Меню Затваряне

Катизма 9

жг

Катизма девета

 Псалом 64

Тебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк (в Иерусалим).

3. Ти чуваш молитвата; към Тебе прибягва всяка плът.

4. Беззаконните дела ме надделяха; Ти Ще очистиш нашите престъпления.

5. Блажен е оня, когото си Ти избрал и приближил да живее в Твоите двори; ще се наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм.

6. Страшний в правосъдието, чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на ония, що са далеч в морето,

7. Който си поставил планините със силата Си и си с мощ препасан,

8. Който укротяваш шума на моретата, шума на вълните им и вълненията на народите!

9. И ще се уплашат от Твоите личби живеещите по краищата на земята. Ти ще подбудиш утро и вечер Тебе да хвалят.

10. Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата є и обилно я обогатяваш: потокът Божий е пълен с вода; Ти приготвяш храните, понеже тъй си я устроил;

11. напояваш браздите є, уравняваш буците є, смекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израсляци;

12. увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина,

13. изпускат върху пустинните пасбища, и хълмовете се опасват с радост;

14. ливадите се покриват със стада, и долините се кичат с храни, възклицават и пеят.

Псалом 65

Възкликни към Бога, цяла земьо!

2. Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала.

3. Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове.

4. Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име (Вишний)!

5. Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над синовете човешки.

6. Той превърна морето в суша; през реката минахме пешком; там се веселихме в Него.

7. Със Своята мощ Той владее вечно; Неговите очи гледат над народите, да се не превъзнасят бунтовниците.

8. Благословете, народи, нашия Бог и възгласете Му хвала.

9. Той запази живота на душата ни и не даде да се поклати ногата ни.

10. Ти ни изпита, Боже, претопи ни, както се сребро претапя.

11. Ти ни вкара в примка, тури окови на чреслата ни,

12. постави човек над главата ни. Влязохме в огън и вода, и Ти ни изведе на свобода.

13. Ще вляза в Твоя дом с всесъжения, ще Ти въздам моите оброци,

14. които са изговорили устата ми и е изрекъл езикът ми в моята скръб.

15. Тлъсти всесъжения ще Ти възнеса, с кадение от овнешка тлъстина, жертва ще принеса волове и козли.

16. Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще ви разкажа, какво стори Той за душата ми.

17. Виках към Него с устата си и Го превъзнесох с езика си.

18. Да бях видял беззаконие в сърцето си. Господ не би ме послушал.

19. Но Бог послуша, чу гласа на молбата ми.

20. Благословен Бог, Който не отхвърли молитвата ми и не отвърна от мене милостта Си!

Псалом 66

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си,

3. за да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.

4. Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.

5. Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо и на земята управляваш племената.

6. Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.

7. Земята даде своя плод; да ни благослови Бог, нашият Бог.

8. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища.

Слава:

Псалом 67

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят.

3. Разнеси ги, както се дим разнася; както се топи восък от огън, тъй и нечестивците да загинат от лицето Божие.

4. А праведниците да се развеселят, да се зарадват пред Бога и да възтържествуват в радост.

5. Пейте нашему Богу, пейте на Неговото име; превъзнасяйте Оногова, Който шествува по небесата; името Му е Господ, и радвайте се пред лицето Му.

6. Баща на сираци и съдия на вдовици е Бог в светото Си жилище.

7. Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците, а непокорните остават в знойна пустиня.

8. Боже, когато Ти излизаше пред Твоя народ, когато шевствуваше през пустинята,

9. земята се тресеше, дори небесата се топяха от лицето Божие, и тоя Синай ­ от лицето на Бога, на Бога Израилев.

10. Изобилен дъжд проливаше Ти, Боже, върху Твоето наследие, и когато то изнемогваше от труд, Ти го подкрепяше.

11. Твоят народ обитаваше там; по Твоята благост, Боже, Ти приготвяше потребното за бедния.

12. Господ ще даде слово: вестителките са голямо множество.

13. Царе на войнства бягат, бягат, а която седи в къщи, дели плячката.

14. След като се разположихте в дяловете (си), станахте като гълъбица, чиито криле са покрити със сребро, а перата ­ с чисто злато;

15. когато Всемогъщият разпръсна царете в тая земя, тя се бялна като снега на Селмон.

16. Планино Божия, планино Васанска! планино висока, планино Васанска!

17. защо вие, високи планини, гледате завистливо на планината, на която Бог благоволи да обитава и Господ ще обитава вечно?

18. Божиите колесници са безброй ­ хиляди хиляди; посред тях е Господ на Синай, в светилището.

19. Ти възлезе на височината, плени плен, прие дарове за човеците, тъй че и от непокорните да могат обитава у Господа Бога.

20. Благословен да бъде Господ всеки ден! Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява.

21. Бог за нас е Бог за спасение; във властта на Господа Вседържителя е вратата на смъртта.

22. Но Бог ще строши главата на враговете Си, косматото теме на закоравелия в своите беззакония.

23. Господ рече: от Васан ще ги върна, ще ги изведа из морската дълбина,

24. за да потопиш ти ногата си, и твоите псета ­ езика си, в кръвта на враговете.

25. Видяхме Твоето шествие, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар в светинята:

26. отпред вървяха певци, отзад свирачи на свирала, по средата ­ девици с тимпани:

27. “в събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе!”

28. Там беше Вениамин малкият ­ техен княз; князете Иудини ­ техни владетели, князете Завулонови, князете Нефталимови.

29. Твоят Бог ти е предназначил сила. Боже, утвърди туй, що си сторил за нас!

30. Заради Твоя храм в Иерусалим царете ще Ти принесат дарове.

31. Укроти звяра в тръстиката, волското стадо ­ всред телците на народите, които се хвалят със слитъци сребро; разпилей народите, които желаят войни.

32. Ще дойдат велможи от Египет; Етиопия ще простре ръце към Бога.

33. Земни царства! пейте Богу, възпявайте Господа,

34. Който отвека шествува по небесата на небесата. Ето, Той издава гласа Си, силния Си глас.

35. Въздайте слава Богу! Неговото величие е над Израиля, и Неговото могъщество ­ на облаците.

36. Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев ­ Той дава сила и крепост на (Своя) народ. Благословен Бог!

Слава:

Псалом 68

Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата (ми).

3. Затънах в дълбоко блато, и няма на що да застана; влязох в дълбочината на водите, и бързото им течение ме отвлича.

4. Изнемощях от вопли; засъхна гърлото ми; измъчиха се очите ми да чакам Бога (мой).

5. Ония, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми: враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, него трябва да дам.

6. Боже, Ти знаеш моето безумие, и греховете ми не са скрити от Тебе.

7. Да се не посрамят поради мене всички ония, които се надяват на Тебе, Господи, Боже на силите. Да се не посрамят поради мене ония, които Те търсят, Боже Израилев,

8. защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми.

9. Чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми,

10. защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на ония, които Те хулят, падат върху мене;

11. и плача, като постя с душата си, и за това ме хулят;

12. и обличам вместо дреха вретище, ­ и им ставам за приказ;

13. за мене приказват седещите при портите, и за мене пеят песни винопийците.

14. Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост, чуй ме в истината на Твоето спасение;

15. извади ме из тинята, за да не затъна; да се избавя от ония, които ме мразят, и от дълбоките води;

16. да ме не завлече водното течение, да ме не погълне бездната, да не затвори над мене пропастта своите уста.

17. Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости милостно погледни на мене;

18. не скривай лицето Си от Твоя раб, защото скърбя; скоро ме чуй;

19. приближи се до душата ми, избави я; заради моите врагове ме спаси.

20. Ти знаеш моя позор, моя срам и моето посрамяване: всичките ми врагове са пред Тебе.

21. Позорът съкруши сърцето ми, и аз изнемощях, очаквах състрадание, но го няма, ­ утешители, ала не намирам.

22. И дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха.

23. Нека тяхната трапеза им бъде мрежа, и мирната им гощавка ­ примка;

24. да им се помрачат очите, та да не виждат, и разслаби завинаги чреслата им;

25. излей върху тях яростта Си, и пламъкът на Твоя гняв да ги обхване;

26. жилището им да запустее, и в шатрите им да няма кой да живее,

27. защото оногова, когото Ти порази, те още преследват, и страданията на ранените от Тебе умножават.

28. Притури беззаконие върху беззаконието им, и да не влязат те в Твоята правда;

29. да бъдат заличени из книгата на живите и с праведниците да не бъдат записани.

30. Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне.

31. Ще славя името на (моя) Бог в песни, ще Го превъзнасям в славословие,

32. и това ще бъде по-угодно Господу, отколкото вол или телец с рогове и с копита.

33. Ще видят това страдащите и ще се зарадват. И ще ви оживее сърцето, на вас, които търсите Бога,

34. защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници.

35. Да Го възхвалят небеса и земя, морета и всичко, що се движи в тях;

36. защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Иудините градове, и там ще се заселят и ще го наследят;

37. потомството на рабите Му ще се закрепи в него, и всички, които обичат Неговото име, ще се заселят в него.

Псалом 69

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш.

3. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло!

4. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о добре, добре!

5. Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог!

6. Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Слава:

След девета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 6

Mисля за страшния ден и плача за моите лукави деяния. Какъв отговор ще дам на безсмъртния Цар? Или как аз ­ блудният ­ ще дръзна да погледна Съдията? Добросърдечни Отче, Сине Единородни, Душе Светий, помилуй ме.

Слава…

Милостиви Господи, когато седнеш в долината на плача ­ на мястото, което си отредил, за да извършиш праведен съд, не откривай моите скрити дела, нито ме посрамвай пред ангелите, но ме пощади, Боже, и ме помилуй!

И сега…

Богородице, упование и сигурен покров за ония, които към Тебе прибягват, добра ходатайко на света, моли усърдно, заедно с безплътните (сили), човеколюбивия Бог, Когото си родила, да спаси душите ни от всяка заплаха ­ Ти, Която си едничка благословена.

Господи, помилуй (40 пъти).

Владико Господи Боже наш, Ти единствен знаеш недъга на окаяната ми душа и начина за нейното излекуване ­ изцери я, както знаеш, заради голямата Си милост и щедрости. Понеже нямам пластир, направен от добри мои дела, за да наложа с него болната си душа, нито пък елей, нито превръзка. Но Ти, Който си дошъл да призовеш към покаяние не праведните, а грешните, помилуй, стори добро и я прости; скъсай присъдата на многото срамни деяния, насочи ме в правия Твой път, та като ходя в Твоята истина, да смогна да избягвам стрелите на лукавия и така неосъдително да застана пред Твоя страшен престол, като славословя и възпявам Твоето пресвето име во веки. Амин.