Меню Затваряне

Защо Христос избра точно тях?

Свещ. Серафим (Огнян) Рангачев

Свещ. Серафим (Огнян) Рангачев

Да пиша по тази тема ме провокира публикация във форума, започваща с въпроса: защо Христос е избрал точно Петър? Точният въпрос е: защо Христос избра точно тях – Апостолската дванадесетица, към която после се присъединява и Павел?

Да ги погледнем: единадесет от тях са рибари, Матей е митар. Поради естеството на занятието си рибарите изглеждат груби в очите на другите. А после идват предразсъдъците: заради това, че риболовът не е типично израилско занятие (приемат го от египтяните), се е смятало, че рибарите са глупави, щом не се занимават с други професии. Били са смятани и за недодялани, и за невъзпитани, и за избухливи – почти всички човешки недостатъци, събрани в подвързията „професионален рибар“. А като прибавим към това, че повечето от тях са и галилейци, картината става пълна. Защото останалите евреи са гледали високомерно на галилейците. Да си припомним: от Галилея излизало ли е нещо добро? Иди и разучи – излизал ли е пророк от Галилея? Звучи аналогично на нашето: абе, нали ги знаем шопите? А за Матей е ясно: митар, следователно – стигнал дъното на израилското общество и заслужаващ не презрение, а омраза и отвращение.

И точно тези човеци Христос избира и призовава – отначало за ученици, а после за апостоли, които да въведат всички народи в светлината на богопознанието. Защо? Ами защото Той не гледа на лице, а на сърдечната чистота: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство. И защото Той, Господ, избра немъдрите, за да посрами мъдрите, избра безумните, за да се унижи умните. За да покаже, че човешките мисли не са Божии мисли и че човешката мъдрост не е Божията Премъдрост.

Така и става: простичките, но искрени и изпълнени с благодатта на Духа думи на презрените рибари затварят устите на ораторите, карат философите да млъкнат посрамени, показват нищожността и лицемерието на морала, разбиран и прилаган като самостоятелна и самодоволна ценност. И сърдечната чистота, съчетана с получената чрез огнените езици благодат, претвори целия свят, замени мрака със Светлината и превърна историята от човешка в богочовешка.

Някой ще каже: ами Павел? Нали той е бил добре образован, при това фарисей? Да, но точно той казва това за посрамването на мъдрите. Той сърдечно и пред всички писмено заявява, че това, което е придобил в перфектното, но студено религиозно обучение преди обръщането си, след срещата с Иисуса по пътя за Дамаск, вече смята за смет, защото то е нищожно пред Божието Откровение. И, разбрал, че може всичко чрез Христос, Който го укрепява, захвърля цялото си предишно обучение, за да бъде навеки с Христа.

Надявам се, че всички разбрахме защо Христос избра точно тях.

Posted in Записки на свещеника

Вижте още: