Меню Затваряне

“Изток-Запад” издаде трети том на “Извор на знанието” на св. Йоан Дамаскин

На книжния пазар излезе ново издание на издателство Изток-Запад, 3-ти том на “Извор на знанието” на св. Йоан Дамаскин.

Книгата е отпечатана с благословението на Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний и с подкрепата на Дирекция “Вероизповедания” на Министерски съвет.

С преводи в изданието участват:

Атанас Атанасов (превод, бележки, тезаурус, “Точно изложение на православнта вяра, гл. 2-4);

проф. д-р Иван Христов (редакторски бележки, тезаурус “Философски глави”, “Точно изложение на православната вяра”, гл. 1), редакция;

доц. д-р Димо Пенков (тезаурус, “За ересите накратко”);

гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев (справочник на имената и географските названия);

доц. д-р Светослав Риболов (редактор).

„Извор на знанието“ е основното съчинение на св. Йоан Дамаскин. В него той дава систематично изложение на християнското учение. Изключителната дълбочина и яснота на догматическите формулировки отреждат на това съчинение непреходно място в Свещ. Предание на Църквата.

Съчинението се състои от три части. Първата част, т.нар. “Философски глави” (в средновековната славянска традиция получили названието „Диалектика“), е методологичен увод и своеобразна логика на богословското мислене, изхождаща от учението на Аристотел и античните коментатори.  Втората – „За ересите накратко“ – представя общо 103 ереси и лъжеучения. Третата – „Точно изложение на православната вяра“ – дава систематично изложение на църковното учение.

На вниманието на читателя е първият пълен български превод на „Извор на знанието“ от езика на оригинала. Изданието е двуезично (на гръцки и български), в три тома. Първият том съдържа „Философските глави“ и „За ересите накратко“. Вторият и третият представят най-голямата част на съчинението – „Точното изложение на православната вяра“, като прилагат показалци и друг справочен апарат към цялото издание.

Posted in Култура, Нови книги, Новини, Новини от страната

Вижте още: