Житията като исторически справочник – св. Теодосий Търновски

Свещ. Траян Горанов