Дарителска сметка за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

BG39DEMI92405000305527
Търговска банка Д
BIC: DEMIBGSF
Титуляр: Манол Костадинов Пейков
Основание: За пострадалите от земетресението