Меню Затваряне

В памет на св. ап. Филип: „Да четем Божието слово, дори и много неща в него да не разбираме“

Мнозина от сегашните християни въобще не са запознати с Божието слово. Те са чели и изучавали всичко светско хиляди пъти и нито веднъж не са взимали Библията в ръка. Питаш: от какво не четат? Отговарят: от това, че много в нея не разбират. Но това не е оправдание! Те от това и не разбират Божието слово, че никога не го четат. Да го четат те с усърдие, тогава и неразбираемото в него с времето би станало разбираемо и тъмното – светло.

Един монах, идвайки при духовния си отец, казал: „Отче! Аз се отказвам да чета Божието слово?“ „Защо така?“, попитал старецът. „Ами не разбирам прочетеното“, отговорил монахът. „Чедо, – му казал тогава старецът, – овците, когато намерят тучно пасбище, с жажда пасат тревата и я поглъщат, и недъвчейки, се стараят колкото може повече да изпасат; а после, като се наядат, вече не я преживят. Така и ти, докато имаш време и възможност, колкото можеш повече чети Божествените книги, и тъмното за теб ще стане светло. Защото или заради навика непонятното ще разбереш, или от отците и учителите на Църквата ще разбереш, или накрая, ако никой не ти го разтълкува, Сам Господ ще те просвети“ (Пролог за 4-ти февруари).

Че Господ употребява понякога извънредни средства за вразумяване на прочетеното, става ясно от следното. Велможата на Етиопската царица Кандакия на път за Йерусалим четял 53-тата глава от Книгата на пророк Исая, съдържаща в себе си пророчество за Иисус Христос. Велможата не разбирал пророчеството, но Господ виждайки неговото искрено желание да разбере истината, му изпратил неочаквана помощ. Дух Свети, отвлякъл апостол Филип на пътя, по който вървял велможата. Филип пристъпил към него, заговорил се и го попитал разбира ли той, какво чете? Велможата отвърнал: „Как ще мога да разбера, когато нямам наставник? Седни с мен и ми обясни, за кого говори Пророкът, за себе си ли или за друг?“.

Апостолът изпълнил неговото желание и му обяснил пророчеството за Иисус Христос. Тогава велможата от все сърце повярвал в Спасителя на света и веднага приел Кръщение, а след това Светият Дух слязъл върху него (Деяния на Светите Апостоли 8:26-39). Светият Дух ще намери възможност и на вас ще помогне в разбирането на Божието слово, ако вие с усърдие и внимание се заслушате или зачетете – Той винаги е близък до тези, които с любов го приемат и се поучават. Вие само Му поискайте да ви просвети, и Той ще ви просвети или непосредствено, или чрез пастирите на Църквата, към които винаги се обръщайте за вразумление, когато нещо не разбирате в Божието слово. Амин.

———-

Превод: Виктор Дора

Източник: „Пролог с поучения за всеки ден от годината“, Свето-Успенска Почаевска лавра, 2007 г. Съставил прот. Виктор Гурев, 1888 г.

Posted in Църковни слова

Вижте още: