Меню Затваряне

Катизма 8

жг

Катизма осма

 Псалом 55

Помилуй ме, Боже, защото човек иска да ме погълне; нападайки всеки ден, притеснява ме.

3. Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, защото мнозина са, които въстават против мене, о Всевишний!

4. Кога съм в страх, на Тебе се уповавам.

5. При помощта на Бога ще възхваля Неговото слово; на Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори плътта?

6. Всеки ден извъртат думите ми; всички техни помисли за мене са зло:

7. събират се, спотайват се, наблюдават петите ми, за да хванат душата ми.

8. Нима ще избегнат отплатата за своята неправда? С гняв, Боже, повали народите.

9. У Тебе са изброени моите скитания; тури сълзите ми в съд при Тебе ­ не са ли те в Твоята книга?

10. Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе; по това познавам, че Бог е с мене.

11. При помощта на Бога ще възхваля думите Му, при помощта на Господа ще възхваля словото Му.

12. На Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори човек?

13. Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; на Тебе ще въздам хвала;

14. защото Ти избави душата ми от смърт (очите ми ­ от сълзи), па и нозете ми от препъване, за да ходя пред лицето Божие в светлината на живите.

Псалом 56

Помилуй ме, Боже, помилуй ме, защото на Тебе се уповава душата ми, и в сянката на Твоите криле ще се скрия, докле преминат бедите.

3. Ще викна към Бога Всевишний, към Бога, Който ми прави добро.

4. Той ще прати от небесата, и ще ме спаси; ще посрами оногова, който иска да ме погълне; Бог ще прати Своята милост и Своята истина.

5. Душата ми е всред лъвове; лежа всред ония, които пламък дишат, всред синовете човешки, чиито зъби са копия и стрели, и чийто език е остър меч.

6. Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава!

7. Приготвиха примка за нозете ми; душата ми отпадна; изкопаха пред мене яма и сами паднаха в нея.

8. Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми: ще пея и ще славя.

9. Дигни се, славо моя, дигни се, псалтире и гусло! Ще стана рано.

10. Ще Те славя, Господи, между народите, ще Те възпявам между племената,

11. защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците ­ Твоята истина.

12. Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава.

Псалом 57

Наистина ли говорите правда вие, съдии, и справедливо ли съдите вие, човешки синове?

3. В сърце си кроите беззаконие, на къпони туряте злодействата, що сте сторили на земята.

4. От самото си рождение са отстъпили нечестивите; от майчина си утроба се заблуждават, говорейки лъжа.

5. Отровата им е като змийна отрова, като отрова на глуха аспида, която затиква ушите си

6. и не слуша гласа на заклинателя, най-изкусния в заклинания.

7. Боже, строши техните зъби в устата им; съкруши, Господи, челюстите на лъвовете!

8. Да изчезнат като вода, която се оттича; кога изопнат стрелите, нека бъдат като пречупени.

9. Да изчезнат като разпуснал се охлюв; да не видят слънце като пометниче от жена.

10. Преди котлите ви да усетят пламнало тръне, вихър да разнесе и сурово, и обгорено.

11. Ще се зарадва праведникът, кога види отмъщение: ще умие стъпките си в кръвта на нечестивеца.

12. И ще каже човек: наистина има плод за праведника! и тъй, има Бог, Който съди на земята.

Слава:

Псалом 58

Избави ме от враговете ми, Боже мой, защити ме от въстаналите против мене!

3. Избави ме от ония, които вършат беззаконие; спаси ме от кръвниците;

4. защото, ето, те дебнат душата ми; събират се против мене силните, без престъпление и без грях от моя страна, Господи;

5. без моя вина се стичат и въоръжават; дигни се мен на помощ и погледни.

6. Ти, Господи, Боже на силите, Боже Израилев, дигни се да посетиш всички народи и недей щади ни едного от нечестивите беззаконници;

7. вечер те се връщат, вият като псета и ходят около града;

8. ето, изригват хули с езика си; в устата им мечове, “защото, ­ мислят си те, ­ кой слуша?”

9. Но Ти, Господи, ще се насмееш над тях; Ти ще посрамиш всички народи.

10. Силата е у тях, но аз към Тебе прибягвам, защото Бог е мой застъпник.

11. Моят Бог, Който ме милува, ще ме превари; Бог ще ми даде да гледам на моите врагове.

12. Не ги умъртвявай, за да не забрави моят народ; разпръсни ги със силата Си и повали ги, Господи, Защитниче наш.

13. Думата от езика ми е грях в устата ми; нека се хванат в гордостта си за клетвата и лъжата, която изговарят.

14. Разпръсни ги с гняв, разпръсни ги, за да ги няма; и нека познаят, че Бог владичествува над Иакова до краищата на земята.

15. Нека се връщат вечер, нека вият като псета и ходят около града;

16. нека се скитат да търсят храна, и ненаситени да прекарат нощите.

17. Аз пък ще възпявам Твоята сила и от ранни зори ще прогласям Твоята милост, защото Ти ми беше защита и прибежище в деня на моето нещастие.

18. Сило моя! Тебе ще възпявам, защото Бог е мой застъпник, мой Бог, Който ме милува.

Псалом 59

Боже! Ти ни отхвърли, Ти ни съкруши, и се разгневи. Обърни се към нас.

4. Ти потресе земята, разби я; поправи нейните повреди, защото тя се е разклатила.

5. Ти даде на Твоя народ да изпита жестокото и ни напои с омайно вино.

6. Подари на тия, които Ти се боят, знаме, за да го издигнат заради истината,

7. за да се избавят Твоите възлюбени; спаси ме с Твоята десница и чуй ме!

8. Бог рече в Своето светилище: ще възтържествувам, ще разделя Сихем и ще размеря долина Сокхот;

9. Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е Мой скиптър,

10. Моав е Моя умивалница; върху Едом ще простра обувката Си. Приветствувай Ме, земьо Филистимска!

11. Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?

12. Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли, и не излизаш вече, Боже, с нашите войски?

13. Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14. С Бога ние ще проявим сила: Той ще повали враговете ни.

Псалом 60

Послушай, Боже, моите вопли, чуй молитвата ми;

3. от край-земя викам към Тебе с тъга на сърце; възведи ме на скалата, за мен непри-стъпна,

4. защото Ти си мое прибежище, Ти си крепка защита против врага.

5. Нека живея вечно в Твоето жилище и да си почивам под подслона на Твоите криле,

6. защото Ти, Боже, чу моите обещания и ми даде за наследие ония, които се боят от Твоето име.

7. Притури още дни към дните на царя, годините му продължи от рода в род,

8. да пребъде той вечно пред Бога; заповядай на милостта и истината да го пазят.

9. И аз, изпълнявайки всекидневно моите обещания, ще възпявам Твоето име довека.

Псалом 61

Само в Бога се успокоява душата ми: от Него е моето спасение.

3. Само Той е моя твърдиня, мое спасение, мое прибежище: няма да се поколебая повече.

4. Докога ще напирате върху човека? Вие ще бъдете сринати, всички вие, като наведена стена, като грухнала ограда.

5. Те намислиха да го свалят от височината, прибягнаха до лъжа; с уста благославят, а със сърце кълнат.

6. Само в Бога се успокоявай, душо моя, защото на Него ми е надеждата.

7. Само Той е моя твърдиня, мое спасение, мое прибежище: няма да се поколебая.

8. В Бога е моето спасение и моята слава; крепостта на силата ми и моето упование са в Бога.

9. Народе! Нему се надявайте във всяко време: пред Него изливайте сърцето си: Бог е нам прибежище.

10. Синовете човешки са само суета; синовете велможки ­ лъжа; турят ли се на къпони, те всички заедно са по-леки от празнотата.

11. Не се надявайте на грабителство и не дирете слава чрез кражба; кога се увеличава богатството, не привързвайте сърце към него.

12. Един път каза Бог, и два пъти аз чух това, че силата е в Бога,

13. и у Тебе, Господи, е милостта, защото Ти ще въздадеш всекиму според делата.

Псалом 62

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна,

3. за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището:

4. защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят.

5. Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си.

6. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.

7. Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи,

8. защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам;

9. към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа.

10. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня.

11. Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците.

12. А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.

Псалом 63

Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; запази живота ми от врага, който ме застрашава;

3. укрий ме от заговора на коварните, от бунта на злодейците,

4. които изостриха езика си като меч; изопнаха лъка си ­ язвителните си думи,

5. за да стрелят скришом върху непорочния; те стрелят внезапно върху него и не се боят.

6. Те се утвърдиха в зло намерение; съветваха се да заложат примки и думаха: кой ще ги види?

7. Дирят неправди, правят разследване подир разследване дори до вътрешния живот на човека и до дълбочината на сърцето.

8. Но Бог ще ги порази със стрела: те ще бъдат внезапно пронизани;

9. с езика си ще поразят сами себе си; всички, които ги видят, ще бягат от тях.

10. И всички човеци ще се уплашат, ще възвестят делото Божие и ще разберат, че това е Негово дело.

11. А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему; и ще бъдат похвалени всички прави по сърце.

Слава:

След осма катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 2

Като буря наблягат върху ми вълните на отчаянието, с цел да ме въвлекат в дълбините на греха. Но Ти, Христе, Който напътствуваш към Добро всички, предвари, като всесилен, и заради Твоето добросърдечие, насочи ме, Спасителю, към тихото пристанище на безстрастието и ме спаси!

Слава…

Душо, всичко, що е тук, е временно, там всичко е вечно. Виждам съдилището и Съдията да седи на престол и треперя от присъдата, която Той ще изрече. Обърни се, прочее, душо, защото този съд не прощава.

И сега…

Света Владичице Богородице, надеждо на безнадеждните, помощ на безпомощните, застъпница на ония, които на Теб се уповават, изпрати ни Твоята помощ!

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи, и щедри, и милостиви, дълготърпеливи и многомилостиви! Чуй молитвата ми и обърни внимание на гласа на моето моление. Покажи ми личба и ме насочи към Твоя път, за да ходя според Твоята истина. Зарадвай сърцето ми, за да се боя от Твоето свето име. Защото Ти си велик и правиш чудеса. Ти си Бог единствен и няма подобен на Тебе, Господи ­ силен в милостта и благ в силата, за да помагаш и утешаваш и да спасяваш всички, които се уповават на Твоето име ­ на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.