Меню Затваряне

Ива Инджова представи второ издание на „Търновската архиепископия-патриаршия през XIII-XIV в.“

Д-р Ива Инджова представи днес във Велико Търново, в читалнята на Централна университетска библиотека при Великотърновския университет второ издание на книгата си „Търновската архиепископия–патриаршия през XIII-XIV в.“.

Първото издание на книгата излиза през 2017 г. на базата на дисертационния труд на д-р Инджова, който е предложен за защита на 28 юни 2016 г. на разширено заседание на секция „Средновековна история“ в Института за исторически изследвания на БАН. Докторатът е защитен на 18 октомври същата година, а книгата е продадена малко след нейното издаване.

Дисертационният труд на Ина Инджова проследява процесът на учредяване, утвърждаване, развитие и упадък на Българската църква през XIII-XIV в. Представено е развитието на църквата на фона на политическия живот във Второто българско царство, както и мястото и ролята на Търновската архиепископия – патриаршия като инструмент на държавата.

Д-р Инджова поставя акцент върху вътрешното състояние и устройство на църквата, като прилага просопографски метод на изследване на търновските патриарси, митрополити и епископи през XIII-XIV в. В книгата са отразени имената на 16 патриарси на Търново, 61 митрополити и 16 епископи. Анализиран е личният принос на царете и църковните предстоятели за утвърждаването на православието в Европа, разгледан е също така духовния живот и неговата специфика, както и влиянието на църквата в и от източноправославния свят.

След представянето, читателите получиха книга с автограф, а екземпляр от второто издание има вече има и библиотеката на Православния богословски факултет на ВТУ.

Ина Мерджанова е родом от Габрово, завършила е Националната Априловска гимназия в Габрово и Великотърновския университет, специалност „История“. Работи като „Уредник“ в Исторически музей – Габрово, а след това е хоноруван асистент в ТУ – Габрово.

През 2012 година печели конкурс за редовна докторантура по средновековна история на България в Института за исторически изследвания при БАН. Зачислена е с работна тема: „Търновската архиепископия – патриаршия XIII-XIV век (вътрешно състояние и църковно-политически измерения), която защитава на 18.10.2016 г. и придобива научната и образователна степен „Доктор по история“.

След като се установява да живее в гр. София, Инджова работи в Национален Археологически институт с музей – БАН, занимава се с „Дигитална архивистика“ в Министерството на околната среда и водите, а през последните години е „Учител по история“ в основно и средни училища в столицата.

Ива Инджова е автор на монографиите:

„Габровската община през Възраждането“, Габрово, 2013 (първо издание);

„Търновската архиепископия-патриаршия XIII-XIV в.“, Габрово, 2017;

„Габровската община през Възраждането“, Габрово, 2022 (второ допълнено издание);

„Габровската интелигенция през Възраждането“, Габрово, 2022 (енциклопедичен сборник).

———-

Източник и снимки: Блог на Ива Инджова

Posted in Култура, Нови книги

Вижте още: