Меню Затваряне

“Вяра и Дело” обявява конкурс “Моят храм в 185 думи”

Във връзка с 185-ата годишнина на храм „Св. вмчк Георги“ в Каварна, енорийският бюлетин „Вяра и Дело“ обявява конкурс на тема „Моят храм в 185 думи”.

Надпреварата е за есе, стихотворение и/или кратък разказ. Целта на конкурса е насърчаване на християнското художествено слово и творчество.

Условия за участие и регламент на конкурса:

Участници – няма възрастови ограничения;

Конкурсни текстове – непубликувани до момента;

Максимален обем – 185 думи;

Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;

Жанр: есе, стихотворение, кратък разказ;

Тема: „Моят храм в 185 думи”

Официален език: български.

Във всяка една от категориите участниците могат да представят по ЕДНО произведение!

Кандидатстване:

Краен срок за изпращане на творбите: 30 септември 2021 г.

Можете да участвате с едно произведение във всяка една от трите категории на епистоларно творчество – есе, стихотворение, кратък разказ.

Творбите следва да се изпращат на електронната поща: dompo@abv.bg и да са придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, точен адрес, телефон за връзка и електронна поща.

Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за бъдещо отпечатване.

Организаторите си запазват правото да не допуснат до участие произведения с недостатъчни литературни качества.

Отличените участници в конкурса ще получат сертификат и творбите им ще бъдат публикувани в енорийския бюлетин, а по възможност и в други печатни и/или електронни издания. С изпращането на личните си данни, участникът в конкурса изразява съгласието си да ги предостави за ползване от страна на вестник „Вяра и Дело“. Те са необходими за кореспонденция, във връзка с конкурса и за уведомяване за други подобни литературни прояви. Участникът има право по всяко време да изрази несъгласие за ползване на тези данни от „Вяра и Дело“  чрез нарочен имейл, адресиран до: dompo@abv.bg

Posted in Вяра и Дело, Новини от страната

Вижте още: