Меню Затваряне

За празника на св. цар Петър Български

Свещ. Траян Горанов

Св. цар Петър е син на цар Симеон, внук на св. княз Борис. Той е най-дълго управлявалият цар в България, цели 42 години. По негово време не водим нито една война, което за историците ни е „безинтересно време“, и затова няма много написано за него. Спомнете си срещата му в Рила със свети Йоан Рилски. Паметта му се чества в деня на светите Трима светители. Да не забравяме, че празникът на Трима светители е въведен 115 г. след смъртта на нашия цар, но по това време ние сме под византийско, („силните пишат историята“), епископите ни са били гърци, съответно неговата служба е заменена с новата. Докато сме под турско, Русия процъфтява и започва да печата минеите, които още ползваме, но без служба на св. цар Петър. И така, в календарчето за 30 януари остава само името, без никакво литургично споменаване. Оттук си задавам въпроса: не е ли време БПЦ да измести празника на св. цар Петър в друг ден, за да му се отдаде достойна похвала?

Отец Йоан Латковски предложи един вариант в своя блог (тук).

30 януари / 12 февруари – Съчетана служба на светите трима светители – Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст и на благоверния цар Петър Български

На Великата вечерня, 1-и антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвахъ: стихири на 8: – 4 на светителите, глас 4. Подобен: Яко добля…:

Инструментите на благодатта, гуслите на Духа, всеизвестните тръби на проповедта, проехтели като гръм от небесата и разгласящи славата Божия по краищата на земята, тримата велики проповедници на Троицата – Йоан и Василий заедно с Григорий достойно да прославим.

Нека достойно да се почетат защитниците на Светата Троица, стените на благочестието, тримата нови апостоли, присъединени към дванайсетте, реките, които от Едем източват жива вода и напояват лицето на земята с живителни божествени струи – Василий, Григорий и Йоан, които за вярата са като съзидателни стихии.

Икона на Елеонора Караиванска

Не са това речи, нито словеса, чиито гласове се не чуват, казва псалмопевецът; защото словата на божествените и мъдри учители преминаха земи и морета и стигнаха до всички твари по цялата земя. Затова, съчетавайки най-прекрасните неща в техните божествени закони, те събират краищата на вселената в едно единно Православие.

Нека с песни да възхвалим инструментите на Светия Дух, истинските тръби, риторите на Словото, и като последваме техните догмати да им се помолим като на имащи дръзновение пред Господа, та да даряват винаги с крепък мир вселената, а всички нас – с опрощение.

И 4 стихири на благоверния цар, глас 4, под.: Дал еси знамение…:

Дойдете, българи, любители на празниците и събрания на верните, да възхвалим прославения наш цар Петър, довереник на Троицата и съобщник на преподобните, който се облече в светия монашески образ и пое по трудния и прискърбен път със силата на нашия Човеколюбив Бог, Който ни е сътворил.

Издигнал си се високо като слънце над твоята родина чрез благодатта, славни Петре пресвещени, като си я упътил към наистина светите евангелски пътеки на мира, надвишаващ всеки ум; затова тя те величае с тържествени песнопения и песни, славословейки Спасителя, Който славно те прослави.

Като си приел помазание за царството чрез Духа, наистина си станал за твоя народ стена и укрепление, водач и избавител от видимите и невидими врагове, преподобни Петре досточудни; и като си се облякъл в монашеския образ като благоразумен, си станал обиталище и правило на добродетелите.

Днес България се хвали духом и се радва, като възпява твоите добри дела и подвизи, и доблестните ти страдания, които търпеливо понесе за твоя народ, блажени Петре, и в деня на твоята памет пламенно възкликва: „Винаги ме защитавай и опазвай с твоите молитви!“.

Слава на светителите, глас 6: Нека днес да възхвалим тайнствените тръби на Духа – богоносните отци, които посред Църквата запяха песен, подобаваща на богословието, проповядвайки неизменната Троица, Една по същност и божествено естество; те са низложители на Арий и поборници на православните, и винаги се молят Господу за помилването на нашите души.

И ныне, Богородичен догматик, глас 6: Кой няма да Те нарече блажена, Пресвета Дево? И кой ли не щевъзпее Твоето пречисто Детерождение? Защото Единородният Син, възсиял от Отца извън времето, Същият от Тебе, Чиста, произлезе и неизказано Се въплъти; бидейки Бог по естество, Той по естество стана човек заради нас, но не разделян в две лица, а познаван в две неслитни естества; моли Го, Чиста, Всеблажена, за помилването на нашите души.

Вход. Прокимен на деня и паримии.

На литията, стихири на светителите, глас 2, от Нил Ксантопул:

Елате, служители на небесната Троица, да възхвалим земната троица на светите йерарси – Василий, съименник на царството, Григорий, наречен Богослов, и Йоан, наистина носещ благодатно име, – които изследваха дълбините на духовната мъдрост: океанските струи, вечно течащите извори, изливащи жива вода, бляскавите бисери, земните светила, църковните кормчии, дърветата, носещи сияйни плодове, изпълнените с благодат строители, устите на моя Христос и поборниците на Троицата, непосредствено осиявани от Нея, които непрестанно се молят за нашите души.

Просветени от въглените, възпламенени от непоносимия Огън, нека ги възхваляваме с вяра; защото, разпалени чрез единението си с Него, те станаха светилници за света, показвайки се като живителна сила за бедните и проповядваха открито и благочестиво Отца, Сина и Светия Дух. Нека да им кажем тъй: „Радвай се, богомъдра троице на Троицата!“.

И стихири на благоверния цар, глас 1:

Хвали се в Господа и се радва днес, в деня на твоята памет твоята родина, всеблажени, и хвалейки се с теб ти вика: „Радвай се, мой покой и покров, който ме спасяваш от видими и невидими врагове, трижди блажен Петре; радвай се ти, който, преизпълнен с божествена любов, си последвал Христа чрез монашеското житие; и сега, като възпяваш Света Троица заедно с ангелите, ме пази и защитавай неприкосновена!“.

Глас 2: Държейки скиптъра на царството в ръцете си, ти не помрачи помислите си, нито се възгордя в ума си, преподобни Петре богомъдри, но стана истински баща за твоя народ, като просия с братолюбие и милосърдие, целомъдрие и любов, със силата на Създателя, Който, като те увенча с венец и в небесните селения, дарява на всички ни велика милост.

Глас 3: Силата на Спасителя се прояви по чуден начин в теб, богоугодни Петре, като те показа победоносец във войни и могъщ сред твоя народ; затова днес ние, верните, от сърце духом облажаваме твоята наистина достойна за удивление и многосветла памет, изпросвайки по твоите молитви мир, умилостивение и велика милост.

Слава, на светителите, глас 6: О, любители на църковните празници, елате да се съберем, за да възпеем с песенни похвали Христовите светители, славата на отците, стълбовете на вярата, учителите и пазителите на верните и да кажем: „Радвай се, премъдри Василие – светило на Църквата и непоколебим стълбе! Радвай се, Богослове Григорие, ум небесен и най-велик архиерею! Радвай се, златословесни и всезлатен Йоане, ярък проповедниче на покаянието! Но о, трижди богати отци, не преставайте винаги да се молите на Христа за тия, които с вяра и любов празнуват вашето всесвещено и божествено тържество.

И ныне, Богородичен, глас 6: О, любители на църковните празници, като се съберем нека да възпеем с песни единствената Богородица, Красотата на девството, духовното Веселие, твърдата Ограда на верните, и да ѝ кажем: „Радвай се, чиста Майко и Дево, сияен Светилник и Двер небесна! Радвай се, Всенепорочна, свещена Скиния, Която вмести Бога в Твоята утроба! Радвай се, Ти, Която безспорно си по-високо от всички небесни чинове! Затова, безмъжна Майко, Владичице, никога не преставай да опазваш Твоите раби, които винаги Те възпяват с вяра и любов и се покланят на Твоето безсеменно Детерождение.

Стенопис на св. цар Петър Български

Стиховни стихири на благоверния цар, глас 1, под.: Небесныхъ чинов…

Ти се яви като доблестен цар и покровител на цяла България, всеблажени Петре, като запази в мир твоята държава да служи на Господа и поведе хората от твоето паство към небесната родина.

Стих: Въздигнах избраник отсред Моя народ, намерих Моя раб Давида.

Като разумен и разсъдителен приведе при Бога народа на България, боговенчани Петре, като с благодатта на Духа наистина добре се подвизаваше; затова и се удостои с божествения образ, ставайки препрославен пастир.

Стих: Затова Те помаза Твоят Бог, Боже, с елей на радост.

Като тържествуваш във висините заедно с ликовете на безплътните, преподобните и праведните, отче Петре, моли се за всички нас, които с вяра тачим твоята памет и със свещени песни благоговейно почитаме твоя всесветъл живот.

Слава, на светителите, глас 2: Днес душите на родените на земята се въздигат от земните неща, днес небесните почитат паметта на светиите, защото се отварят небесните врати и нам изричат се Господни тайни; словата проповядват Словото и езиците възпяват чудесата Му. А ние към Спасителя зовем: „Слава Тебе, Христе Боже, Който чрез тях стана Мир за верните.”

И ныне, на предпразненство на Сретение, глас 2: Днес Христос е донесен в светилището като Младенец; днес Този, Който даде на Мойсей закона, става подвластен на закона! Ангелските войнства се удивиха, като видяха Онзи, Който всичко държи, да бъде държан от старчески ръце. И изпълнен с благоговение Симеон извика радостно на висок глас: „Сега отпусни ме да тръгна от мимолетния живот към нескончаемия покой, Спасителю; защото Те видях и се зарадвах!“.

На петохлебието – Богородице Дево (1) и тропарите:

На светителите, глас 1:

Трите най-велики светила на трислънчевото Божество, които просветиха вселената с лъчите на божествените догмати, реките на Премъдростта, източващи духовен мед, които напоиха цялото творение с водите на богопознанието – Василий Велики и Богослова Григорий заедно със славния Йоан с език златословесeн, елате да почетем с песни, всички любители на техните слова, защото те винаги се молят на Троичния Бог за нас.

На благоверния цар, глас 3:

Изпълнен с божествена благодат, мъдри трижди блажен Петре, ти стана българска твърдина, като цар и пастир пресвещен, привеждайки верните към благочестието; и сега моли се на Премилосърдната Троица да ни дарува велика милост.

На Утренята, на Бог Господ: тропар на светителите (2), Слава – на благоверния цар

И ныне, Богородичен възкресен, глас 3: Като Ходатайка за спасението на нашия род Те възпяваме, Богородице Дево, защото с плътта, която възприе от Тебе, Твоят Син и наш Бог претърпя страдания на Кръста и ни избави от тлението като Човеколюбец.

Седални след 1-вата катизма, глас 5, подобен: Собезначальное Слово…:

Нека всички да възхвалим Василий – царско украшение на Църквата, като неоскъдняващо съкровище на догматите, с които той ни научи да почитаме Светата Троица, съединена по естество, но разделена по Ипостаси.

Слава, на благоверния цар, глас 1, под.: Гроб Твой…: Като сияйна звезда си осветил твоята родина България, мъдри, свещенейши Петре, запазвайки я невредима от врагове и стълкновения; ето защо си приел от Бога голям венец и към ликовете на безплътните си причислен, раздавайки ни милост.

И ныне, Богородичен, глас 1: При думите на Гавриил, в Теб, Богоневесто Дево, по непонятен начин и по благостта и добросърдечието на Отца се всели Божието Слово, и с невеществената и божествена светлина на благодатта просвети нашите помрачени души; затова сега ние Те възпяваме.

Седални след 2-та катизма, глас 3, подобенБожественныя веры…:

Стълб на Църквата си бил и си възсиял като неизчерпаемо богатство на благочестие, богослове Григорие, и осиявайки с безстрастие своя живот, си изяснил догматите за Троицата, преподобни отче, моли Христа Бога за спасението на нашите души.

Слава, на благоверния цар, глас 4, под.: Вознесыйся…: Предал си се изцяло на Господа, Който царува през всички векове над цялото творение, мъдри свети Петре, като си станал на твоя народ цар и водач, стена и прибежище от зловредни врагове, като винаги усърдно се молиш, блажени, да бъдат помилвани тези, които те облажават. 

И ныне, Богородичен, глас 4: Прогони враждебните набези и нападенията на видимите и на безплътните врагове, Дево, едничка Блага, като закриляш и сгряваш с вяра душите на нас, които Ти зовем: „радвай се” – Спасение на благочестивите, Която спасяваш човешкия род от дявола и всякакви беди.

Полиелей, величания и избрани псалми.

Седални след полиелея, на светителите, глас 4, подобен: Явился еси…

Премъдрите вселенски учители, които прославиха на земята Бога с дела и слова, нека днес възвеличим като ходатаи за нашето спасение.

Днес Църквата празнува славното тържество на тримата учители, защото те утвърдиха Църквата със своите божествени догмати.

Слава, на благоверния цар, глас 1: Последва Бога с благочестив разум и угоди на небесния Владика, украси се с истинския мир, с любов и милост, помагайки на бедните, затова се удостои с велика слава; слава на Този, Който светло те прослави, слава на Този, Който те възвеличи, слава на Този, Който ни те дарува, свети Петре, като незаспиващ страж.

И ныне, Богородичен, глас 4: Непобедима Закрилнице на оскърбяваните и гореща Застъпнице за тия, които се уповават на Тебе, избави и мене от беди, защото Ти на всички си Помощница.

Степенни, 1-ви антифон на глас 4.

Прокимен, глас 4: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите преподобни ще се възрадват. Стих: Устата ми ще заговорят премъдрост и размислите на сърцето ми – разум.

Стихира след 50 псалом, самогласна, глас 6:

Изля се благодат от вашите уста, преподобни отци, и станахте пастири на Христовата Църква, учещи словесните овци да вярват в единосъщната Троица като в Бог един.

Канони – Богородичен от Йоан Евхаитски, глас 2; два на светителите от същия автор – глас 2, с акростих в оригинала: Възвестявам трите слънца на трислънчевата Светлина; и на глас 8; и канон на благоверния цар, глас 4, с акростих в оригинала: Петре блажени, нас грижливо пази. (Ако празникът се падне в неделя – възкресен и богородичен от Октоиха, един на тримата светители по избор, и на благоверния цар). Катавасии на Сретение Господне.

Песен 1

Ирмос: Дойдете, люде, да пеем песен на Христа Бога, Който Се прослави, като раздели морето и упътваше народа, спасявайки го от египетското робство.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Чиста, от жестоки нещастия, от немощи и прегрешения, спаси мен, който с тяло и душа благочестиво и истинно изповядвам, че си Пречиста Богородица.

Познахме цялата бездна от духовни дарове, която е положена в Тебе, Богородице; затова, усърдно прибягвайки към Твоя божествен покров, ние се спасяваме.

Моли Този, Който Се въплъти от Твоята пречиста и скъпоценна утроба, за нас, които Те възпяваме, Пречиста, да бъдем избавени от прегрешения и горчиви страдания.

Ирмос: същият

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Каква благодарност, какво подходящо въздаяние да предложим, о, човеци, на нашите благодетели, от които сме наставлявани на праведен живот?

Нека езиците, уменията и хитросплетенията на ораторите и цялата сила на техните слова сега да се насочат към една едничка цел – заедно да почетем тримата светители.

За умъдрените свише отци не бе присъщо да търсят земни придобивки, но сега се проявяват като пазители и застъпници на християнското общество; затуй нека бъдат възхвалявани съвместно.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Всенепорочна, единодушно и с една уста всички ние Те прославяме, като наша обща Слава.

Ирмос: Някога Моисеевият чудотворен жезъл с кръстообразен удар раздели морето и потопи колесниците на фараона, спасявайки беглеца Израил, който пеш премина и възпя с песен Бога.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Нека това начинание не започва с човешко напразно старание, но да ми помогне приседналата до Твоя престол Премъдрост, Човеколюбче, и да ми даде благодатни слова, за да прославя онези, които самата Тя преди това добре прослави.

Твоята благодат преля като препълнена чаша, Владико, и голямото богатство на Твоето човеколюбие се изля и потече, за да покаже като ангели в телесен вид тези, които сега са застанали пред нас за похвала.

На небесните подобават небесни похвали и ангелската песен подхожда на божествените отци, понеже те се обожиха чрез причастие към Божеството, имайки в себе си единствения истински по природа Бог, Който живее и говори чрез тях.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богомъдрото събрание с похвали празнува паметта на праведните, а заедно с тях величествено се прославя и Божията Майка като тяхна глава, заемаща последния, първия и средния чин и така достойно участва в похвалата.

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Припев: Свети благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

И на мен, блажени, който дръзва с вяра да те възхвали, дарувай истинско просвещение и светлина, славни Петре, пастир на България, покровител и действително могъщ поборник.

Живял си така, както Спасителят е казал – във всяко благоприличие и святост, макар и сред смутове да си стоял на престола на твоята родина, незабравими свети Петре.

Слава: Приел си в сърцето си, блажени, истинското и спасително озарение на Троицата, Петре всечестни, като си пасъл богоугодно народа си по богоначертания път на Създателя.

И ныне: Родила си по чуден и свръхестествен начин, Всенепорочна, Безначалното Слово, Което Се облече в плът поради милост и божествено добросърдечие; затова ние славим тази тайна.

Песен 3

Ирмос: Утвърди ни в Тебе, Господи, Който в древност умъртви греха и Твоя страх всели в сърцата на нас, които Те възпяваме.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

С Твоите молби, Пречиста, склони Бога, Когото роди, да бъде благосклонен към Твоите раби, които прибягват под Твоята закрила и с вяра се покланят на Твоя Син.

Напътствай целия ми живот, о, Дево, Надеждо моя и Застъпнице, избавяйки ме от изкушенията и злите обстоятелства, Приснодево.

Като носила в ръцете си ипостасната Божия Премъдрост, Богородице, моли се тези, които Те възпяват, да бъдат избавени от невежество и заблуждения.

Ирмос: На камъка на вярата ме утвърди, и отвори устата ми срещу враговете ми; защото духът ми се възрадва, когато пея: „Никой не е свят като нашия Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!“.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Великата тръба на Църквата, светилникът, който просвещава вселената, проповедникът, който със словата си достига краища на земята, именитият и велик Василий вдъхновява този светителски събор.

Лъчезарен лъч по живот и дела, лъчезарен лъч в беседите и поученията, сияещ по-ярко от всички, като друго слънце, засенчващо звездите – така Богословът Григорий днес се облажава.

Ето, светлината на света засиява над света! Ето, солта на земята услажда земята! Ето, Дървото на живота ражда един от плодовете на безсмъртието – светия Златоуст. Всички вие, които искате да избегнете смъртта, елате и се насладете!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Този, Който е сътворил всичко от небитие и е дал битие на всяка твар, знае как да претворява създадените естества така, както Сам желае. Затова кой не ще се удиви като чуе, че Девица е родила?

Ирмос: О, Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Строителите на душите, които поправиха нрави и порядки, общите спасители на всички, които ни показаха примери с дела и думи, светлите наставници на живота, нека бъдат радостно похвалени!

Духът Божий изпълни Василий с умения и знания; Григорий притежаваше един от огнените езици и дишаше огъня на възвишената реч, а Христовата уста говореше в Йоан.

Безумството на проповедта явно обезсили мъдростта на този век, която й се подчинява и покорно служи, защото благодатта показва проповедниците като мъдри оратори.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Този, Който Се всели в утробата на Чистата Дева, направи душите на богоносните светии Своя обител и чрез техните усти разкри тайната за Своята Майка.

Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.

Припев: Свети благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

Пренебрегнал си наистина като благоразумен непостоянството на скоропреходните неща – и славата, и богатството, и царския венец, причислявайки се по благодат към монашеския сонм, блажени.

Радостта от мира си приел първо в твоето сърце, о, мъдри, а после си я раздал на всички твои поданици по благодатта на Царуващия над всички, Петре, украшение на твоята родина.

Слава: Удостоил си се с велика слава, като действително справедлив цар на България, изпълнявайки наредбите на истинския наш Бог, Петре, украшение на верните.

И ныне: Пресвета Дево, умолявай Бога, Който е извън времето, но Когото Ти непостижимо роди във времето, да се избавят Твоите раби от всякакви нещастия и от изкушенията на нечестивия.

Кондак на благоверния цар, глас 2, под.: Кровей твоих…:

Нека всички днес възхвалим славния Петър – великия закрилник на България и наистина боговенчан цар, като облажаваме неговото боговдъхновено житие и водения от него почтен живот.

Икос: Да възхвалим с желание и да възвеличим, великоименития славен Петър – действително велик и трижди блажен, царувал на българския престол в мир и пълен порядък, а след това облякъл се в светия монашески образ и мнозина просветил с блясъка на Духа.

Синаксар: На тридесетия ден на месец януари празнуваме паметта на премъдрия български цар Петър, който по-късно се облякъл в блажения монашески образ.

Двустишие: Камък на вярата си бил за твоята родина,

                        о, блажени Петре, с твоето възвишено житие.

По неговите свети молитви, Всевластни Царю, пази ни и помилвай, като благ. Амин.

Седални на светителите, глас 8, подобен: Премудрости…:

Нека заедно възхвалим великите светозарни светилници, неразрушимите стълбове на Църквата, защото се насладихме на техните добри беседи и общата им благодат: на премъдрия Златословесник и великия Василий заедно с Григорий, светлия Богослов и към тях да викнем от сърце: „О, трижди велики свети архиереи, молете се на Христа Бога да даде опрощение на греховете на тези, които с любов празнуват светата ви памет!“.

Слава: Получили мъдрост от Бога като нови трима Христови апостоли, със словото на познанието съставихте догматите, които преди рибарите чрез силата на Духа с прости думи разумно изложиха, защото нашата проста вяра трябваше така да получи изяснение чрез вас, всепочитани; затова всички викаме към вас: „Молете се на Христа Бога да даде прошка на греховете на нас, които с любов празнуваме вашата свята памет!“.

И ныне:  Богородице, с милостта на Твоите молби върви пред смирената ми душа, погълната от вълните и бурята на житейските изкушения, обременена от тежки грехове, останала без кормило и близка до потъване в дълбините на ада, и я дари с мир, спасявайки я от нещастията, защото Ти си спокойно пристанище; винаги се моли на Твоя Син и Бог да ми даде прошка на греховете, защото Тебе имам аз, недостойният Ти раб, за моя надежда.

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл и прославих непостижимата Ти сила, Човеколюбче.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Владичице, родила Бога, освободи ме от раните на моята душа и от немощите на плътта ми.

С Твоите молби избави ме от зли обстоятелства, бури и беди, всевъзпявана едничка Майко Божия.

Бурно повлечен от вълните на живота, спаси ме, Дево, насочвайки ме към Твоето пристанище.

Ирмос: От Девата Се роди не ходатай, ни ангел, но Самият въплътил Се Господ и спаси цялото ми естество; затова и Ти викам: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Придобили разум чрез светската мъдрост, о, преславни, вие станахте кормчии на Църквата чрез божествената Мъдрост и така премъдро покорихте първата като слугиня.

О, любители на мъдростта, според любовта ви към мъдрите неща, вие самите ставате премъдри и поучавате всички със слова; затова, удивлявайки се на вашите беседи, всички така се обучават в разумната деятелност и съзерцанията.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

В последните дни Създателят на водите и вековете слезе в Твоята утроба като късен утринен дъжд, Всенепорочна, и даде разхлада на немощните.

Ирмос: Ти Си моя крепост, Господи, Ти Си и моя сила, Ти Си моя радост и мой Бог, Който без да остави недрата на Отца посети нашата нищета; затова заедно с пророк Авакум Ти викам: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Великият Василий стана вървящ пред верния народ огнен стълб, който изгаря враговете на вярата и напълно спасява племената, които го следват; нека Църквата Христова да дерзае и да побеждава, защото се обогати с такъв защитник.

Сладост на езика и наслада на всеки слух стана твоето слово, Григорие, като манна на живота и сладка роса, като мед от скала, като небесен ангелски хляб, подтикващ тези, които го вкусват, да се наслаждават безкрайно, изпълвайки ги със сладост.

Разлялата се пълноводна река от духовни дарби, която като сладък поток напоява красивото лице на земята от златна уста, весели и храни всеки град Христов с вълни от божествени потоци.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Тримата богоносни учители, Владичице, изповядаха, че в Твоя Син божествената природа е проста и остава несмесена след съединението с човешката; затова проповядваха, че Той има две природи и е с две воли и две действия.

Ирмос: Седящ в славата на божествения престол, на облак лек дойде Пребожественият Иисус, носен на нетленната длан – Богородица, и спаси ония, които викат: „Слава на Твоята сила, Христе!”.

Припев: Свети благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

Въздигайки църкви в твоята родина, о, блажени, като богопочетен цар и божествен рог си прекратил вражеските нападения, славни Петре, запазвайки твоето паство.

България те придоби за голямо украшение и закрилник, божествен цар и ходатай пред Бога, който се моли да бъде дадена изобилна благодат на тези, които честват твоята памет, всемъдри Петре.

Слава: Като си се отрекъл от временните наслади на света, по вдъхновение от Духа, Петре, заедно с полковете на отците доблестно си побеждавал и си прогонил всеки демонски набег от сърцето си.

И ныне: От всяка неочаквана скръб, от борещите ме врагове и от техните навети ме избави, Владичице, като непрестанно пазиш сърцето ми; защото Тебе имам за едничка непосрамваща защита.

Песен 5

Ирмос: Дарителю на светлината и Създателю на вековете Господи, напътствай ни чрез светлината на Твоите заповеди, понеже друг бог, освен Тебе не познаваме.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Имайки Те като непобедимо оръжие срещу различните изкушения на врага, ние, които те признаваме за Пречиста Богородица, винаги се избавяме от потисничеството на врага.

Ти, по-възвишената от херувимите, роди Изпълнението на закона – Единородния Син Божи, Който Се въплъти от Тебе; моли Го за Твоите раби.

След като носеше на ръце Създателя на всички неща, с молитвите си Го примири с нас, които сега от все сърце прибягваме към Тебе.

Ирмос: О, Христе, Спасителю мой, Просветление на тези, които лежат в тъмнината на греха, Спасение на отчаяните, от ранно утро Те възпявам, Царю на мира, просвети ме с Твоето сияние, защото друг Бог освен Тебе не познавам.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Ти даде на светиите да се напоят изобилно от неизчерпаемия извор на Твоите дарове, Човеколюбче, и после цялото творение напои с божествените потоци, изливащи се от техните утроби.

Какво е златото за мен? Какво са за мен богатството, славата и силата? Прах и дим, разпилявани от вятъра! Нека всички да изчезнат; нека вятърът ги отнесе! Единственото ми богатство е троицата красноречиви учители.

От реката на безсмъртието се лее нетленна храна и божествено питие; тя източва прехрана за гладуващите и нетленно питие за жадните. Водата й е вечно жива и поддържа живота на онези, които пият от нея; наситете се всички от вечнотечащия й живот!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Злото имаше власт над нас, но не до край, защото то изнемощя откакто Девата роди Могъщия по сила, Който взе върху Себе Си немощта на плътта и умъртви могъщия в злобата.

Ирмос: Защо отхвърли ме от Своето лице, о, Светлина неугасима, и покри ме – окаяния – чуждата тъма? Но моля се, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътища.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Нека с благодарствени песни да възхвалим мъдрите познавачи на божествените и човешките неща, които с любов към истината ни изясниха природата на всичко съществуващо и както подобава посочиха на всички техния Създател.

Божествените лечители на душите подсладиха горчивото и тръпчиво лекарство на спасението чрез мъдри слова, дивни наставления, умения и благодеяния; затова наслаждавайте се, всички благочестиви, и с радост се спасявайте!

Замлъква всяко слово, когато Божиите проповедници говорят за божествени неща и над Стария Завет надделява Новият, който представя свещените заповеди, постановени в него, чрез които се ръководи цялото съсловие на верните.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Смъртната природа изпревари по святост безсмъртната и Девата Отроковица надмина безплътните ангели като роди Бога, Царя на ангелите, Когото те дори не могат да погледнат.

Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в Твоята утроба Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.

Припев: Свети благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

Чул си евангелските слова, славни, и си приел в сърцето си, като добра почва, семето на Царството Христово, всевъзпявани Петре, принасяйки Му плодове – твоя благочестив живот.

С подвижническа пот си осветил твоята родина с благодатта, богоугодни Петре, защото, като си изоставил тленното богатство и мощта на царството, си поел по трудния път на Спасителя.

Слава: Като си последвал Княза на мира, действително си станал надеждна стена за твоята родина срещу всички неприятели и варвари, боговенчани Петре; затова тя те облажава с радост и песни.  

И ныне: Дево и Майко, Ти едничка безмъжно си родила неизказано Създателя на творението чрез слизането на Светия Дух, Който спасява нас, земните, от страшната мъка и от робството на по-слабия.

Песен 6

Ирмос: Попаднал в греховната бездна, призовавам бездната на Твоето неизследимо милосърдие: от тлението ме, Боже, изведи.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Познавайки Те като спасително пристанище и плавайки из дълбините на този прескръбен живот, призовавам Те, Владичице: бъди кормчия на моята душа!

Окаяният аз отпаднах от чистия живот поради леността си, но въздигни ме, Благословена и Всечиста, като ме приобщиш към наставленията на Твоя Син.

Удостой ме с Твоите милости, Богородице, родила премилостивото Слово, Което със собствената Си кръв избави човеците от тлението.

Ирмос: Бездна на много грехове ме е погълнала и като подражавам на пророка, към Теб зова: Господи, от тлението ме изведи.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Тримата заедно богословствайте за Божиите свойства: за неродеността на Отца, за родеността на Словото и за произхождането на Светия Дух.

Днес лъчезарното спасение дойде в този дом, защото Христос присъства сред двама или трима, събрани заедно в Неговото име.

Неизмеримо далеч от небесните висини е земната бездна; но божественото желание издигна от земята светиите по-високо от небесата.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Имайки Те за нов Извор и Причина на тайнствата, о, Дево, тримата божествени проповедници възприеха нов начин на говорене, изпълнен с подходящи нови и красиви изречения.

Ирмос: Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и ме изведи от греховната дълбина; към Тебе викнах, чуй ме, Боже на моето спасение.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Научихме се да богословстваме за единствената Троица, приехме да възпяваме троичната Единица, бяхме научени от отците да се покланяме на Единия по естество Бог в три Ипостаси.

В началото бе Словото, съ-безначално на Отца, и заедно със Словото съществуваше и Духът Божий, произлизащ от Родителя: Божество просто, единосъщно, едноприродно, както казват божествените проповедници.

Съединявам и разделям Ипостасите, разделяеми в единството; мисля за Единното Естество като неразделно, но общо за трите Лица; и приемам тримата богоносни учители, които ме убеждават да вярвам така.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Без майка преди въплъщението и без баща след въплъщението е Синът на Отца и на Майката, Който ги нарича така отвъд всяко разбиране, защото Богу подобават преславните чудеса.

Ирмос: Като честваме този божествен и всепочитан празник на Богомайката, елате, богомъдри, да запляскаме с ръце, славейки Родения от Нея Бог.

Припев: Свети благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

Твоята родина те величае и с вяра възпява боголепния ти и свят живот, който си водил на земята, като си станал почитан образец на твоето паство.

Наистина си се удостоил с велики неизказани дарове от Царя на всичко, трижди блажени Петре, като си очистил сърцето си от страстите на измамника и врага.

Слава: Показал си се украса за царете и украшение за цялата Църква, славни Петре, като с твоя живот си просветил умовете на всички, които са дохождали при теб.

И ныне: С потоци сълзи умий моята нещастна душа, Владичице, която сега е помрачена от съблазните на змията и безбройните борещи ме страсти.

Кондак, глас 2:

Свещените и богословесни проповедници, върховните учители Си приел, Господи, за да се наслаждават на Твоите блага и да имат покой, защото прие техните трудове и смърт за нещо повече от всяко всеплодие – Ти, Който прославяш Своите светии.

Икос: Кой смее да отвори уста и да раздвижи език за огнедиша­щи­те светители чрез силата на Словото и Духа? Но само ще дръзна да кажа: тези трима­та надминаха цялото човешко естество в деятелността и съзерцанието чрез много и велики дарования, имайки и в двете чудно превъзходство. Затова с много и велики дарове Си ги удостоил, като верни Твои служители – Ти, Който прославяш Твоите светии.

Синаксар: В този ден празнуваме паметта на свети свещеномъченик Иполит, папа Римски, на нашите свети отци и велики йерарси Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, на светия благоверен Петър, цар български и на мъченика Димитър Сливенски, пострадал от турците. По молитвите на тези светии, Христе Боже наш, помилвай ни и ни спаси. Амин.

Песен 7

Ирмос: Докато всички служеха на златния истукан на поле Деир, тримата Твои отроци нехаеха за безбожната повеля, но хвърлени посред огъня, оросявани пееха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!“.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Този, Който Се въплъти от Тебе и беше прикован на Кръста, Богородителко, разкъса присъдата на Адам; моли Го сега, Всенепорочна, да се избавят от всички беди тия, които с вяра викат: „Благословен Си, Боже на нашите отци!“.

Ти си добрата Надежда и Застъпница на верните, Владичице; и сега Те молим да дариш бездна от състрадание на всички, които се уповават на Тебе и към Твоя Син зоват: „Благословен Си, Боже на нашите отци!“.

Макар и облечен при кръщението в прекрасните одежди на спасителните заповеди, окаяният аз я оскверних поради леността си, но сега към Теб прибягвам, Дево, молейки се чрез Теб да бъда отново облечен в дрехата на радостта.

Ирмос: Богопротивната заповед на беззаконния мъчител разпали силен пламък; но Христос поръси благочестивите отроци с росата на Духа, затова Той е благословен и препрославен. 

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Предишната непостоянна дързост на ересите бива победена и отстъпва, о, блажени, и всяко беззаконно учение се оказва като восък, който се топи от огнен пламък, поразено от вашите огнени слова.

Те се отвърнаха от лъжливите елински митове и избраха не тиранията, а убеждението, за да покорят човеците; и утвърдили истината, тези тримата сега триумфират над цялото събрание на верните със своите беседи и увещания.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

В Теб всяко пророчество се изпълни и достигна своя край, удивявайки онези, които казват: „От Теб, Пречиста, най-ярко се изливат чудесата на пророчествата, показвайки тези, които ги изричат, като най-премъдри.“

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки, играейки сякаш на поляна, пееха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Богоречивите отци бяха стълбове на добродетелта и мъдростта, независимо дали мълчаха или говореха, дали гледаха или слушаха, като ни заповядваха с дела и думи да зовем: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Приемаме вашите богоугодни гласове, които свише гърмят пречудно към нас, а думите ви са като лъчи на светкавици, о, богомъдри, затова пеем заедно с вас: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Същински град ще завали от каменометните езици на светителите и ще разбие гнилите учения, ако някой от празнодумците дръзне да не вика правилно: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Този, Който е устроил елементите и преобразува природата, както поиска, Се всели в Тебе, Дево, и Те запази девица и след раждането, Богородице Марийо; с Тебе, Всенепорочна, викаме към Него: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече от Твореца, но като потъпкаха мъжествено застрашаващия ги огън, радостно възпяха: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

Припев: Свети благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

Невеществена роса и благодат от Духа достопочтено си приел в сърцето си, блажени Петре, като си станал по благодат велик и необорим хранител на твоята родина; затова ние те възпяваме.

С приятните ти обноски си спечелил всички за пътя на добродетелта, всехвални, като си разхубавил живота си с подвижнически трудове, славни Петре, изпълвайки се с благодат во веки.

Слава: Проявил си се като втори Давид – богоблажен цар на твоя народ, с голямо целомъдрие, всеблажени, водейки рабите си към тихото небесно отечество, завладяло твоя дух.

И ныне: В съдния час, Богоблагодатна, избави всички от осъждането за грехопаденията и от справедливия гняв на Твоя Син и Бог, като се молиш за Твоите непотребни раби, които винаги Ти се покланят.

Песен 8

Ирмос: Бога, Който слезе в огнената пещ с еврейските момци и преобрази пламъка в роса, възпявайте, творения, и превъзнасяйте Го като Господ през всички векове.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Сега се спасяваме, придобивайки Те чрез вяра като непоклатим Стълб и здрава Основа, като Защитница и Застъпница, Пречиста; възпяваме и превъзнасяме Твоя Плод през всички векове.

Богородице, знаем, че Ти си чист Извор на безсмъртието, защото роди Словото на безсмъртния Отец, Което избавя от смърт всички, превъзнасящи Го през всички векове.

Ти винаги изливаш поток от изцеления върху нас, верните; и получавайки сега изобилната му благодат, ние възпяваме Твоя Плод, Пречиста, и Го превъзнасяме през всички векове.

Ирмос: същият.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

Ние благоговейно съзерцаваме и прославяме с еднаква почит едната Същност, неизмеримо могъщата Единица и Троица, Която с мъдрост разпорежда всичко това; защото така са ни научили да Я славим тримата богоносни отци и заедно с тях Й се покланяме во веки.

Тримата божествени проповедници станаха едно, опазвайки учението за неразделното божествено Естество на Троицата и така получиха от Нея едната неделима слава, призоваваща към общо хваление всички, които Я превъзнасят во веки.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Дево, приемайки това, което е наше и давайки ни това, което е Негово, Благодетелят нетленно Се въплъти от Тебе, за да пострада доброволно и чрез страданието Си да ни освободи от страстите, както тайнствено ни учат тримата отци.

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!“.

Припев: Свети трима светители, молете Бога за нас.

За да не би този, който въздава похвала, да предпочете единия пред другите, Бог съедини тримата отци в едно с еднаква почит, считайки ги равни по дарованията им, за да бъдат възпявани и с еднакви песнопения така: „Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!“.

Силни и непобедени защитници на Божеството и истински съюзници на Истината, вие изпитахте добре дълбините на Духа и оттам събрахте благочестиви писания за Бога и ни учите да пеем: „Люде, превъзнасяйте Христа во веки!“.

От небето две големи светила последователно огряват цялата земя, а от земята цялата вселена е осветена по-блестящо от три големи светила, които светят заедно едно до друго и възпяват: „Люде, превъзнасяйте Христа во веки!“.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Заради нас станаха Въплъщението и светите страдания, заради нас Бог бе при мъртвите, макар и недостъпен за смъртта, защото е свободен от страстите; Той Се съедини със смъртната плът и прие страдание и смърт, затова заедно с Девата превъзнасяме Христа во веки.

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица: тогава – предизобразяван, а сега – действителен; Той свиква цялата вселена да пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Припев: Свети благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

Носиш кръста в твоите ръце – светия скиптър, чрез който си премахнал заблудата, като богоугоден цар и блажен подвижник, мъдри трижди блажен Петре, славейки непрестанно Господа, Когото превъзнасяме във всички векове.

С химни, както подобава, те почитаме в деня на твоята божествена и пресветла памет, свети Петре, наше убежище, като черпим благодат и помощ и славим непрестанно Господа, Когото превъзнасяме във всички векове.

Слава: Осветяваш небесната твърд, заедно с всички от века Христови светии и мъченици, отче наш блажени; затова с желание тържествено честваме твоята памет, която излива благодатни дарове на тези, които с благоговение прибягват към твоята закрила.

И ныне: Спасила си ни от проклятието на нашата прамайка Ева, Всевъзпявана Дево, като по непонятен начин си родила във времетоБезначалния, Изкуплението на смъртните, единствения Цар на славата, Когото превъзнасяме във всички векове.

Песен 9

Вместо Честнейшую се пее така на глас 2:

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства Пречиста Дева, Богородица.

Ирмос: От Бога – Бог Слово, неизразимата Божия Премъдрост обнови вкусилия тленната храна Адам, като неизказано Се въплъти заради нас от Светата Дева. Затова ние верните единомислено с песни Го възпяваме.

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства Пречиста Дева, Богородица.

Богоблажена Отроковице, усърдно възлагам цялата си надежда на Тебе: спаси ме, Майко на истинския Живот, и се моли за мен, който с вяра и любов Те възвеличавам с песни, да се радвам на вечната наслада, о, Пречиста.

О, Дево, Която се показа като Двер на божествената светлина, с невещественото сияние на Твоята светлина озари мрака на моята душа, и се моли за мен, който с вяра и любов Те възвеличавам с песни, да се избавя от вечния огън, о, Пречиста.

Синът, Който е роден от Отца преди началото на времето, Се всели в Твоята утроба, Богомайко; Той стана съвършен човек и Те яви като извор на дарования за нас, които вярно се покланяме на Твоята непостижима Рожба.

Ирмос: Синът на безначалния Отец, Бог и Господ, въплъщавайки Се от Девата, ни Се яви, за да просвети помрачените и да събере разпръснатите; затова Те величаем, всевъзпявана Богородице.

Припев: Величай, душо моя, трите велики светила сред архиереите.

Ето, вашите паства, за които изтърпяхте най-големи мъки, събрани в едно ви приеха тримата заедно, имайки вашия най-сладък съюз за своя обща похвала.

Припев: Величай, душо моя, трите светила на Църквата Христова.

Благодатта вече не държи двуостър меч, а насочва срещу враговете изкован на небето меч, но с три остриета и наточен с тройна сила, който винаги се сражава за единственото трисияйно Божество.

Припев: Величай, душо моя, тези, които просвещават Църквата Христова.

Вашето жилище беше в небесата, о, преславни, с тези, които носят неосквернена плът во веки; и обитавайки най-съвършено там сега, молете се за нас, които още пребиваваме на земята, да се стремим към горните неща в деятелност и в съзерцание.

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства Пречиста Дева, Богородица.

Поразява ме величието на Твоята слава, о, Владичице, и разсъждавайки за нея аз недоумявам и слова ми не достигат; затова прославяме Онзи, Който Те възвеличи така.

Глас 8. Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества Те величаят.

Припев: Величай, душо моя, тримата пастири на Пресветата Троица.

Възвеличи се добродетелта на тримата светители и всичко се изпълни със слава, защото ново трисветло сияние ни огря като нейно отражение – небесните тайноводители, чрез които ние, верните, благочестиво се наставляваме за съзерцаване на Божеството.

Припев: Величай, душо моя, трите велики светила от трислънчевото Божество.

Няма втори или трети сред тези тримата, защото всеки си носи старшинството; никой не е първи, и не превишава по чест другите, а по-скоро с радост си предават един другиму победата, като помежду им няма дръзка завист, разрушаваща единомислието.

Припев: Величай, душо моя, силата на триипостасното и неразделно Божество.

Благочестието на отците, след като ги показа като свои първородни синове, чрез тях роди още верни и непорочни чеда на светлината, усъвършенствани чрез Духа, Който им говори думи за вечен живот; умоляваме ги да запазят докрай мира, който наследихме от тях.

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства Пречиста Дева, Богородица.

Върхът на мъдрите учители проповядваше, че Твоят Син е Синът на живия Бог; те не от плът и кръв научиха тайната на Твоя Син, Майко Божия, а от откровението на Отца; затова Те прославиха и Те възвеличиха, Дево, като Майка и Богородица.

Глас 4. Ирмос: Нека всеки, роден на земята, да ликува, просвещаван от Духа; да тържествува и естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Богомайката и да зове: „Радвай се, Всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.

Припев: Величай, душо моя, благоверния цар на българите.

Възпявайки твоите подвизи и борби, Петре, горещо те умоляваме: избави твоите раби от всяка скръб, от изкушенията и дяволските нападения, та всички винаги с веселие да празнуваме твоята всесветла памет.

Твоето свето успение, всеблажени Петре, бе съвършено и пречудно приношение пред Бога; защото, живеейки като безплътен, ти умъртви страстите, разпиля напълно ересите и укрепи православните верни.

Действително си вървял по боголюбивия, многожелан и водещ към горното царство път, Петре, поради което си блеснал в света като голямо слънце и за боледуващите си станал наистина горещ застъпник по благодат.

Слава: Като имаш дръзновение пред Бога, Който те прослави, моли се, свети, да даде на тези, които с вяра честват твоята памет, опрощение на прегрешенията и божествена благодат, мир, благословение, милост и наслаждение на вечния живот.

И ныне: Радвай се, Всеблагословена, Която телесно вмести безплътния Бог в утробата си чрез наитието на Божествения Дух и Го яви за преобразяване и изкупление на света; избавяй всички, които Ти се молят, от страстите и скърбите.

Светилен на светителите, глас 3, под.: Небо звездами…:

Нека сега всички да възхвалим обителите на Светлината, светлите мълниевидни лъчи Василий Велики, Григорий Богослов и Златоустия Йоан.

Слава, на благоверния цар, под.: Жены услышите: Като предстоиш пред божественото Христово съдилище и престол, като богоносен цар и покровител на твоя народ, и съ-причастник на преподобните, о всеблажени Петре, изпрати на твоите раби свише богата и изобилна благодат.

И ныне, глас 3: О, единствено Божество – Отче, Сине и Душе, по молитвите на Василий, Григорий и Йоан, и на Пречистата Богородица, нека да не бъда отлъчен от Твоята слава.

Хвалитни стихири на 6 – 3 на светителите от Нил Ксантопул, глас 5, под.: Радуйся…:

Радвай се, троице от светители, велики стени на Църквата, стълбове на благочестието, утвърждение на верните, а на еретиците – падение, наставили Христовите люде с божествени учения и възпитали ги в различни добродетели, ярки проповедници на благодатта, добре изложили законите на Църквата Христова, водачи към висините, райски врати, молете Христа да изпрати за душите ни велика милост!

Радвай се, троице от светители, земни ангели, които шествате по небе­то, спасение на света, радост за човеците и учители на вселената, поборници на Словото, премъдри лекари на недъзите – душевни, и телесни, постоянно течащи духовни реки, напояващи цялото земно лице със слова, богословесни стъпала, божествени златослови, молете Христа да изпрати от небето велика милост за нашите души.

Радвай се, троице от светители, земни твърдини на Слънцето, лъчи и светила от трислънчевата Светлина, които сте за помрачените прозрение, благоуханни и прекрасни райски цветя, Богослове, мъдри Василие и Златоусте, дъсчици на Духа, богоизписани скрижали, гърди, източващи млякото на спасе­нието, украшения на мъдростта, молете Христа да дарува на душите ни велика милост!

И 3 стихири на благоверния цар, глас 4, под.: Яко добля…:

Станал си богоизбран цар на България, княз на мира и благостта, като си имал в сърцето си Христа, Владиката и Господа, истинския Спасител, по Чийто път си вървял с голямо усърдие, отхвърляйки измамата на света, тленните и временните неща, Петре, наше украшение.          

Придобил в сърцето си, което бе жилище на добродетелите, спасителното и свещено троично озарение, о, Петре, с божествено усърдие си се подвизавал и си надвил врага чрез подвижнически трудове и скърби по тесния път, който е наистина Господен; моли Господа да ни дарува прошка на греховете.

Като се радваш в Господа във вечния чертог и небесното Царство и наистина величаеш заедно с полковете ангели и преподобни Троицата, богопочетени, славни царю Петре, избавяй от опасности, от изкушенията на човекоубиеца и от бъдещата мъка твоите раби.   

Слава, на светителите, глас 5: Нека с тръби засвирим песни, да се зарадваме тържествено, да заиграем радостно за почитаното тържество на нашите учители. Царе и князе да се съберат, и йерарсите да запляскат с ръце, защото трите превели­ки реки източиха учения като потоци на вечно живия Дух; нека събрани заедно да възхвалим тримата пастири и учители, посветени в тайните на всепочитаната Троица; нека ги възхвалят сега философите, защото са мъдреци, свещениците – защото са пастири, грешниците – защото са техни застъпници, бедните – защото ги обогатяват, намиращите се в скърби – защото те ги утешават, пътниците – защото ги съпътстват, плаващите в морето – защото те са им кормчии; и нека всички и отвсякъде да побързаме и ревностно да възхвалим божест­вените архиереи, казвайки така: „Пресвяти учители, побързайте да спасите верните от житейските съблазни и да ги избавите от вечните мъки с вашите молитви!“.

И ныне, Богородичен, същия глас, от патр. Герман: Да затръбим прекрасни песнопения, защото свише се яви Всецарицата Майка и Дева, Която с благословения венчава тези, които Я възпяват. Нека да се съберат верните управници и с песни да възхвалят Царицата, родила Царя, Който човеколюбно благоволи да избави тези, които преди бяха държани от смъртта. Пастири и учители, нека заедно похвалим Пречистата Майка на Добрия Пастир – златозарния Свещник, светоносния Облак, По-широката от небесата, одушевения Кивот, огневидния Престол на Владиката, златната Стомна, приела Манната, заключената Двер на Словото, Прибежището на всички християни; и възпявайки Я с добрословесни песни да Й речем така: о, Палате на Словото, удостой с небесното Царство нас, смирените, защото за Твоето ходатайство няма нищо невъзможно.

Велико славословие.

На Литургията – блаженства на 8: 4 тропара от песен 3 на светителите и 4 тропара от песен 6 на благоверния цар.

Тропари и кондаци:

На светителите, глас 1: Трите най-велики светила на трислънчевото Божество, които просветиха вселената с лъчите на божествените догмати, реките на Премъдростта, източващи духовен мед, които напоиха цялото творение с водите на богопознанието – Василий Велики и Богослова Григорий заедно със славния Йоан с език златословесeн, елате да почетем с песни, всички любители на техните слова, защото те винаги се молят на Троичния Бог за нас.

На благоверния цар, глас 3: Изпълнен с божествена благодат, мъдри трижди блажен Петре, ти стана българска твърдина, като цар и пастир пресвещен, привеждайки верните към благочестието; и сега моли се на Премилосърдната Троица да ни дарува велика милост.

Тропар на мъченика, глас 3. Подобен: „На вярата божествена…“: Разцъфнала в град Сливен свята клонка, славни мъчениче Димитрие, ти принесе плодове на добродетелите, като запази православната ни вяра; и като завърши мъченически живота си, ти посрами агарянската вяра, мъчениче славни, моли Христа Бога да ни дари велика милост.

Кондак на светителите, глас 2: Свещените и богословесни проповедници, върховните учители Си приел, Господи, за да се наслаждават на Твоите блага и да имат покой, защото прие техните трудове и смърт за нещо повече от всяко всеплодие – Ти, Който прославяш Своите светии.

Слава, кондак на благоверния цар, глас 2: Нека всички днес възхвалим славния Петър – великия закрилник на България и наистина боговенчан цар, като облажаваме неговото боговдъхновено житие и водения от него почтен живот.

И ныне, кондак на Сретение Господне, глас 1: Освещавайки девическата утроба с Твоето рождение и благославяйки предварително ръцете Симеонови както подобаваше, сега Ти ни спаси, Христе Боже. Но огради с мир сред войните Твоя народ и укрепи тези, които възлюби, единствен Човеколюбче.

След Апостола:

Алилуя, глас 4: Ще изповядат небесата Твоите чудеса, Господи, и Твоята истина в събранието на светиите. Стих: Бог е прославян всред събора на светиите.

На благоверния цар: Алилуя, глас 1: Въздигнах избраник отсред Моя народ, намерих Моя раб Давида, с Моя свят елей го помазах.

* Службата на тримата светители е допълнена и редактирана, като е ползван текста от тук

Службата на св. благоверен цар Петър Български, с леки редакции, е според текста на Ф.М. Монастир „Св. Богородица Икофиниса” – Македония, Гърция, май 2011 г. 

—————–

Източници: Блог на свещ. Траян Горанов, Блог на отец Иван Латковски

Текстът е публикуван с непроменен правопис.

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: