Меню Затваряне

Докога?

Архим Никанор Мишков

Архим. Никанор Мишков

„Започнатата в пълно нарушение на международното право неоправдана война в Украйна нанесе щети в особено големи размери върху всички сфери на социалния и икономическия живот. Руските въоръжени сили извършваха системни военни престъпления. Този пълномащабен въоръжен конфликт оказва значително отражение не само върху Украйна и региона, но и в глобален аспект“.

Това е част от доклад на Министерския Съвет на Република България, одобрен от Народното събрание на Република България

Този доклад, забележете, е внесен от действащото до момента българско правителство, назначено от българския президент Румен Радев, когото основателно, или неоснователно, обвиняват в симпатии към Руската федерация.

Моят въпрос е:

При положение, че такава е позицията на българската държава, изказана и потвърдена на най-високо политическо равнище, докога БПЦ-БП чрез свои представители и църковни медии ще дава трибуна на лица, които публично са изказвали позиции за руската агресия в Украйна, противни на становището, което заема българската държава, и по същество попадащи в хипотезата на чл. 419а от Наказателния кодекс?

Докога БПЦ-БП, вместо да си гледа работата – да учи народа на Евангелските истини, ще се занимава с политика, че и геополитика даже, и ще внася смут в душите на вярващите и съблазън за цялото общество?

Казано е в Свещеното Писание: „отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу“ (Мат.22:21).

Не е работа на духовниците да определят в международните отношения кой е крив и прав – за това има ООН, Международен съд, както и национални институции – Народно събрание и Министерски съвет! Не е работа на църковните медии да канят и да дават трибуна на уж-богослови, които се правят на международни съдии и геополитици, и подхранват нездрави настроения сред вярващите, противопоставяйки ги на държавата по въпроси, които нямат нищо общо с вярата и богословието!

Щом клирът на БПЦ-БП е на издръжка на данъкоплатците, а отделно тя получава и допълнително големи суми за капиталови разходи от държавния бюджет, нейните служители нямат моралното право да се противопоставят на същата тази държава, да внасят раздор и да разклащат устоите на същото това общество!

Защото Свещеното Писание ясно говори:

„…който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане“ (Рим. 13:2).

А какво казва обществото чрез своите официални и легитимни институции за продължаващия военен конфликт в Украйна, върнете се и прочетете в началото на текста!

За справка:

Конституция на Република България

Чл. 13

(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

Чл. 37

(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

Чл. 419 а от Наказателния кодекс

(1) Който по какъвто и да е начин оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството и с това създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.
(2) Който подбужда другиго към престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до една година.

Posted in Публицистика

Вижте още: