Меню Затваряне

„Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение“

Струмишки митрополит Наум

Струмишки митрополит Наум (МПЦ-ОА)

И рече им: защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение.” Това е още едно място в Христовото Евангелие, където бдителността е свързана с усърдната молитва, т.е. с просветлението на ума, както и с нашето устояване на изкушенията.

Без умно-сърдечната молитва няма просветление на ума, а без него човек е лесно податлив на изкушения – той на първо място дори не ги разпознава, камо пък ли да се бори с тях.

Просветлението на същността на ума е най-важният дар, който трябва да притежава пастирът на Църквата, за да знае как и накъде да води Христовото словесно стадо. Но какво забелязваме днес?

Днешните пастири обикновено нямат дара на просветление на ума, но имат дара на особената, т.е. незаслужената благодат, която им се дава, за да могат, доколкото е възможно, да поддържат живота на църковната общност. Но особената благодат е нож с две остриета – или ще помогне на пастира да се умиротвори и покае, или ще го накара да се възгордее и разстрои духовно. Смирението или духовното разстройване на пастира зависят от това с кого или с какво е свързан – дали с Източника на благодатта, или с нейните блага.

Това е обяснението за действията на Петър и Юда; първият все пак беше свързан с личността на Христос, а вторият само с изгодите на положението си – държеше ковчежето с парите и крадеше от него. Затова апостол Петър се умиротвори и разкая след предателството си, а Юда изпадна в отчаяние и се самоуби – просто беше свързан със своите страсти, а те го отдалечаваха от Царството Небесно.

Характерно за лъжеучениците е да ласкаят своя учител, особено пастирите спрямо първия измежду тях; докато от една страна го възхваляват публично, от друга правят всичко възможно, за да го охулят и да заемат мястото му – защото са привързани към облагите на положението, което той заема. Тази борба е донякъде разбираема, но да предадеш Христос, тоест Неговото Тяло – Съборната Църква, уж от “загриженост” за Нея, това е духовно самоубийство! Затова Христос каза на Юда: „С целувка ли предаваш Сина Човечески?“

————-

Превод: архим. Никанор

Posted in Беседи