Меню Затваряне

„Дякония и мисия“ представи три издания в Post Scriptum с интересни и актуални заглавия

На 30 януари 2023 г. денят, в който Църквата чества паметта на светите трима светители св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст – празник на висшите богословски школи, фондация „Дякония и мисия“ постави началото на своята нова рубрика Post Scriptum – поредица срещи с докторанти на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които са защитили и публикували своите дисертации.

Рубриката започна с презентацията на д-р Илиана Димова, завършила Предучилищна педагогика, с втора специалност Психология, по-късно и Теология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, продължила образованието си като редовен докторант при катедра „Историческо и практическо богословие“ в Православния богословски факултет с научен ръководител проф. д-р Магдалена Легкоступ (тук). 

През март 2022 г. успешно защитава своята дисертация на тема „Адаптация на библейски текстове в процеса на възпитание на децата от предучилищна възраст“, която стои в основата на нейната книга.

„Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст“ е сериозен научен труд, насочен както към специалистите и преподавателите в областта на предучилищната педагогика, така и към всеки, който проявява интерес към началното образование и възпитание на децата. 

На 3 февруари се състоя онлайн среща с участието на прот. д-р Стелиян Кунев, завършил ПДС „Св. св. Кирил и Методий“. През 2002 г. придобива магистърска степен по теология в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Три години по-късно отец Стилиян придобива магистърска степен и по психология във Философския факултет на ВТУ, а след това продължава образованието си като докторант в катедра „Историческо и практическо богословие“ на ПБФ с научен ръководител архим. проф. д.т.н. Авксентий (Делипапазов).

През 2021 г. отец Стилиян успешно защитава дисертация на тема „Чин за прием на сарацини в Църквата (Исторически и литургико-каноничен анализ)“, която е в основата на „Византийски източници за исляма“ (том 1), изляза от печат през 2022 г. Книгата съдържа двата най-важни официални документа на Православната църква относно исляма, създадени през византийската епоха: „Чин за приемане на сарацини“ и „Томос на Константинополския събор“ от 1180 г., както и едно по-малко познато апологетично съчинение „Против Мохамед“. Изследването е съсредоточено върху исторически, литургико-каноничен и догматичен анализ на посочените съчинения в контекста на християнско-мюсюлманските отношения. Анализира се част (§56) от Социална доктрина на Константинополската патриаршия относно исляма. Поставят се въпроси и от съвременен характер – ролята на оглашението и катехизацията в Църквата, междурелигиозните и междуконфесионалните отношения – християнство-ислям и православие-римокатолицизъм.

На 23 февруари 2023 г. участник в Post Scriptum беше д-р Мирослав Ангелов. Той завършва с отличие бакалавърска степен по Теология през 2009 г. с педагогическа квалификация в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. През 2015 г. се дипломира в магистърска програма „Вяра и живот“ към Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. е зачислен за редовен докторант към катедра „Историческо и практическо богословие“ на Православния богословски факултет във Великотърновския университет ,,Св. св. Кирил и Методий“ с научен ръководител прот. проф. д-р Людмил Малев.

На 16 декември 2021 г. защитава докторска дисертация на тема: „Врачанска епархия от нейното учредяване до утвърждаването и нейния разцвет при митрополитите Константин (1884-1912 г.) и Климент (1914-1930 г.)“.

В третото издание на Post Scriptum д-р Мирослав Ангелов представи своята книга „История на Врачанска епархия от нейното учредяване до 30-те години на XX век“, в основата на която е дисертационния труд на автора. Събитието се състоя в Православния център „Проф. Тотю Коев“.

Специални гости бяха Главиницки епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум и преподаватели от Православния богословски факултет.

———–

Използваните текстове и снимки са от сайта и страницата на фондация „Дякония и мисия“.

Posted in Дякония и мисия, Мисия

Вижте още: