Меню Затваряне

Д-р Диана Николова защити дисертационен труд върху антропологията на еп. Немезий Емески

Първото издание на антропологията на еп. Немезий Емески „За природата на човека“ от 1565 г.

На 23 февруари в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя публична защита на дисертационния труд на Диана Мирославова Николова на тема „Антропологията на епископ Немезий Емески в контекста на христологичния дебат в Халкидон“.

Научен ръководител на Диана Николова беше доц. д-р Мариян Стоядинов, а рецензенти доц. д-р Светослав Риболов от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Свилен Тутеков, преподавател в ПБФ на Великотърновския университет.

Научно жури беше в състав:

Председател: доц. д-р Свилен Тутеков

Членове:

Проф. д.ф.н. Георги Каприев, проф. д-р Иван Христов, доц. д-р Светослав Риболов, доц. д-р Мариян Стоядинов.

Диана Николова получава ОКС бакалавър по „Теология“ и ОКС магистър по „Богословие на личността и обществото“ в Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2016 г. продължава образованието си като редовен докторант по специалност „Теология (История на догматите)“ на катедра „Библейско и систематическо богословие“ в Православния богословски факултет с научен ръководител доц. д-р Мариян Стоядинов. От 2014 до 2016 г. заема длъжността библиотекар (по заместване) в библиотеката към Православния богословски факултет. От 2016 г. е академичен наставник на студенти по програмата „Тютор“ към фондация „Дякония и мисия“. От 2018 г. е координатор в православната фондация „Дякония и мисия“, неправителствена организация, която развива дяконийна (социална дейност) и просветна дейност. На 23.02.2023 г. успешно защитава своя дисертационен труд на тема „Антропологията на епископ Немезий Емески в контекста на христологичния дебат до Халкидон“.

***

Целта на изследването се състои в разкриването на взаимоотношението между христологията и антропологията в трактата „За природата на човека“ на епископ Немезий Емески, съставен във времето на христологическите спорове до Четвъртия вселенски събор от 451 г. В научното изследване са изведени хипотезите относно датирането на съчинението. Изложен е проблемът за авторството на произведението. Проследени са значимите позовавания, преводи и разпространение на трактата в хронологичен порядък до утвърждаването на името на истинския съчинител на произведението „За природата на човека“ – епископ Немезий Емески. На базата на съдържанието на съчинението са посочени хипотетичните източници, чрез които Емеският епископ съставя своя трактат. Представени са основните хипотези относно личността и образованието на Немезий. Проследен е контекстът на времето, в което е създадено произведението „За природата на човека“, чрез който се изгражда фонът, на който се разгръща антропологията на епископа. В рамките на изследването се установява, че християнският автор създава съчинение, в което чрез антропологията се разкриват неговите христологични възгледи. Те, от своя страна, налагат критерии, по които се осъществява съединяването на душата и тялото в човека, за да се нарече „едно“.

Posted in Новини, Новини от страната, Светоотеческо богословие

Вижте още: