Меню Затваряне

Канон за болен (от требника)

Свещ. Траян Горанов

Свещ. Траян Горанов

В пандемичното време много хора си отидоха рано. На свещениците им се наложи да четат молитви за болящи на легло. В требника има прекрасно последование, но канонът не е преведен и свещениците го прескачат, за съжаление. Помолиха ме събратя да го преведа. Тропарите разказват различни места  от Библията и житията на светиите, където са извършени чудеса на изцерения или възкресяване на мъртви. Без първия припев всички останали припеви са от Псалом 6.

Канон за болящ, глас 3

Песен 1

Ирмос: Някога Израил мина като през пустинята разделеното с жезъла море и явно подготви кръстния път, затова пеем на нашия чуден Бог хваление, защото се прослави.

Припев:Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай. (Пс. 37:1)

В деня на скръбта, която ни сполетя, падаме пред Тебе, Спасителю, и просим Твоята милост: облекчи болестта на Твоя раб (Твоята рабиня), кажи и на нас както на стотника: отивай, ето, момчето ти оздравя! (Мат. 8:13)

Припев: Помилвай ме, Господи, защото съм немощен. (Пс. 6:3А)

Като Ти принасяме молби и молитви, с въздишки и вяра викаме към Тебе: Сине Божи, помилвай ни и вдигни от леглото лежащия (лежащата), както с една дума вдигна разслабения, като каза: вдигни постелката си, прощават ти се греховете! (Марк 2:9)

Слава: Като се покланяме на подобието на Твоя образ, Христе, с вяра го целуваме и просим здраве на болния (болната), като подражаваме на кръвотечивата, която докосна краищата на дрехите Ти и получи изцерение от болестта. (Лука 8:44)

И сега: Пречиста Владичице Богородице, известна помощнице на всички, не презирай нас, които падаме пред тебе, но като добра моли Твоя Син и наш Бог да даде здраве на болния (болната), за да те прославя заедно с нас.

Песен 3

Ирмос: Вседържителю от висините, Който от небитието изведе всичко, като го създаде чрез Словото и усъвършенства чрез Духа, утвърди ме в Твоята любов.

Припев: Помилвай ме, Господи, защото съм немощен;Изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени, потресена ми е силно и душата(Пс. 6:3Б-4А)

Поваленият (ако е жена: Привалената) на земята от тежки болести заедно с нас вика към Тебе, Христе: дай ми телесно здраве като на Езекия, който плака пред Тебе. (4 Цар. 20:3)

Припев: А Ти, Господи, докога? Обърни се, Господи, избави душата ми. (Пс. 6:4Б:5А)

Погледни на нашето смирение и не си спомняй за нашите беззакония, но заради вярата изцери болния (болната), както изцери прокажения с една дума, за да се слави името Ти, Христе. (по Мат. 8:2-3)

Слава: Не давай да се похули Църквата, която си осветил, Христе, но невидимо вдигни лежащия (лежащата) на болнично легло, който (която) Ти се моли, за да не кажат невярващите: къде е техния Бог?

И сега: Към тебе, Богородице, вдигаме ръце и викаме: чуй молитвата на рабите си и избави лежащия (лежащата) в недъг, за да стане от болестта и да изпълни обетите, които в скръбта изрекоха устните му (ѝ).

Кратка сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Господи, помилвай (3).

Още се молим, Лекарю на душите и телата, и с умиление със съкрушено сърце падаме пред Тебе и стенейки викаме: изцери болестта, излекувай страданията на тялото и душата на Твоя раб (Твоята рабиня) и като добросърдечен прости му (ѝ) всички волни и неволни съгрешения, и скоро го (я) вдигни от болничния одър, милостиво го (я) чуй и бързо помилвай.

Господи, помилвай (3).

Възглас: Защото Ти си изворът на изцеренията и подателят на добрините, Христе Боже наш, и на Тебе слава възнасяме заедно с безначалния Твой Отец, и пресветия и благ, и животворящ Твой Дух сега и винаги, и във вечни векове.

Амин.

Седален, глас 8

Както някога вдигна тъщата на Петър и спаси парализирания, носен на носилка, така и сега посети болния Твой раб (болната Твоя рабиня), Милостиви, защото само Ти понесе недъзите на нашия род и само Тебе знаем като търпелив и милосърден, и милостив Лекар на душите и телата, Христе, Боже наш, единствени милосърдни и многомилостиви, Който изпращаш болести и отново ги лекуваш, даваш прошка на каещите се за греховете си.

Слава, гл. 7: Аз, грешният (грешната), лежа на леглото си и плача, Христе Боже, дай ми прошка на моите грехове, които върших от младини, и ме вдигни от болестта, за да славя Тебе, единствения всемилостив Лекар на душите и телата.

И сега: Умилостиви се, Владичице, и вдигни ме от леглото на болестта, защото силите ми се изчерпаха в мене и целият (цялата) съм обхванат(а)от отчаяние, Майко Божия, помощнице на християните.

Песен 4

Ирмос: Ти показа силна любов към нас, Господи, защото даде на смърт за нас Твоя единороден Син, затова с благодарност Ти казваме: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Спаси ме поради милостта Си. (Пс. 6:5Б)

На Тебе, Творче, се молим, прости всички грехове на Твоя раб (Твоята рабиня), защото не искаш смъртта на грешника, но съживи и дари здраве на болния (болната), за да стане и да Ти служи, като заедно с нас изповядва Твоята благодат.

Припев: Защото в смъртта няма спомен за Тебе: в гроба кой ще Те слави? (Пс. 6:6)

Върни към живота, Христе, отчаяния (отчаяната) от тежката болест и приближил(а) се до смъртта, и дай утеха на плачещите, та всички да прославим Твоите свети чудеса.

Слава: Като прие сълзите на Манасия, покаянието на ниневийци и изповедта на Давид, Ти бързо ги спаси; и сега приеми нашите молитви, добросърдечни Господи, и дай здраве на болния (болната), за когото (която) Те молим.

И сега: Дарувай милостта си, Владичице, на нас, които винаги се уповаваме на тебе, и изпроси здраве за болния (болната), като простреш към Христос Бог целебните си ръце, Богородице, заедно с Предтечата.

Песен 5

Ирмос: На земята се яви, Невидими, и доброволно живя с човеците, Непостижими, затова от зори Те възпяваме, Човеколюбче.

Припев: Уморен съм от моите въздишки. (Пс. 6:7А)

Ти като Бог съживи вече мъртвата дъщеря на Яир, а сега изведи, Христе Боже, от вратите на смъртта болния (болната), защото Ти си пътят на живота за всички. (Марк 5:22-42)

Припев: Всяка нощ обливам леглото си, със сълзи измокрям постелката си. (Пс. 6:7Б)

Спасителю, Ти съживи сина на вдовицата и промени сълзите ѝ в радост, а сега спаси Твоя раб, който (Твоята рабиня, която) тлее от болестта, за да се превърне нашата скръб и болка в радост. (Лука 7:11-15)

Слава: Някога треската на Петровата тъща беше изцерена с докосване на Твоята ръка, Христе, и сега нека същата Твоя всесилна десница вдигне Твоя болен раб (Твоята болна рабиня), та като стане, по същия начин да Ти служи. (Мат. 8:14-15)

И сега: Ние, грешните, сме в скърби и нямаме дръзновение пред Бога, но викаме към тебе, Пречиста Богомайко: моли твоя Син да даде на болния (болната) душевно и телесно здраве.

Песен 6

Ирмос: Най-дълбока бездна от грехове ме обзе и духът ми чезне, но протегни Своята мощна ръка, Владико и Кормчия, и като Петър ме спаси. (Мат. 14:25-34)

Припев: Помрачи се от скръб окото ми. (Пс. 6:8А)

Христе Боже, Който имаш бездна от милост, чуй молитвите на Твоите раби и както възкреси Тавита чрез Петър, и сега вдигни лежащия (лежащата) от болестта, като послушаш молещите се в Църквата. (Деян. 9:39-41)

Припев: Остаря (окото ми) поради всичките ми врагове. (Пс. 6:8Б)

Христе, Лекарю на нашите души и тела, понесъл болестите на целия свят, Който чрез Петър изцери Еней и чрез Павел възкреси Евтих, и сега излекувай болния (болната) с молитвите на светите апостоли. (Деян. 9:34 и 20:9)

Слава: Обърни в радост плача на скърбящите сега за болния (болната), Христе, та да получим Твоята милост и да влезем в Твоя дом с даровете на обещанието, като Те славим заедно с Отец и Свети Дух, неразделен Бог в едно същество.

И сега: Дойдете, приятели, да се поклоним на Божията Майка, защото тя има власт заедно с двамата безсребърници да изцеряват болните, като ги помазват с духовния елей на своите приятни на Бога молитви.

Малка ектения

Пак и пак с мир…

Защити, спаси…

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста…

Възглас: Защото Ти си Цар на мира, дълбина на добросърдечието, извор на милостта и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Амин.

Кондак, гл. 2.

Милосърдни Спасителю, посети сега и излекувай лежащия (лежащата) на болнично легло и ранен (ранена) със смъртна рана, както някога вдигна Петровата тъща и парализирания, носен на постелка, защото Ти единствен понесе болестите и недъзите на нашия род; Ти всичко можеш като многомилостив.

Дяконът: Да внимаваме!

Свещеникът: Мир на всички!

Певецът: И на твоя дух!

Прокимен, гл. 1

Изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени, потресена ми е силно и душата. (Пс. 6:3Б-4А)

Стих: Помилвай ме, Господи, защото съм немощен. (Пс. 6:3А)

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Певецът: Господи, помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец, и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков. 

Певецът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото евангелие, Господ Бог да помолим! 

Певецът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Певецът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Певецът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Евангелие

Ако болният е мъж, чете се следното евангелие:

Йоан 4:46-54

В онова време имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Иисус стигнал в Галилея, той отиде при Него и Го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране. А Иисус му рече: ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате. Царедворецът Му казва: Господи, дойди, докле не е умряло детето ми. Иисус му казва: иди си, син ти е жив. И човекът повярва думата, що му каза Иисус, и си тръгна. Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: син ти е жив. А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: вчера в седмия час го остави огницата. Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Иисус му рече: син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Това пък второ чудо Иисус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея.

Ако е болна жена, чете се следното евангелие:

Матей 9:18-26

В онова време началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката Си върху нея, и тя ще оживее. И като стана Иисус, тръгна подире му с учениците Си. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванайсет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Иисус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси? От тоя час жената оздравя. И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи. И те Му се смееха. А когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.

Певецът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

След това пеят следното:

Слава: По молитвите на всички Твои светии, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости очисти беззаконията ни.

Стихира, глас 6:

Не ни оставяй неудовлетворени в нашата надежда, премилостиви Боже, но като Владика приеми молитвите на Твоите раби, защото са ни обзели скърби за болния Твой раб (болната Твоя рабиня); никъде не намерихме прибежище в нашите беди, нито имаме утешение, ни помощ освен Тебе, Твореца на света, упование и спасение на верните, затова падаме пред Тебе и смирено молим: вдигни скоро от болничния одър този, който (тази, която) с нас сега се моли и го (я) избави от всяка зла беда.

Литийна молитва(дяконът)

Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на православните християни, изпрати върху нас Твоите богати милости и милостиво бързо вдигни от болничното легло Твоя раб (Твоята рабиня), (името) по молитвите на всепречистата наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, със силата на почитания и животворящ Кръст, по застъпничеството на почитаните безплътни небесни сили, на почитания славен пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите лечители безсребърници Козма и Дамян, Кир и Йоан, Пантелеймон и Ермолай, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на свети (храмовия светия) и на всички светии, молим Те, многомилостиви Господи, чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай.

Певецът: Господи, помилуй! (четири пъти по три)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух сега и винаги, и във вечни векове.

Певецът: Амин.

Песен 7

Ирмос: Някога тримата младежи не се поклониха пред образа на златния персийски идол и пееха посред пещта: благословен си, Боже на нашите отци! (Дан. 3:26)

Припев: Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие. (Пс. 6:9А)

С божествено осеняване, Господи, с Твоя животворящ кръст, чрез който загина смъртта и мъртвите оживяха, сега вдигни болния (болната), както (възкреси) умрялата девойка при (царица) Елена.

Припев: Защото Господ чу гласа на моя плач. (Пс. 6:9Б)

Господи, Ти с (една) дума изцери дългата и жестока болест на Йов, който седеше в гной, покрит с червеи, но с благодарност Ти се молеше; и сега като добър по молитвите на Твоите светии невидимоизлекувай болния, който (болната, която) заедно с нас Те умолява. (Йов 7 гл.)

Слава: Всички знаем, че несъмнено ще умрем, Милостиви, но за кратко, защото Ти, Боже, така си пожелал; просим здраве за болния (болната): насочи го (я) от смърт към живот, дай утеха на скърбящите!

И сега: Съдействай и помагай в нашето страдание, Богородице, защото знаеш времето и часа, когато да измолиш твоя Син и наш Бог да даде здраве на болния (болната) и прошка на всички грехове.

Песен 8

Ирмос: Заради служението им на живия Бог младежите във Вавилон пострадаха, не се вслушаха в музикалните инструменти и застанали всред пламъка пееха подобаваща за Бога песен: благословете Господ, всички дела Господни! (Дан. 3:57)

Припев: Господ чу молбата ми. (Пс. 6:10А)

Поучавайки ни, предупредил си с болест Твоя раб (твоята рабиня), Владико, но скоро го (я) изцери, милостиви Христе Боже, и още не го (я) предавай на смъртно осъждане, та с покаяние да Ти се отплати, защото Ти Сам си казал: не искам смъртта на грешника. (Йез. 33:11)

Припев: Господ ще приеме молитвата ми. (Пс. 6:10Б)

Милостиви Господи, нека Твоите преславни чудеса сега да достигнат и до нас: прогони бесовете, недъзите и раните изцери, болестите излекувай, избави ни от магьосничества, чародейства и от всяка язва!

Слава: Ти, Христе, Който забрани на морските ветрове и обърна страха на учениците в радост, забрани и сега на тежките болести, които измъчват Твоя раб (Твоята рабиня), за да се зарадваме всички и да Те хвалим во веки. (Мат. 8:23-27)

И сега: Молим ти се, Богородице, избави ни от спохождащите ни мъки, скърби и беди, от различните недъзи, отрови и чародейства, от кроежите на злите хора и от внезапна смърт.

Песен 9

Ирмос: Мойсей те видя (Богородице) в къпината на планина Синай, заченала в утробата огъня на Божеството без да бъдеш изгорена, а Даниил те видя като недокосната планина, покарал жезъл, както казва Исайя, клонка от корена на Давид. (Изх. 3:2; Дан. 2:34-35; Ис.11:1)

Припев: Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове. (Пс. 6:11А)

Изворе на живота, подателю на милостите, Христе, не отвръщай лицето Си от нас, но облекчи болестта на измъчения (измъчената) от болки и го (я) вдигни като (княз) Авгар чрез (апостол) Тадей, та винаги да Те прославя заедно с Отец и Свети Дух, единия Бог. (Пс. 68:18; Пс. 142:7; Житие на ап. Тадей)

Припев: Да се върнат назад и в миг да се засрамят. (Пс. 6:11Б)

Повярвахме на евангелските думи и търсим Твоето обещание, Христе, защото си казал: искайте и ще ви се даде; затова сега просим и Ти се молим: вдигни здрав (здрава) от леглото поваления (повалената) от тежка болест, за да Те възвеличи заедно с нас. (Мат. 7:7)

Слава: Измъченият  (Измъчената) от болестта и с невидими вътрешни рани заедно с нас вика към Тебе, Христе: дай изцерение на болния (болната), Господи, не заради нас, защото всички сме пълни с грехове, но по молитвите на Твоята майка и на Предтечата. (Пс.113:9)

И сега: Пречиста Божия майко, призоваваме те заедно с всички светци, с ангелите и архангелите, пророците и патриарсите, апостолите и светителите, преподобните и праведните: моли се на Христос, нашия Бог, да даде здраве на болния (болната), за да те величаем всички.

————

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Молитви

Вижте още: