Меню Затваряне

Декларация на ПЦУ „За негативното отношение към греха на содомията (хомосексуализма)“

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Поместния събор
на Украинската православна църква
(Православна църква на Украйна)

(приета на заседание на 27.07.2023 г.)

„За негативното отношение към греха на содомията (хомосексуалността), нейната пропаганда в обществото, към джендър идеологията и така наречените еднополови бракове (еднополово съжителство)“

Божественото Откровение, засвидетелствано в Библията – Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, Свещеното Предание като цяло, както и каноничното право на Православната църква директно, ясно и недвусмислено осъждат еднополовите сексуални връзки (содомия, хомосексуализъм) като богопротивен грях.

Трябва да се отбележи, че една от водещите тенденции през последните десетилетия в света е стремежът за коренно преразглеждане на общественото отношение към този вид грях чрез разпространение на специфични нови джендър-теории и основани на тях идеологии, които по своята същност директно отричат ​​естественото определяне на половете (женски и мъжки), заместването на пола като концепцията за непрекъснато нарастващ брой „джендъри“ – комплекс за самоидентификация на човек, отделен от естествения си пол.

Всичко това води до значително изкривяване не само на християнския нравствен закон, но и на общочовешките естествени представи за нравственост чрез оправдаване на греха и злото, чрез усилия за „узаконяване“ на безнравствеността и греха чрез внасяне на промени в държавното законодателство за въвеждане на т.нар. еднополови бракове (регистрация на така наречените еднополови партньорства, т.е. съюзи на съжителство, в същността си приравнени с брака).

С цел още веднъж публично да разясни позицията на Православната църква на Украйна по отношение на тези греховни явления, както и по отношение на желанието на някои политически и обществени фигури да ги разпространяват и пропагандират; като отбелязва, че следната позиция като цяло се споделя от всички основни християнски църкви и други религиозни организации в Украйна, представени във Всеукраинския съвет на църквите и религиозните организации, както се вижда от съответната декларация на Украинската православна църква на Украйна (от 15 май 2007 г.), Поместният събор от името на Православната църква на Украйна заявява и свидетелства следното:

1. Човекът е създаден от Бога и е дарен от Твореца както с права, така и със задължения, които са тясно свързани помежду си и предназначени да насочват човека към доброто и да предупреждават срещу злото. Всеки човек има свобода в своите действия, но тази свобода е съчетана с отговорност за последствията от действията. Никой не трябва да използва свободата, за да създава и разпространява зло.

2. Животът е дар от Бога и има определена цел. Следователно човек не трябва да разглежда собственото си тяло, живота си в различните му проявления, включително сексуалните отношения, както и отношенията с други хора, като частна собственост, с която може да се разпорежда както желае. Собственото тяло, животът в различните му проявления, отношенията с другите хора, обществото и неговите институции не трябва да се разглеждат само като инструменти за получаване на удоволствие, още повече – използвани за разпространение на греха и злото, за тяхното оправдаване и насърчаване.

3. Бог създаде човека като мъж и жена, като ги благослови да станат едно семейство. Семейството е основата на обществото, то има за цел да запази дара на любовта, раждането и пълноценното възпитание на децата, допринася за запазването на обществения морал, като въплъщение на нравствения закон, даден от Бога.

4. Един от елементите на семейния живот са сексуалните отношения, като израз на любовта между мъжа и жената и начин за продължаване на човешкия род. Сексуалните отношения не могат да бъдат безотговорни и не бива да се разглеждат само като начин за задоволяване на желанията. Свещеното Писание на Стария и Новия Завет ясно показва, че сексуалните отношения между представители на един и същи пол са неестествени и са зло (виж, например, Лев. 18:22; Рим. 1:21-32).

5. Привържениците на оправданието на греха се стремят да убедят обществото, че сексуалните отношения между лица от един и същи пол са „вроден вариант на нормата“. Всъщност подобни греховни нагони и тяхното практическо задоволяване не са нито вродена черта на определен човек, нито вариант на нормално сексуално поведение.

От религиозна гледна точка еднополовите сексуални отношения са едно от проявленията на действието на греха, вкоренен в човешката природа като цяло, което е следствие от грехопадението на прародителите Адам и Ева. Както при извършването на всеки грях, извършването и на този грях е резултат от личен, свободен, но погрешен избор на човека – съзнателен или несъзнателен.

В същото време Свещеното Писание и учението на Църквата ясно свидетелстват, че както всеки грях, така и този грях, с Божията помощ, може да бъде преодолян от човека. И първата стъпка към това трябва да бъде признаването на неестествеността и греховността на еднополовите сексуални отношения.

Имайки заповедта на Господ Иисус Христос за любов към ближния и същевременно Неговото указание за борба с греха и злото в себе си и в околния свят, християните нямат омраза или предразсъдъци към хора с хомосексуални наклонности. В същото време обаче християните не могат и не трябва да се примиряват с греха като такъв, в частност с хомосексуализма (содомията), с други неморални действия и тяхното насърчаване, като явления на духовния и обществен живот.

Църквата не се застъпва за дискриминация на лица, които се смятат за хомосексуални, но е категорично против хомосексуалният начин на живот и поведение да се тълкуват като естествени, нормални и полезни за обществото и личността. Ние сме против факта, че содомията се насърчава като вариант на нормата на сексуалния живот и че държавата насърчава своите граждани да участват в еднополови сексуални отношения.

6. Идеологическа основа за опитите за промяна на общественото отношение към редица плътски грехове са специфични джендър-теории, които оправдават различни форми на неестествени и извратени сексуални отношения, включително хомосексуалността и транссексуалността (определяне на пола според собствените убеждения), и следователно насърчават правната им защита.

Тези теории отхвърлят разбирането за мъжкия и женския пол като даденост, неизменно дефинирана за човешката природа, а също така отхвърлят неизменността на установените от Бога естествени закони на сексуалните отношения. Вместо това те налагат идеи за мъжки и женски пол изключително като част от самоидентификацията на индивида, която той може произволно да формулира и променя.

Подобни идеи оправдават и легитимират възможността за произволно определяне на границите между нравственост и безнравственост и всъщност отхвърлят самия принцип на нравствения закон в сексуалните отношения. Практическото приложение на подобни джендър-теории води до унищожаване и дори отричане на традиционната институция на семейството като съюз между мъж и жена, чиято важна задача е раждането и възпитанието на децата.

Имайки предвид, че гореспоменатите джендър-теории пряко и недвусмислено изкривяват богооткровеното библейско учение за човека, неговата същност и предназначение в света, оправдават греха и неморалността, Църквата отхвърля тези джендър-теории като лъжеучения.

7. За зло Бог наказва не само онези, които лично го вършат, но и онези, които гласно или мълчаливо го одобряват. Както целият човек страда от заболяването на един орган, така и цялото общество страда от злините, извършени от отделните негови представители.

Следователно Църквата не може да наблюдава отдалече как в украинското общество, вземайки за пример други страни, под прикритието на борбата за правата на човека и демокрацията се насърчава одобрително отношение към самото явление на еднополовите сексуални отношения. Едно от проявленията на подобно насърчаване са опитите, противно на Конституцията, която определя брака като съюз между мъж и жена, да се легализират т.нар. еднополови бракове или да се въведат регистрирани еднополови партньорства (т.е. съжителство по полов път, ефективно приравнено до брака).

8. Църквата смята за неприемливи усилията за последователно разширяване на полето на законодателните забрани, свързани с т.нар. „дискриминация, основана на сексуална ориентация“, и призовава политиците да се въздържат от одобряване на подобни законодателни инициативи. Има поне две основни причини за това безпокойство:

На първо място, такова законодателство става само начална стъпка към установяването на „еднополови бракове“ в Украйна, в противоречие с Конституцията, както вече се случи в други страни.

Второ, подобно законодателство води до преследване, включително наказателно преследване, на тези, които публично критикуват хомосексуалността като греховно явление, както и критикуват политическата дейност, насочена към насърчаване и разпространение на това явление. Доказателство за това е историята на приемането и прилагането на подобни закони в други страни, когато под прикритието на „защита на правата“ се нарушават основни човешки права: правото на свобода на съвестта и свободата на словото. По същество подобно законодателство дава на малцинството инструменти за дискриминация срещу мнозинството, за преследване на Църквата заради нейната вярност към библейското учение.

Трябва да се отбележи, че в международни обвързващи документи няма норми, които да задължават Украйна да приеме подобно законодателство. Исканията за това са политически и партийно мотивирани. Конституцията на Украйна (чл. 15) постановява, че „никаква идеология не може да бъде призната от държавата като задължителна“. Това означава, че джендър-идеологията и изградените от нея постулати не трябва и не могат да бъдат признати за задължителни в Украйна.

9. Правата и предимствата, предвидени в закона, които се ползват от съпрузите, наред с други неща, са начин за насърчаване на гражданите да създават семейство, като основна обществено полезна институция. Въвеждането в законодателството на т.нар. еднополови бракове или т.нар. регистрирани еднополови партньорства (които всъщност са бракове без да се използва това наименование) е начин държавата да насърчи своите граждани да имат еднополов сексуален живот. Приравнявайки подобни „съюзи“ към обикновените семейства, давайки им дори право да осиновяват деца, на което ние категорично се противопоставяме, държавата изкривява самото понятие за обществен морал и тръгва по много опасния път на моралната деградация и самоунищожението, в частност, поради задълбочаването на демографската криза в Украйна.

10. Пътят на дистанциране на правото от обществения морал води към бездна. Това се доказва от историята на много страни в миналото и настоящето. Опитът на много страни, включително икономически развитите, в които има отслабване или изравняване на естествената институция на семейството, показва, че тези страни са изправени пред проблеми като катастрофален спад на раждаемостта, демографска криза и критичен упадък на обществения морал. В близко бъдеще коренното население на тези страни е заплашено от пълно изчезване. Всичко това има не само духовни, но и осезаеми икономически последици.

Украйна, която вече е изправена пред катастрофалните предизвикателства на войната и многобройните смъртни случаи, причинени от нея, с годишно превишаване на естествената смъртност над раждаемостта, с емиграцията на голяма част от населението, не трябва да задълбочава кризата чрез умишлено разрушаване на семейството и морала.

11. Имайки задължението да свидетелства за Божието слово, Църквата напомня на всички, и особено на законодателите, за Божието осъждане на Содом и Гомор на унищожение, както и за анатемата (отлъчването от Църквата), на която апостол Павел подложи на публично изобличение коринтския кръвосмесител, който взе своята мащеха за жена (виж 1 Кор. 5 гл.).

Затова, въз основа на Свещеното Писание и Свещеното Предание, каноните на Църквата, ние свидетелстваме: всеки православен християнин, който публично подкрепя и одобрява „узаконяването“ на содомския грях, сам се подлага на проклятието, което Содом претърпя, и под анатема, произнесена от апостол Павел, и по този начин се отлъчва от Христовата църква, докато не се покае.

12. Въз основа на позицията, обяснена в тази Декларация, Църквата категорично се противопоставя на законното установяване в нашата държава на еднополови бракове или на институцията на регистрирани еднополови партньорства (които всъщност са едни и същи бракове), срещу одобрението на насърчаването на еднополовата сексуалност, включително чрез провеждане на т.нар. „паради на гордостта“ и други подобни неморални нововъведения.

Нека Господ помогне на украинския народ да защити дадения от Бога естествен нравствен закон от нападението на греха, да защити християнските духовни традиции, естествените нравствени и културни ценности, правото на свобода на съвестта и свободата на словото, нормите на брака, като съюз между мъж и жена и за недопустимостта на признаването на джендър-идеологията като задължителна.

Единствен и Велики Боже, пази ни Украйна!

От името на Поместния събор на Православната църква на Украйна

————–

Източник: Pomisna.info

Posted in Новини, Новини от света

Вижте още: