Меню Затваряне

Духовният човек не е този, който много знае

“Духовният човек не е този, който много знае, носи тъмни дрехи, и ходи с печална физиономия. За образец на духовния живот, Господ ни дава за пример децата – с тяхната чистота и простота.
Лесно да прощаваш. Да обичаш чисто. Весело да дружиш. Да се радваш искрено.
Не е нужно да търсиш трудни пътища за постигане на святост. Достатъчно е да погледнеш на своя живот и да разбереш как си е отишла нашата детска святост и се е появила нашата претенциозна сериозност на възрастните.
Всеки от нас вече е бил веднъж свят.
Ние обичаме да учим децата, но си заслужава и ние сами да се учим от тях.”

Свещ. Павел Островски

Източник: Instagram

Posted in Шарени мисли

Вижте още: