Меню Затваряне

Започва иследователски проект на ценен украински ръкопис от XVII-XVIII век на Атон

На Света гора – Атон започва изследователски и подготвителен проект за публикуването на ценен ръкопис от XVII-XVIII в., в който са записани украинските хетмани и казашки вождове – щедри дарители на атонските манастири. Проектът се ръководи от украинския учен и изследовател доц. д-р Сергий Шумило и е подкрепен от Британската академия и Университета на Ексетър. Ръкописът описва знатните казашки родове на хетманите Иван Самойлович, Иван Мазепа, Данило Апостол, Иван Скоропадски, Леонтий и Павел Полуботки, Васил Борковски, Яков Лизогуб, Семьон Палия, Иван Обидовски, Федор Тополницки, Иван Черниш, Васил Котляревски и много други.

Сред църковните дейци, изброени в ръкописа, са семействата на Черниговския архиепископ Теодосий, митрополит Стефан Яворски, Лвовския епископ Йосиф Шумлянски, Киево-Печерските архимандрити Варлаам Ясински и Мелетий Сухевич, игумените на Киево-Михайловския Золотовърхи манастир Теодосий Софонович и Силвестър Головчич, игуменът на Киевския Пустинно-Микилски манастир Йоасаф Кроковски и др.

Този ръкопис е важен източник за биографиите на украинските казашки старейшини, както и за историята на връзките на украинските хетмани и казаци с центъра на православното монашество на Атон през XVII – XVIII век. Ръкописът може да послужи като ценен източник в бъдещи изследвания върху историята на Украинската църква, казашките старейшини и Украйна през епохата на хетманството. Той позволява да бъдат установени имената на участниците в различни исторически събития, да бъдат идентифицирани техните семейни връзки и др. Ръкописът съдържа свидетелства не само за знатни украински казашки покровители, но и пълна информация за структурата на техните семейства. Последното е от особена ценност, тъй като не са запазени такива данни за много представители на украинското казашко благородничество и благодарение на намерения ръкопис вече е възможно да бъде възстановено родословното дърво на тези семейства.

Изследователите планират да проучат и да преиздадат атонския ръкопис отделно от изследванията върху него, така че ценният източник на украинската история най-накрая да бъде достъпен за украинските изследователи. Проектът е планиран да стартира с помощта на на Института по история на Украйна към Националната академия на науките на Украйна през февруари 2022 г., но поради започването на войната, експедицията бива отменена.

Сега, с подкрепата на Британската академия и Университета на Ексетър, проектът отново е стартиран и обновен и учените се надяват да го доведат до края, за да може този уникален и важен източник да бъде достъпен за всички изследователи.

Posted in Новини, Новини от света, Светогорие

Вижте още: