Меню Затваряне

Иво Братанов пред БНР: „Всекидневната употреба на библейските изрази“

Фрази като „нещо ми е подръка“, „пазя като зеницата на окото си“, „падна ми в ръчичките“ – се използват всекидневно. Употребата им води началото си от Библията. Тези фразеологизми са проникнали в речта чрез библейските преводи в средните векове. 

Каква е всекидневната употреба на библейските изрази – разказва Иво Братанов, д-р по български език, член на Съюза на учените, старши учител по български език в Русе и човек с интерес към историята и съвременното развитие на езика. 

„Около 2000 фразеологизма в нашия език водят началото си от Библията. Те бяха събрани и посочени, заедно със своите първообрази, от проф. Върбан Вътов в един голям и обстоен Речник на фразеологизмите с библейски произход.  Фразеологизмите са проникнали в българския език чрез преводите на Библията. Употребяваме ги ежедневно, макар че рядко сме наясно с техния произход. По-ограничено е библейското влияние върху граматиката. Интересно е, че такова влияние има приобразуването на една специфична превъзходна степен, която в нашия език се нарича „суперлативос хевреикос“ („еврейска превъзходна“) степен. Например в изрази като „Цар на царете“, „Книга на книгите“, „Песен на песните“ и т.н. Тази степен означава някакво високо качество на нещо.“

Повече подробности и примери – чуйте от звуковите файлове в линка към разговора на Светла Тодорова с Иво Братанов по Българско национално радио, програма „Христо Ботев“, в рубриката „Нашият ден“.

БНР, програма „Христо Ботев“, рубрика „Нашият ден“: Всекидневната употреба на библейските изрази

Posted in Езикови бележки

Вижте още: