Меню Затваряне

Катизма 7

жг

Катизма седма

Псалом 46

Запляскайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас;

3. защото Всевишний Господ е страшен, велик Цар е над цялата земя;

4. покори нам под нозете ни народи и племена;

5. избра за нас нашето наследие, красотата на Иакова, когото възлюби.

6. Бог възлезе при възклицания, Господ възлезе при тръбен звук.

7. Пейте на нашия Бог, пейте; пейте на нашия Цар, пейте,

8. защото Бог е Цар на цяла земя; пейте всички разумно.

9. Бог се възцари над народите, Бог седна на светия Свой престол;

10. князете на народите се събраха при народа на Бога Авраамов, защото земните щитове са на Бога; Той е превъздигнат над тях.

Псалом 47

Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог, на светата Негова планина.

3. Прекрасна възвишеност, радост на цяла земя е планина Сион; на северната є страна е градът на великия Цар.

4. В неговите жилища Бог е познат като застъпник:

5. защото, ето, събраха се царете и всички минаха покрай него;

6. видяха и се почудиха, смутиха се и удариха на бяг;

7. страх и мъка ги обхвана там, като жена, кога ражда;

8. с източния вятър Ти съкруши тарсиските кораби.

9. Както сме слушали, така и видяхме в града на Господа на силите, в града на нашия Бог: Бог ще го утвърди навеки.

10. Ние размишлявахме, Боже, за Твоята благост сред Твоя храм.

11. Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята; Твоята десница е пълна с правда.

12. Да се весели планина Сион, (и) да се Радват иудейските дъщери заради Твоите съдби (Господи).

13. Идете около Сион и го обиколете, пребройте кулите му:

14. обърнете сърцето си към неговите укрепления; разгледайте неговите домове, за да разкажете на бъдещия род,

15. защото този Бог е Бог наш на вечни векове: Той ще бъде наш вожд до самата смърт.

Псалом 48

Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената:

3. и прости, и видни, както богат, тъй и сиромах.

4. Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми ­ знание.

5. Ще наклоня ухо към притчата; с гусла ще открия гатанката си:

6. “защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме обиколи?”

7. Вие, които се надявате на силите си и се хвалите с голямото си богатство, чуйте:

8. човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него:

9. скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога,

10. щото някой да остане да живее завинаги и да не види гроб.

11. Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите, и безсмислените загиват и оставят имота си на други.

12. Те си мислят, че домовете им са вечни, и че жилищата им са от рода в род, и земите си наричат със свои имена.

13. Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват.

14. Тоя техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват мнението им.

15. Като овци ги затварят в преизподнята; смъртта ще ги пасе, а на утрото праведниците ще господаруват над тях; силата им ще се изтощи; гробът е тяхното жилище.

16. Но Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме.

17. Не бой се, кога човек богатее, кога славата на дома му расте:

18. защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му;

19. макар приживе той да облажава душата си, и тебе хвалят, че си угаждаш;

20. той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина.

21. Човек, който е в почит и е неразумен, е подобен на животните, които загиват.

Слава:

Псалом 49

Бог на боговете, Господ заговори и призовава земята от изгрев-слънце до запад.

2. От Сион, връх на красотата, се явява Бог;

3. иде нашият Бог, и не в безмълвие: пред Него ­ всепоядащ огън, и около Него ­ силна буря.

4. Отгоре Той призовава небе и земя, за да съди Своя народ:

5. съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене.

6. И небесата ще прогласят Неговата правда, защото тоя съдия е Бог.

7. Слушай, народе Мой, Аз ще говоря; Израилю, ще свидетелствувам против тебе: Аз съм Бог, твой Бог.

8. Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене;

9. няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове,

10. защото Мои са всички зверове в гората, и добитъкът по хилядите планини;

11. познавам всички птици по планините, и полските животни са пред Мене.

12. Ако бих огладнял, не бих казал на тебе, защото Моя е вселената и всичко, що я пълни.

13. Ям ли Аз волско месо и пия ли козя кръв?

14. Принеси жертва Богу хвала и отдай на Всевишния твоите оброци,

15. и Ме призови в скръбен ден; Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.

16. А на грешника Бог говори: защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми,

17. а сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми?

18. кога видиш крадец, сближаваш се с него и с прелюбодейци дружиш;

19. устата си отваряш за злодумство, и езикът ти коварство плете;

20. седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син;

21. ти върши това, и Аз мълчах; ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти. Ще те изоблича и ще представя пред очите ти (твоите грехове).

22. Разберете това вие, които забравяте Бога, за да ви не грабна, ­ и не ще има избавител.

23. Който принася жертва хвала, той Ме почита, и който следи своя път, нему ще явя Божие спасение.

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

4. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,

5. защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.

6. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

7. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.

8. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).

9. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.

10. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.

11. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

12. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.

13. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.

14. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.

15. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.

16. Избави ме от кръвнина. Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

17. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;

18. защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

19. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.

20. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иеру-салимски;

21. тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава:

Псалом 51

Защо се, силний, хвалиш със злодейство? Божията милост е винаги с мене;

4. езикът ти пагуба измисля; като наострен бръснач е той у тебе, коварнико;

5. ти обичаш зло повече, нежели добро, повече лъжа, отколкото да говориш правда;

6. ти, коварни езико, обичаш всякакви пагубни речи;

7. затова Бог докрай ще те съкруши, ще те изрине и ще изтръгне тебе из жилището (ти), и корена ти ­ из земята на живите.

8. Ще видят праведниците, ще се побоят и ще му се присмеят (като кажат):

9. ето човек, който не полагаше в Бога своята сила, а се надяваше на многото си богатство, укрепяваше се в своето злодейство.

10. Аз пък съм в Божия дом като зеленееща се маслина, и се уповавам на милостта Божия навеки.

11. Вечно ще Те славя за това, що си сторил, и ще се уповавам на Твоето име, защото то е благо пред Твоите светии.

Псалом 52

Рече безумец в сърцето си: “няма Бог”. Развратиха се човеците и извършиха гнусни престъпления; няма кой да прави добро.

3. Бог от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види, има ли кой да разбира, да търси Бога.

4. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; няма кой да прави добро, няма ни един.

5. Нима не ще се вразумят ония, които вършат беззаконие, които тъй изпояждат народа ми, както ядат хляб, и които не призовават Бога?

6. Там ще се уплашат те от страх, дето няма страх, защото Бог ще разсипе костите на ония, които се опълчват против тебе. Ти ще ги посрамиш, защото Бог ги отхвърли.

7. Кой ще даде от Сион спасение Израилю! Кога Бог върне пленените от Своя народ, тогава ще се зарадва Иаков и ще се развесели Израил.

Псалом 53

Боже, чрез Твоето име ме спаси и с Твоята сила ме съди.

4. Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми;

5. защото чужденци се дигнаха против мене, и силни търсят душата ми; те нямат Бога пред себе си.

6. Ето, Бог е мой помощник; Господ подкрепя душата ми.

7. На враговете ми Той ще въздаде за злото; изтреби ги Ти с Твоята истина.

8. С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, Господи, защото е благо,

9. защото Ти ме избави от всички неволи, и окото ми изгледваше неприятелите ми.

Псалом 54

Чуй, Боже, молитвата ми и не се крий от моето моление;

3. послушай ме и чуй ме; стена в тъгата си и се смущавам

4. от гласа на неприятеля, от притеснението на нечестивеца, защото хвърлят върху ми беззаконие и с гняв враждуват против мене.

5. Сърцето ми трепери в мене, и смъртни ужаси ме нападнаха;

6. страх и трепет ме връхлетя, и ужас ме обвзе.

7. И аз рекох: кой би ми дал криле гълъбови? Аз бих отлетял и бих се успокоил,

8. далеч бих се отстранил и бих останал в пустинята;

9. побързал бих да се скрия от вятъра и бурята.

10. Разстрой, Господи, и раздели техните езици, защото виждам насилие и разпри в града:

11. денем и нощем обикалят по стените му; злодейства и неволя всред него;

12. всред него е пагуба; измама и коварство не напущат улиците му;

13. защото, да би ме враг хулил, ­ това бих понесъл; да би ми се противник големеел, ­ от него бих се скрил;

14. но това си ти, който беше за мене същото, каквото аз, ­ мой приятел и мой близък,

15. с когото сме имали искрени разговори и сме ходили заедно в Божия дом!

16. Да ги сполети смърт; да слязат живи в ада, защото злодейството е сред тях, в техните жилища.

17. Аз пък ще викна към Бога, и Господ ще ме спаси.

18. Вечер и сутрин и на пладне ще моля и ще викам, и Той ще чуе гласа ми,

19. ще избави в мир душата ми от ония, които въстават против мене, защото много ги имам;

20. Бог ще чуе и отвека Живеещият ще ги смири, защото в тях промяна няма; те се не боят от Бога,

21. простряха ръце върху ония, които живееха в мир с тях, нарушиха своя съюз;

22. устата им по-меки от масло, а в сърцето им вражда; думите им по-нежни от елей, но те са голи мечове.

23. Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи. Той никога не ще допусне праведник да се поклати.

24. Ти, Боже, ще ги свалиш в гибелния ров; кръвници и коварници не ще поживеят ни половина от дните си. Аз пък на Тебе (Господи) се уповавам.

Слава:

След седма катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 3

Когато Съдията седне и ангелите застанат, когато тръбата прозвучи и огънят пламне и ти бъдеш поведена на съд, що ще сториш, о душо моя? Тогава твоите зли дела ще застанат пред тебе и твоите тайни съгрешения ще се открият. Затова преди да е дошъл краят, викни към Съдията: “Боже, очисти ме и ме спаси!”

Слава:

Нека всички бдим и да срещнем Христа с много елей и запалени светилници, та да се удостоим и влезем вътре в чертога. Защото, който бъде заварен вън от портите, напразно ще вика към Бога: “помилуй ме!”

И сега…

Лежа на одър върху много грехове, лишен от надежда за спасение, защото сънят на моята леност ми докара мъка. Но Ти, Боже, Който си се родил от Дева, издигни ме, за да възпявам, и с това да Те славя.

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи, Боже мой, като благ и човеколюбив. Ти си ми сторил много милости, които не съм очаквал да видя. И що да Ти въздам за Твоята благост, Господи мой, Господи? Благодаря на многовъзпяваното Твое Име; благодаря на Твоето неизказано към мене добросърдечие; благодаря за Твоето драговолно търпение. И сега застъпи се за мене и ми помогни и ме закриляй, Владико, от всяко зло, та да не греша вече пред Тебе. Защото Ти знаеш колко податлива е моята природа към грехопадение; знаеш моята безразсъдност; знаеш всичко, що съм сторил, съзнателно или несъзнателно, волно или неволно, нощем или денем, с ум и мисъл. Като благ и човеколюбив Бог, очисти, прочее, тия мои грехове с росата на Твоята милост, Преблаги Господи, и ни спаси заради Твоето свето име по начин, какъвто Ти знаеш. Защото Ти си светлина и истина, и живот, и на Тебе въздаваме слава ­ на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.