Меню Затваряне

Изявление на миряни от Варна след срещата им с Варненския и Великопреславски митрополит Йоан

На 1 и 2 март 2024 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан се срещна с духовници и миряни на епархията във връзка със Синодалната наредба, която беше приета от Св. Синод на заседание на 24 февруари заедно с касирането на избора за Сливенски митрополит, провел се една седмица по-рано на 18 февруари в гр. Сливен.

Срещата бе поискана от група миряни поради това, че приетата Синодална наредба нарушава устава на БПЦ и ограничава ролята и мястото на клириците и миряните в устройството и управлението на Българската православна църква. Християните от варненските храмове са поискали да разберат причините, поради които тази наредба е била приета и какви са мотивите за нейното внасяне, още повече, че митрополит Йоан е един от вносителите. Представителите на миряните са изразили своята позиция и мнението на по-голямата част от християните, според които те не бива да бъдат лишавани от право на глас при избора на епархийски митрополит.

На 3 март пред митрополията, хората събираха подписи в подкрепа на правото на миряните и свещениците да участват в избора на свой митрополит.

В репортаж по БНТ Венцеслав Георгиев, представител на миряните във Варна сподели:

„След касирането на изборите за Сливенски митрополит, влезе в сила една набързо съставена наредба, която на практика отнема изборните права на миряните и на свещениците, когато става дума за избор на техен митрополит. Така е било от създаването на Българската екзархия и сега изведнъж с тази наредба тези права се отнемат и затова искаме тези права да бъдат запазени. Срещата мина сравнително добре, съгласихме се по много неща, но за съжаление, точно по този въпрос сме на различно мнение. Той [митрополитът] изказа някои доводи, които не можахме много да разберем, но държи оттук нататък митрополитите да избират митрополит, докато хората, народа Божий, държи да участва в този избор пълноценно“.

По срещата не е било постигнато съгласие по темата за ограничаването на правата на клириците и миряните от Синодалната наредба, а митрополит Йоан не е изложил своите мотиви, според които митрополитът трябва да се избира не с участието на клира и миряните на епархията, а само от другите митрополити:

„Самата наредба действително тя е вторична правна норма, защото не може да отмени онова, което е разписано по избора на митрополит в устава. И пределно е ясно, че Църковният събор съсредоточава цялата законодателна власт в църквата. Тук две мнения няма. Обаче Църковен събор в момента не може да се свика и да се проведе. Църквата и църковните проблеми не се решават на площада. Ние не сме партия, ние сме църква. Нашите скъпи миряни разбраха нашето изказване, нашия разговор и се надявам да имат спокойствие, малко повече доверие и да не се притесняват“, заяви Варненският и Великопреславски митрополит Йоан пред БНТ.

Поради това, че не е постигнато съгласие на срещата, събирането на подписи в защита правото на клирици и миряни да участват в изборите за епархийски архиерей продължава. Подписите ще бъдат добавени към списъците, в които се подписват миряни от цялата страна и внесени в канцеларията на Св. Синод в деня на избора. На 12 и 13 март клирици и миряни от цялата страна се приготвят за протести пред Синодалната палата в София.

Публикуваме текста на изявлението на миряните, което не касае вече само избора на митрополит или новата Синодална наредба, а провеждане на Църковен събор, който не е свикван от 2008 г. в БПЦ.

Изявление на миряните, участвали в срещата с Варненския и Великопреславски митрополит Йоан на 02.03.2024 във Варненската митрополия

На срещата с митрополита бяхме няколко човека от различни енории. Формулирахме основните проблеми и бяхме изслушани и разбрани.

Стигнахме до позиции, по които сме напълно единодушни:

1. Има остра нужда от свикване на Църковен събор.

2. По-чести срещи на митрополита с миряните са необходими и желани и от двете страни.

3. Всяка една от страните действа според искреното си убеждение, че това, което прави е за доброто на Църквата.

4. В Сливенска епархия има много тежки проблеми за решаване, трупани от години. Избирането на добър митрополит е от голямо значение за решаването им.

5. Проблемната Наредба е била създадена и приета много набързо и без достатъчно време за дискусии и преценка за последствията, до които един такъв акт може да доведе.

6. Миряните, безспорно, са основна част от Тялото Христово и гласът на достойните измежду тях е съществен в решаването на църковните въпроси.

За съжаление обаче нашата позиция, като представители на стотици хора, подкрепили подписката за новоприетия начин за избор на митрополит, не успя да се срещне с тази на митрополит Йоан. Ние смятаме, че основен проблем при така създалата се ситуация с касирането на изборите в Сливенска епархия е не самото касиране, а Наредбата, която е съставена след това.

Убедени сме, че тази Наредба е противоуставна и нарушава принципа за съборност на Църквата, тъй като не зачита гласа на голяма част от достойните клирици и миряни в нея. Отнема се и малкото власт от ръцете на Божия народ и се съсредоточава в тесен кръг от митрополити. В някои случаи и в други обстоятелства, това би могло да бъде полезно, но в конкретиката на БПЦ, това, според нас, е проява на деспотизъм и само би влошило ситуацията, вместо да я подобри. Създаден е прецедент, който би могъл да има изключително негативни последици за Църквата. Според нас тази Наредба трябва да бъде суспендирана преди избора на новия Сливенски митрополит. От друга страна, митрополит Йоан не вижда решение на казуса със Сливенска епархия, без Наредбата да бъде използвана. Смята за добра възможност митрополити да избират митрополит, но за съжаление отказа да обяви официално своите мотиви.

Опасностите, които според нас крие въвеждането на такава практика, лишаваща народа Божий от правото му на глас при избора на митрополит, са свързани не само с огромния разрив между Синод и миряни, но и с възможността така да се прокарат антицърковни интереси. Много по-лесно е да се окаже натиск върху отделни членове на Светия Синод, отколкото върху множество избиратели. Дори от морална гледна точка е ясно, че всяка епархия трябва да има право да участва в избирането на своя архиерей, а не просто да присъства безмълвно на избора му. Такава е и досегашаната практика в нашата църква.

Оставаме твърди в решението си да подкрепим четиримата митрополити, обявили се против тази Наредба с молитвено присъствие пред Синодалната палата в София на 12 и 13 март, като настояваме тя да не бъде прилагана при избора за Сливенски митрополит.

Стартирахме подписка, която ще внесем в деня на избора.

Posted in Епархийски новини, Новини

Вижте още: