Меню Затваряне

Малко повечерие с Богородичен акатист – Първа статия

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин!

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Молитва към Светия Дух

Царю небесний, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.

Трисветое

Четец: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице помилвай ни. Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Свети посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи помилуй (3).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е Царството, и силата, и славата…

Народът: Амин!

Четецът: Господи, помилуй (12). Слава… И сега…

Трипсалмие

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Псалом 69

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло! Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре! Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог! Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Всекидневно славословие

Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

СъщоСподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Символът на вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. 

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.

Богородичен химн

Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена, пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.

Тук се пее отредения канон.

Богородичен канон

Творение на Йосиф песнописец, чието краестрочие е: Радости приятелище, Тебе подобает радоватися единей. Глас 4.

Песен 1.

Ирмос: Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Пречиста, като гледал на тебе – одушевената Христова книга, запечатана от духа, великият архангел викал към тебе: радвай се ти, вместилище на радостта, чрез която ще бъде разрешено проклятието, паднало върху прамайката.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се; Дево Богоневесто, Адамово въздигане, умъртвяване адово; радвай се, всенепорочна, чертоже на Царя на всичко; радвай се, огнеобразен престоле на Вседържителя.

Слава:

Радвай се, неувяхваща роза, която едничка даваш благоуханен плод; радвай се ти, която си родила благоуханието на едничкия Цар, радвай се ти, спасение на света, която не си познала брак.

И сега:

Радвай се ти, съкровище на чистотата, чрез която ние сме станали от нашето падане; радвай се, Владичице, благоуханни креме, тамяне благовонен и миро многоценно, която благоухаваш вярващите.

Песен 3.

Ирмос: Богородице, живи и изобилни източниче, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се ти, която си произрасла Божествения клас като нива неразорана, одушевена трапезо, която си вместила в себе си Хляба на живота; радвай се, Владичице, неизтощими източниче на жива вода.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, Юнице, която си родила за вярващите непорочния Телец; радвай се, агнице, която си носила в утробата си Божия Агнец, Който взе върху себе си греховете на целия свят; радвай се, топло очистилище.

Слава:

Радвай се, светло утро, което едничко носиш слънцето Христа, жилището на светлината; радвай се ти, която си разпръснала тъмата и съвършено си отблъснала мрачните бесове.

И сега:

Радвай се, Владичице, единствена врата, през която едничко само Словото е минало и която си съкрушила ключовете и вратата на ада чрез своето рождество; радвай се Богоневесто, божествени пъте на спасяваните.

Песен 4.

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Пресвета Богородице, спаси нас.

От всички възпявана, Отроковице, към тебе в песнопенията си викаме: радвай се, плодоносна горо, оросена от Духа: радвай се, светилниче и стомно, която съдържа в себе си манна и услажда чувствата на благочестивите.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, пречиста Владичице, очистилище на света; радвай се, стълбо, която чрез благодатта издигна от земята всички човеци; радвай се, мосте, който превежда от смърт в живот всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, пречиста, която стоиш по-високо от небесата и която безболестно си носила в утробата си Основата на земята; радвай се, багреницо, която със своите кърви си изтъкала божествената порфира за царя на силите.

Слава:

Радвай се, Владичице, която си родила истинския Законодател, Който даром изглажда беззаконията на всички човеци. Ти си непостижима дълбочина, неизказана височина, ти, която не знаеш брак и чрез която ние сме въздигнати до обожаване.

И сега:

Тебе, която си сплела за света неръкотворен венец, възпяваме, като ти викаме: радвай се, Дево, пазилище, оградо, крепосте и свещено прибежище за всички.

Песен 5.

Ирмос: Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, всенепорочна, която си родила Пътя на живота си спасила света от греховното потопяване; радвай се, богоневесто, за която трябва с трепет да се слуша и говори: радвай се; жилище на Владиката на тварите.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, пречиста, която си крепост и ограда за хората, свещено селище на Славата, умъртвяване на ада, всесветъл чертог; радвай се, ангелска радост; радвай се, помощ на тия, които с вяра ти се молят.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, владичице, огнена колеснице на Словото, одушевен рай, който има по средата си дървото на живота — Господа, сладостта на Когото оживява ония, които са се подхвърлили на тление, ала се причащават с вяра.

Слава:

Укрепявани от твоята сила, ние с вяра викаме, към тебе: радвай се граде на Царя ка всичко, за който явно бяха пророчествувани чудни и дивни неща; радвай се, неразсечима горо, неизмерима дълбочино.

И сега:

Радвай се, пречиста, пространно селище на Словото, раковина, която си произвела Божествения бисер; радвай се. Богородице, предивно примирение ка всички, които те ублажават с Бога.

Песен 6.

Ирмос: Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всечестен празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Чисти чертоже на Словото, виновнице за издигане на всички до обожаване, радвай се, пречиста, проповед на пророците; радвай се, украшение на апостолите.

Пресвета Богородице, спаси нас.

От тебе е изтекла роса, която е угасила пламъка на многобожието. Ето защо ние викаме към тебе: радвай се, Дево, одушевено руно, което провидел Гедеон.

Слава:

Ето, Дево, ние ти викаме: радвай се; бъди пристанище и тихо убежище за нас, които сме люшкани от бурите в морето на скърбите и различните съблазни на врага.

И сега:

Виновиице на радостта, дай благодат на нашия разум, за да викаме към тебе: радвай се, неизгаряща къпино, всесветло облаче, което непрестанно осеняво вярващите.

Песен 7.

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: благословен си Ти, препрославлени Господи и Боже на нашите отци!

Пресвета Богородице, спаси нас.

Ние те възпяваме, като викаме: радвай се, колеснице на духовното Слънце, истинска лоза; ти си произрасла зрял Грозд, от който се източва вино, което весели душите на тия, които с вяра те прославят.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, Богоневесто, която си родила лекаря на всички хора, тайнствени жезле, които си произрасъл неувяхващ цвят; радвай се, Владичице, чрез която ние се изпълваме с радост и наследяваме живот.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Владичице, най-красноречивият език не е в сила да те възпее, тъй като ти си се издигнала по-високо от серафимите, като си родила Царя Христа. Него моли да избави сега от всякакво бедствие всички, които с вяра се покланят на тебе.

Слава:

Ублажават те и прославят краищата на земята и с любов викат към тебе: Радвай се, книжко, в която с пръста на Отца било написано Словото. Пречиста Богородице, моли Сина да запише твоите раби в книгата на живота.

И сега:

Молим те и колената на сърцето си прекланяме пред тебе ние, твоите раби; приклони ухото си, пречиста Богородице, и спаси нас, които непрестанно сме потопявани в скърби, и запази твоя град от всякакъв плен на врага.

Песен 8.

Ирмос: Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Пречиста, ти си възприела в своята утроба Словото, носила си Носещия всичко, хранила си с мляко Хранителя на цялата вселена, Когото ние възпяваме: всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.

Моисей, нетленна Дево, познал в къпината великото тайнство на твоето раждане, и отроците, кога стоели сред пламъка, без да бъдат изгорени, предобразували твърде ясно същото раждане. Поради това ние те възпяваме вечно.

Отроковице, обиталище на светлината, ние, които по рано бяхме съблечени чрез излъгването на дявола, сега сме. облечени чрез твоята утроба в дрехата на нетлението, които бяхме в тъмата на прегрешенията, сега видяхме Светлината; поради това възпяваме те вечно.

Слава:

Чиста Дево, спасение на смъртните, чрез тебе мъртвите се съживяват, тъй като ти си родила ипостасния Живот; тия, които по-рано бяха нями, сега стават красноречиви, прокажените се очистват, болестите се премахват, пълчищата на духовете се побеждават.

И сега:

Пречиста, всеблагословена, покрове, твърдиньо, стено и оградо на пеещите, която си родила спасение за света, чрез което ние сме възнесени от земята към небето, радвай се. Всички твари възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.

Докато се чете 9-та песен, свещеникът кади.

Песен 9.

Ирмос: Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Отроковице, избави ни от изкушенията, вражеския плен и всяко друго бедствие, което налита върху грешните хора поради многото им грехове, та ние, вярващите, които сме станали, чрез тебе съучастници на вечната радост, да ти викаме: радвай се.

Ти си станала наша просвета и утвърждение, поради което ние ти викаме: радвай се, звездо незалязваща, която въвеждаш в света великото Слънце; радвай се, пречиста, която си отворила заключения Едем; радвай се, съседе, който си приел несвършващето се миро, изляно върху тебе.

Нека благоговейно да застанем в дома на нашия Бог и да извикаме: радвай се, Владичице на света: радвай се, Марио, госпожо на всички ни, радвай се, едничка между жените непорочна и неопетнена, радвай се, огнен стълпе, който въвеждаш човечеството в горния живот.

Слава:

Радвай се, Приснодево, гълъбице, която си родила Милостивия: радвай се, похвало на всички светии, венецо на мъчениците, радвай се, божествено украшение на всички праведници и спасение на нас вярващите.

И сега:

Христе Боже, пощади Твоето наследие, като презреш всичките ни грехове, поради застъпничеството на молещата Те, която безсеменно Те роди на земята, когато ти пожела да приемеш човешко естество поради великата Си милост.

Кондак, глас 8: (бавното)

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

Свещеникът „на разпев“ от средата на храма, пред икона на св. Богородица, започва първата статия от акатиста.

Статия първа

Икос 1

Ангел предстател бе пратен от небето да каже на Богородица: радвай се! – и виждайки, че Ти, Господи, едновременно при тоя безплътен глас, се въплъщаваш, стоеше ужасен и викаше към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта; радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне!
Радвай се ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат; радвй се ти, чрез която Ева се избавя от сълзи!
Радвай се, висота, трудно достижима с човешки мисли; радвай се глъбино, в която мъчно се прониква и с ангелски очи!
Радвай се, защото ти си Царев престол; радвай се, защото носиш Оногова, Който всичко държи!
Радвай се, звездо, която явяваш Слънцето; радвай се, утробо на божественото въплощение!
Радвай се ти, чрез която се обновяват тварите; радвай се ти, чрез която се прекланяме на Твореца! 
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото.)

Кондак 2

Светата, виждайки себе си чиста, с дръзновение казва на Гавриила: пречудното в твоите думи се показва на душата ми трудно за приемане, защото, как при безсеменно зачатие говориш за рождение, като казваш: Алилуия!

Хорът: Алилуия.

Икос 2

Като искаше да разбере недостижимото за разума, Дева извика към Божия служител: кажи ми, как е възможно да се роди Син из чиста утроба? А той със страх се обърна и и каза така:

Радвай се, таинице на неизказания Божи съвет; радвай се, тиха вяра на молещите се!
Радвай се, начало на Христовите чудеса; радвай се, основа на Неговите истини!
Радвай се, стълбо небесна, по която слезе Бог; радвай се, мосте, който превеждаш човеците от земята на небето!
Радвай се, преславно чудо на ангелите; радвай се, крайноплачевно поражение на демоните!
Радвай се ти, която неизказно си родила Светлината; радвай се ти, която не си научила никого как стана това!
Радвай се ти, която превъзхождаш знанието на мъдрите; радвай се ти, която озаряваш ума на верните!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото.)

Кондак 3

Силата на Вишния осени тогава неизкусобрачната да зачене, и нейната благоплодна утроба показа като приятна нива на всички, които желаят да пожънат спасение, пеейки: Алилуия!

Хорът: Алилуия.

Икос 3

Като прие в утробата си Бога, Дева бързо отиде при Елисавета, младенецът на която, щом позна нейния поздрав, се радваше и с играене, като с песни, викаше към Богородица:

Радвай се, клонче на неувяхващата младочка; радвай се, придобивко на безсмъртния плод!
Радвай се ти, която отглеждаш Човеколюбeца земеделец; радвай се ти, която си родила Насадителя на нашия живот!
Радвай се, ниво, която раждаш изобилни щедрости; радвай се, трапезо, която носиш обилно очищение!
Радвай се, защото ти правиш да разцъфти раят на сладостите; радвай се, защото ти приготвяш пристанище за душите!
Радвай се, приятно молитвено кадило; радвай се, очищение на целия свят!
Радвай се, Божие благоволение към смъртните; радвай се, дързновение на смъртните към Бога!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото.)

Кондак 4

Имайки в себе си буря от помисли на съмнения, целомъдреният Йосиф се смути, като гледаше към тебе небрачната и те мислеше, Непорочна, че си бракоукрадена. Но, като узна, че си заченала от Духа Светаго, рече: Алилуия!

Хорът: Алилуия.

Кондак, глас 8: (краткото)

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

(превод) На тебе, Богородице, поборницата-воевода, ние твоите раби, избавени от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та велегласно да ти възпяваме: радвай се, Невесто неневестна!

Продължава повечерието:

Трисветое

Кондак на св. Теодор (чете се)

Поста̀ви вярата Христова в сърцето си като щит, порази противните сили, многострадалче, и като непобедим се увенча с небесен венец, свети Теодоре.

Господи, помилуй (40 пъти).

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во-веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, смили се над нас и ни благослови, просвети лицето Си на нас и ни помилвай!

Хор: Амин.

Свещеникът застава подред пред иконите и чете като апостол.

Молитва към Пресвета Богородица:

Пресвета Богородице, спаси ни.

Молитвата на монах Павел 

от ман. Евергѐтис (Благодетелница), Цариград

Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто Владичице! Ти чрез твоето преславно раждане си съединила Бог-Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се притичват към тебе, и прибежище на всички християни. Не се гнуси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие станах роб на житейските сласти. Но, като Майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смили над мене грешния и разпътния, и приеми моята молба, която ти принасям от нечисти устни. Като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на Своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и да ме направи опитен изпълнител на Своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот ми бъди гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме упътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда ме избави от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя Владичице, Пресвета Богородице, чрез твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на Единородния твой Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и Пресветия и Благия и Животворящ Негов Дух, сега и всякога и во-веков! Амин!

Молитва към Господ Иисус Христос:

Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе!

От монах Антиох Пандект* (или Палестински) (+ ок. 635)

Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укроти поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка наша грешна мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезво сърце, сън лек и освободен от сатанински мечтания. Дигни ни във време за молитва, утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното и великолепно Твое име – на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки-веков! Амин!

* Пандект (на гр.: Πανδέκτης της άγίας Γραφης, Приемник на светото Писание) е книга, написана от  свети Антиох около 620 г. Състои се от духовни мисли, базирани на Свещеното писание и на мислите на светците, живели преди него. Книгата има 130 глави. На български е преведена още в Х в. Тази молитва е от 19-та глава. А в молитвеника, втората молитва от вечерните е негова.

Към Пресвета Богородица

Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!

Към Господа Иисуса

Молитвата на св. Йоаникий

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Към Пресвета Богородица

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров!

В петък вечерта на първата седмица следва Евангелие:

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (Йоан).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

 Евангелие от Йоан (15:1-7)

Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Четецът: Слава…, и сега… Господи, помилвай (3 пъти). Отче, благослови!

Свещеникът: Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и пренепорочна свята Майка, на преподобните и богоносни наши отци, и на всички светии, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбив.

Свещеникът продължава пред царските двери Ектенията:

Да се помолим за благочестивия, православен, български народ.

Хорът: Господи, помилуй.

За високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христа.

За тези, които ни мразят и тези, които ни обичат.

За тези, които се смиляват над нас, и тези, които ни служат.

За тези, които са ни помолили нас, недостойните, да се молим за тях.

За избавяне на пленените.

За тези, които пътуват.

За лежащо болните.

За отминалите наши отци, братя и сестри.

И за всяка православна, християнска душа.

За нашите родители (прародители) и за всички починали наши отци, братя и сестри, тук погребани, и православните навсякъде.

Да се помолим и за изобилие на земните плодове.

За ктиторите на този свят храм (обител).

Нека кажем и за себе си също:

Хорът: Господи, помилуй. (3)

Тропар при целуването на иконите:

В петък от св. Четиридесетница

Глас 3:Красоте девства:

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

Хорът: Амин, амин!

———–

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: