Меню Затваряне

Защо Йоан Кръстител е най-големият между родените от жени?

Слово за Зачатие на славния и честен Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан

Господ казва: „Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя“ (Матей 11:11). По-голям означава „най-висш, най-съвършен, най-добър“ (Тълкувание на Евангелието от епископ Михаил). Защо Господ е дал на Йоан Кръстител такова предпочитание между другите хора? Защо той е най-висшият, най-съвършеният и най-добрият между тях? Защо между родените от жените няма по-голям от него?

Отговор на тези въпроси ние намираме в църковното слово за зачатието на Йоан Кръстител и ето, какво то казва за Кръстителя в бъдеще време:

„Защо Йоан, на който му предстои да се роди ще бъде велик? Нима той ще бъде по-голям и по-честен от пророк Йеремия, на когото Господ е казал: преди да те образувам в утробата, Аз те познах, и преди да излезеш из утробата, осветих те: поставих те пророк за народите (Йеремия 1:5). Да, следва отговорът, че Йоан ще бъде велик пред Господа и ще превъзхожда Йеремия със своето духовно величие. Ако оня е бил осветен преди своето рождение, то и тоя от майчината си утроба несравнимо повече се е изпълнил с Дух Свети. И ако Йеремия е бил предназначен само да пророчества за Месията, то Йоан заедно с това е предизбран и да Го кръсти, и да възложи на Него ръка. Но и не само Йеремия, но и всички други велики светии превъзхожда Йоан с величието на Божията благодат, и между родените от жени няма да възстане по-голям от него… защото макар и възходът на слънцето да предвари множество други звезди, самото слънце го предшества само едната деница; така и пришествието на Месията, макар и да са го предизвестили множество пророци, Йоан не само със слово ще Го предизвести, но и със своя пръст ще покаже на хората Агнеца Божи, Който взима греховете на света. Заради това той ще бъде велик и по-голям от всички, родени от жени. Той ще бъде, завършва словото „съвършенство на всички пророци и края на ветхия закон и Предтеча на новата благодат“.

И така, затова Йоан Кръстител е най-големият измежду родените от жени, защото: първо, той още от утробата на майка си е бил вече изпълнен със Светия Дух; второ, защото е станал най-близкия до дошлия на земята Господ, сподобил се да Го кръсти и да възложи ръката си на Него; трето, станал е най-големият измежду родените от жени по изобилието на благодатта, която се е изляла над него, или както се казва, превъзхожда всички по нейното величие; четвърто, станал е по-голям не само, защото предизвестил за Месията, но и със самия си пръст Го е показал като Агнецът Божи, Който взима греховете на света. И накрая: станал е най-големият и защото се явил като Предтеча на новата благодат.

Какво следва за нас от това? Като видяхме, че светият Предтеча е най-големият измежду всички родени от жени, то оттук само по себе си става вярно и това, че той е и най-близкият, спрямо другите светии към Господа, и повече от всички светии има и дръзновение у Него. А ако е така, то и ние трябва с особено усърдие да почитаме светия Предтеча и с твърда вяра в силата на Неговото ходатайство пред Бога и да се обръщаме към него в нашите нужди. И той, разбира се, когато види нашата вяра, любов и усърдие към него, няма да остави и нас със своята помощ и няма да се забави да изпроси за нас милост и благодат от Господ. Амин.

———

Превод: Виктор Дора

Източник: „Пролог с поучения за всеки ден от годината“, Свето-Успенска Почаевска лавра, 2007 г. Съставил прот. Виктор Гурев, 1888 г.

Posted in Църковни слова

Вижте още: