Меню Затваряне

Димитър Попмаринов

Проф. д-р Димитър Попмаринов Киров е един от първите щатни преподаватели на новооснования Православен богословски факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1991 г. Преподава дисциплини в областта на старозаветната библеистика и библейското богословие.

Роден през 1955 година. През 1980–1985 завършва висше образование в Духовна академия “Св. Климент Охридски”, гр. София.

В периода 1987-1989 г. работи във Външния отдел на Св. Синод като от 1990-1991 г. е началник-кабинет на Българския патриарх.

Съосновател и пръв председател на Православното християнско движение “Св. Евтимий, Патриарх Търновски” през 1990 година.

В периода 1991 – 1995 г. е асистент, старши и главен асистент в новооснавания след промените през 1989 г. Православен богословски факултет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

В периода 1995–1999 г. и 1999-2003 г. е зам. декан на Православния богословски факултет (по учебната дейност).

От 1999–2003 и 2011-2015 г. е член на Академичния съвет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

През 2003–2007 – зам.-декан на Православния богословски факултет (по научната дейност); и ръководител на катедра “Библейско и систематическо богословие” на ПБФ на ВТУ.

В периода 2007 – 2011 е ръководител на катедра “Библейско и систематическо богословие” в ПБФ на ВТУ и декан на Православния богословски факултет, а през 2011–2015 е втори мандат декан на Православния богословски факултет.

Проф. д-р Димитър Попмаринов е участник от България като председател на Православното християнско движение “Св. Евтимий, Патриарх Търновски” в основаването на Балканския православен младежки съюз /Balkan Orthodox Youth Association/ през 1992 г. в Нямц, Румъния и член на управителния съвет.

Участник е в множество научни прояви в страната и чужбина, представял българското богословие и страната ни на международни научни прояви и лекции в Женева, Санкт Петербург, Солун, Виена, Москва, Ню Йорк, Сеул и др.

Проф. д-р Димитър Попмаринов е делегат на Църковно-народния събор на БПЦ през 1998 г. и на Църковно-народния събор на БПЦ през 2002 ., а също и делегат на патриаршеския избирателен събор на Българската православна църква през 2013 г.

Един от основателите и председател на управителния съвет на фондация „Покров Богородичен“.

Редовен участник във видеобеседите на Академичен дискусионен клуб.

Член на екипа и управителния съвет на фондация „Дякония и мисия“.

На свое заседание от 17 май 2021 г. Академичният съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на основание чл. 8а и чл. 15а от Статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и въз основа на рецензия на Временната комисия за присъждане на почетното звание „Почетен професор на съответния факултет“ Академичният съвет реши да присъди почетното звание „Почетен професор на Православния богословски факултет“ на проф. д-р Димитър Маринов Киров за неговия значим принос за популяризиране, издигане и утвърждаване името на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Научна специализация:

През 1985-1987 защитава докторска /кандидатска/ дисертация в Ленинградска духовна академия.

През 2003 г. става доцент, а от 2019 г. е професор в катедра “Библейско и систематическо богословие”.

Научни публикации:

Научните публикации можете да видите на профила на проф. Попмаринов във ВТУ (тук).

Издадени книги:

„Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература“ („Омофор“, 1999); второ допъплнено и преработено издание (Омофор, 2021)

„Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет“ („Фабер“, 2001)

„Съвременни богословски проблеми“ (Омофор, 2004)

„Между вярата и разума“ („Омофор“, 2016)

„Библейско богословие: академични есета“ (Омофор, 2018)

„Свещеното Писание: Херменевтика-богослужение-диалог“ (в съавторство с д-р Стефка Кънчева и свещ. доц. д-р Павлин Събев) (Омофор, 2018)

Публикации в интернет:

Божията любов versus Божието наказание

Предназначението на човека

Постмодернизмът, или за хаоса като естествено състояние

Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия

Споделени мисли относно проектодокумента “Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят”

Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог

Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст

Божият съд и вечността

Религиозното образование – един сериозен въпрос за решаване

Феноменът “Ванга”

Някои съвременни проблеми на Православието в България

Публикации на Димитър Попмаринов в сп. „Свет“ (тук)