Какво се крие зад истеричните реакции за съслужението в Цариград?

Архим. Никанор Мишков