Меню Затваряне

Дължина, широчина и височина

Красотата на духовния живот не е толкова лесно да се види в бързия, шумен, забързан и променящ се свят. В един момент разбираш, че външният свят те поглъща, че духовният живот дори започва да те дразни. Какво да кажем тогава за радостта?
Всички проблеми в нашия суетен светски живот са подредени по хоризонтала – ние се движим постоянно от точка в точка. Една работа сменя друга. След като решим един проблем, веднага се сблъскваме с друг.
А духовният живот е устроен по вертикала. Благодарение на силата на Св. Дух, ние постепенно растем нагоре, преодолявайки своите немощи, намирайки във всичко любовта.
Човек може да изживее 20 години и от гледна точка на светския идеал да постигне голям успех, но в същото време да бъде духовно беден. И обратно – от гледна точка на суетния свят да се счита за провален, но този човек да пребивава в святост.
Можем да го обясним това и по следния начин. Нашето физическо съществуване – това е дължина. Оттам идва и изразът „дълъг живот“. Нашите интереси и увлечения – това е ширина. Чували сте когато говорят за човек, че има широк кръгозор.
Нашият духовен живот (стремежът ни към Бог) – това е височина. За праведниците обикновено пишат, че те са достигнали висок духовен живот.
Ако в човек има само дължина и ширина, тогава неговият живот ще бъде плосък. С помощта на ширина и дължина може да се построи само площад. Но ако в човека добавим и височина, тогава плоскостта се превръща в обем.
Духовният живот променя всичко, той прави нашия живот обемен, а не плосък.

Свещ. Павел Островски
Източник: Instagram @pavelostrovski

Posted in Шарени мисли

Вижте още: