Меню Затваряне

Как можем да се причастяваме в условия на епидемия

В разразилите се напоследък спорове относно причастяването по време на епидемия и страхът от зарази, реших да публикувам две кратки видеа на свещеници, които са намерили решение и причастяват енориашите си така, както това е ставало в ранната Църква. Свещ. Георги Коваленко обяснява: “Сега разделих Агнеца (просфората) и всяка частичка напоих с Кръвта Христова, тоест всяка частичка е Тяло с Кръв Христова”.

Всички дезинфекцират ръцете си, свещеникът слага внимателно в ръката на всеки частичката Тяло Христово с Кръвта Христова, след което приемат “запивка” или “теплота” – малко топла вода и вино, с която изплакват устата си – в някои поместни църкви това е традиция. С лъжичката отецът причастява в началото само младенците.


Свещеник Виктор Мартиненко причастява християните по същия начин. Видеото е от профила на свещеника в социалната мрежа, който е публичен.

“Днес отслужихме заради коронавируса по следния начин: Преди проскомидията, след прочитането на имената и преди причастяването, всички свещеници дезинфекцираха ръцете си. Вярващите не целуваха иконите, само се поклониха. Причастихме се по древно-християнския начин със Светите Дарове – свещеникът положи в ръцете на верните частица, напоена с Кръвта и те веднага с благоговение я потребиха. За 14 години служение като дякон, аз потребявах Чашата, тоест останалото св. Причастие след всички причастници, дори със същата лъжичка, която е била в устата на стотици хора преди това.

С отговорност свидетелствам – нито веднъж от нищо не съм се заразил и разболял. Да, Бог прави чудеса! И където иска Бог, побеждава естеството на природата, но там, където Той иска, а не къде искаме НИЕ. Помнете, че Христос отговорил на предложението да се възползва от чудото: “Не изкушавай Господа Бога твоего”. И така, аз съм уверен, че не бива да изискваме от Него чудо, пренебрегвайки правилата за безопасност”.

Още за начините на причастяване в ранната Църква можете да видите в публикацията Време, ред и начин на причастяване в миналото.

Posted in Богословие, Еклисиология, За Св. Причастие, Литургика и богослужение, Пандемия и духовен живот

Вижте още: