво, чрез което Адам се освободи от древното проклятие на смърт. Днес творението също възвисява глас, просейки от Бога богати милости. Но, единствен несравним в милосърдието Си Владико, стани умилостивение за нас и спаси душите ни!

Глас 8: 

Изпълниха се, Боже, думите на Твоя пророк Мойсей, който казва: „Ще видите вашия Живот, да виси пред очите ви.“ Днес кръстът се въздига и светът се освобождава от заблудата; днес Възкресението Христово се обновява и се радват краищата на земята, принасяйки Ти песни на кимвали, подобно на Давид, зовейки: „Ти извърши спасение посред земята, Боже – кръста и възкресението, чрез които ни спаси, Благий и Човеколюбче. Всесилни Господи, слава Тебе!“

Днес Владиката на творението и Господ на славата се приковава на Кръста и се пробожда в ребрата; жлъчка и оцет вкусва Този, Който е Насладата на Църквата; венец от тръни се възлага на Този, който покрива небето с облаци; в одежда на поругание обличат и бият по лицето с тленна ръка Този, Който с ръката Си сътвори човека; по гърба бичуват Оня, Който облича небето в облаци; оплюване и рани, оскърбления и удари приема и всичко търпи заради мене, осъдения, моят Изкупител и Бог, за да спаси света от заблудата като Добросърдечен.

Слава и сегаглас 8: Днес Непристъпният по естество става достъпен за мен и търпи страдания моят Освободител от страстите. Даряващият светлина за слепите е оплюван от беззаконни уста и за пленниците подлага гърба си на рани. Като Го видя на Кръста, чистата Дева и Майка с болка викаше: „Горко ми, Чедо мое, защо стори това? Най-прекрасен от всички човеци, сега си бездиханен и обезобразен, нямащ нито вид, ни красота. Горко ми, моя Светлина, не мога да Те гледам тъй, терзае се утробата ми и жесток меч пронизва моето сърце. Възпявам Твоите страдания, покланям Се на Твоето милосърдие, дълготърпеливи Господи, слава Тебе!“

Тропар, гл. 1, веднъж

Спаси, Господи, Твоя народ, и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.

—————————————————————-

На Литургията:

Първи антифон, Пс. 21

Боже мой, Боже мой, чуй ме, защо си ме оставил? (ст.1)

Молитвами Богородици (изпява се след всеки стих)

Далеч са от спасението греховните ми думи. (ст.2)

Боже мой! викам денем – и Ти не чуваш, и нощем – и няма за мене мира. (ст.3)

Втори антифон, Пс. 73

Защо, Боже, си ни отхвърлил завинаги?

Спаси ни, Сине Божий, плотию разпнийся, поющия Ти: алилуия. (изпява се след всеки стих)

Спомни си Твоя народ, който Ти от старо време си придобил!

Спомни си тая Сион планина, на която си се заселил!

Слава, и нине: Единородний Сине Божий:

Трети антифон, гл. 1, Пс. 98:

Господ царува: да треперят народите! Тропар.

Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи. Тропар.

Да славят Твоето велико и страшно име: то е свято. Тропар.

Входно

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото е свято! (Пс.98:5) Спаси ни, Сине Божий, плотию разпнийся:

Вместо Трисветое се пее: Кресту Твоему покланяемся, Владико, и святое воскресение Твое славим.

* Вечерната служба, Канонът на Утринната и при целуването на св. Кръст са преведени от о. Иван Латковски

————

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: