Меню Затваряне

Доц. д-р Иво Братанов

Иво Братанов е роден през 1964 г. в Русе. Възпитаник е на I гимназия „Хр. Ботев“ – Русе (1981 г.). Завършил е висше образование (магистър) по българска филология (с втора специалност руски език) във Висшия педагогически институт – Шумен (1985 г.); притежава удостоверение за обществена професия „Журналистика“ от Факултета за обществени професии на ВПИ–Шумен (1983 г.).

От 1 септември 1987 г. до 31 август 2023 г. е бил гимназиален учител по български език и литература. През м. юли 2023 г. е избран за доцент по история на новобългарския книжовен език в ШУ „Епископ Константин Преславски“. В ШУ преподава също така съвременен български език и езикова култура.

С втори (Институт за повишаване на квалификацията на учителите „Д-р Петър Берон“ – Варна, 1992 г.) и първи клас-квалификация (Централен институт за усъвършенстване на учителите към Софийския университет, 1994 г.). Завършил е следдипломна специализация по методика на обучението по български език (тема: „Езикът на Неофитовия превод на Новия Завет”) в ШУ „Епископ Константин Преславски” (1997 г.) и следдипломна квалификация по управление на образованието в РУ „Ангел Кънчев” (ФПКДО, 1998 г.). Защитил е докторска дисертация по български език (история на новобългарския книжовен език) в ШУ „Епископ Константин Преславски” през м. юни 2013 г. (тема: „Езикът на отец Матей Преображенски“).

Член е на Дружеството на филолозите българисти (от 1994 г.), на Съюза на учените в България (от 2000 г.), на Ротари клуб „Русе“ (от 2005 г.) и на Славянското дружество в Русе (от 2011 г.).

Съавтор на сборниците „Разработки по литература за седмокласници и кандидат-гимназисти” (Русе, 1995 г.; 1996 г.) и „Автори и текстове” (Русе, 1996 г.), одобрен като учебно помагало с Протокол № 1 от 18.02.1997 г. на МОНТ. Автор на сборника „Творба и смисъл” (Русе, 1998 г.), одобрен като учебно помагало с Протокол № 12 от 14.07.1998 г. на МОН. Участва в международни и национални симпозиуми и конференции, организирани от СУ „Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, РУ „Ангел Кънчев” и ИПКУ–Варна. Негови доклади, статии, рецензии и отзиви са публикувани в списанията „Духовна култура” (София), „Български език и литература” (София), „Родна реч” (София), „Дарба” (София), „Проглас” (В. Търново), „Езиков свят” (Благоевград”), „Българска реч” (София), „Bulgara esperantisto” (София), „РОТАРИ на Балканите” (Пловдив); в Научните трудове на РУ „Ангел Кънчев” и на НЦ „Св. Дазий Доростолски” (Силистра); в томовете на „Отговорността пред езика“ (ШУ), „Арнаудов сборник” (Русе), в Алманаха за историята на Русе (т. ІІ), в Известията на Регионалния исторически музей – Русе; във вестниците „Църковен вестник” (София), „Път“ (София), „Утро” (Русе), „Русе” (Русе), „Бряг” (Русе), „Духовен дом” (Русе).

Награди: за високи постижения в учебно-възпитателната работа (1988 г.); първа награда за превод на поезия на конкурса „Млади преводачи–Русе`90” (1990 г.); „Заслужил учител на СОУ „Христо Ботев” (24 май 2012 г.); Кристален приз „THE BEST PAPER“ на Научната конференция на Русенския университет&Съюза на учените (октомври 2013 г.); почетен знак на Съюза на учените – Русе (м. май 2014 г.).

В Християнство.бг поддържа рубриката „Езикови бележки“.