Меню Затваряне

„За паница леща“

Иво Братанов

Иво Братанов

Фразеологизмът за паница леща (или за една паница леща) означава за съвсем ниско заплащане, срещу нищожна цена, срещу минимално възнаграждение. Той е свързан с библейския разказ за братята близнаци Исав и Иаков (те са синове на Исаак и внуци на Авраам), и по-точно – с начина, по който Исав е продал първородството си на своя по-млад брат. Според библейското повествование (вж. Бит. 25: 29-34) веднъж Исав се завърнал от полето уморен. Иаков бил сварил леща и Исав поискал да яде от нея. Иаков се съгласил, но при условие, че срещу получената гозба Исав ще му продаде първородството си. Исав приел направеното предложение и за тази нищожна цена продал на Иаков своето първородство.

В старозаветни времена първородният син е имал редица предимства пред другите синове – той е получавал по-големия дял от бащиното наследство, имал е право на специалната бащина благословия, бил е водач на семейството и е заемал почетното място на трапезата. Съществувала е обаче възможност първородството да се отнема, при тежки прегрешения, или да се продава.

—————–

Текстът е публикуван за първи път във в-к „Църковен вестник“, год. XCIX, бр. 2; С., 16.-31.01.1998 г., с. 5.

Posted in Езикови бележки

Вижте още: