Меню Затваряне

Катизма 5

жг

Катизма пета

 Псалом 32

Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят.

2. Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир;

3. пейте Му нова песен; пейте Му стройно, с възклицание,

4. защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.

5. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята.

6. Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на устата Му ­ цялото им войнство.

7. Той събра като на купища морските води; бездните тури в клетове.

8. Нека се бои от Господа цяла земя; да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,

9. защото Той рече ­ и всичко стана; Той заповяда ­ и всичко се яви.

10. Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите (унищожава кроежите на князете).

11. А решението на Господа пребъдва навеки; мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.

12. Блажен оня народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Си е Той избрал за наследие!

13. От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки;

14. от престола, на който седи, гледа на всички, които живеят по земята:

15. на всички тях Той е създал сърцата и вниква във всички техни дела.

16. Не се спасява цар с много войска; голямата сила не ще защити исполина.

17. Ненадежден е конят за спасяване, с голямата си сила не ще избави.

18. Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят и които се уповават на милостта Му,

19. че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани.

20. Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита;

21. за Него се весели сърцето ни, защото на Неговото свето име се уповаваме.

22. Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

Псалом 33

Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми.

3. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят.

4. Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно.

5. Подирих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави.

6. Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят.

7. Ето, сиромахът викна, ­ и Господ чу и го спаси от всичките му беди.

8. Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя.

9. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се Нему уповава!

10. Бойте се от Господа, (всички) Негови светии, защото няма оскъдност у ония, които Му се боят.

11. Лъвчетата бедствуват и търпят глад, а ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо.

12. Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча.

13. Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага?

14. Нека сдържа езика си от зло и устата си от коварни думи;

15. нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него.

16. Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му ­ към техните вопли.

17. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им.

18. Викат (праведниците), и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби.

19. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси.

20. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави.

21. Той пази всички негови кости; ни една от тях не ще се строши.

22. Злото ще убие грешника, и които мразят праведника, ще загинат.

23. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от ония, които се Нему уповават, няма да загине.

Слава:

Псалом 34

Застъпи се, Господи, в тъжбата с ония, които ме съдят, и обори борещите се с мене;

2. вземи щит и броня и дигни се мен на помощ;

3. извади меч и пресечи пътя на гонителите ми; кажи на душата ми: Аз съм твое спасение!

4. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми; да се върнат назад и покрият с безчестие, които ми мислят зло;

5. да бъдат те като прах пред лицето на вятъра, и Ангел Господен да ги прогонва;

6. да бъде пътят им тъмен и плъзгав, и Ангел Господен да ги преследва,

7. защото без вина скриха за мене мрежата си, без вина изкопаха яма за душата ми.

8. Да дойде върху него неочаквана пагуба, и мрежата му, която е скрил за мене, да улови самия него; да падне в нея и да загине.

9. А моята душа ще се радва в Господа, ще се весели за спасението от Него.

10. Всичките ми кости ще кажат: Господи, кой е подобен Тебе, Който избавяш слаб от силен, беден и сиромах от грабителя му?

11. Дигнаха се против мене неправедни свидетели: каквото не зная, за това ме разпитват;

12. връщат ми зло за добро, причиняват сиротинство на душата ми.

13. През време на тяхната болест, аз се обличах във вретище, изнурявах душата си с пост, и молитвата ми се връщаше в пазухата ми.

14. Постъпвах тъй, като че това беше мой приятел, мой брат; ходех тъжен, с наведена глава, като че майка оплаквах.

15. А когато се препъвах, те се радваха и събираха; събираха се хулителите против мене, без да зная защо, хулеха и не преставаха;

16. с лицемерни присмехулници скърцаха зъби против мене.

17. Господи, докога ще гледаш това? Отърви душата ми от техните злодейства, самотната ми душа ­ от тия лъвове.

18. Ще Те прославя аз във великото събрание, сред многочислен народ ще Те възхваля,

19. за да не тържествуват над мене ония, които враждуват неправедно против мене, и да си не смигват с очи ония, които ме мразят без вина;

20. защото не за мир говорят те, а против мирните на земята кроят лукави заговори;

21. разтварят уста против мене; говорят: “добре! добре! окото ни видя”.

22. Ти видя, Господи, недей мълча; Господи, не се отдалечавай от мене!

23. Подигни се, пробуди се за моя съд, за моята тъжба, Боже мой и Господи мой!

24. Съди ме по Твоята правда. Господи, Боже мой, та да не тържествуват те над мене;

25. да не казват в сърцето си: “добре! (добре!) тъкмо по душата ни!” Да не казват: “погълнахме го”.

26. В стид и срам да потънат всички, които се радват на моето нещастие; да се облекат в срам и позор, които се големеят над мене.

27. Да се радват и да се веселят, които желаят моята правота, и да говорят не-престанно: да се възвеличи Господ, Който желае мир на Своя раб!

28. И езикът ми ще проповядва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден.

Псалом 35

Нечестието на беззаконника говори в сърцето ми: страх Божий няма пред очите му,

3. защото той се лъсти в очите си, че уж търси беззаконието си, за да го намрази;

4. думите на устата му са неправда и лукавство; той не иска да се вразуми, та да върши добро;

5. на леглото си замисля беззаконие, стъпя на лош път, от зло не се гнуси.

6. Господи, Твоята милост е до небесата, Твоята истина ­ до облаците!

7. Твоята правда като планини Божии, и Твоите съдби ­ велика бездна! Човеци и добитъци пазиш Ти, Господи!

8. Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! Синовете човешки са спокойни под сянката на Твоите криле:

9. те се насищат от тлъстината на Твоя дом, и от потока на Твоите сладости ги напояваш;

10. защото у Тебе е изворът на живота: в Твоята светлина ние виждаме светлина.

11. Продължи милостта Си към тия, които Те познават, и правдата Си към правите по сърце;

12. да ме не настъпи ногата на гордостта, и ръката на грешника да ме не изгони;

13. там паднаха ония, които вършат беззаконие; съборени са и не могат стана.

Слава:

Псалом 36

Не ревнувай на злодейците, не завиждай на ония, които вършат беззаконие,

2. защото те като трева ще бъдат скоро покосени, и като зелен злак те повяхват.

3. Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината.

4. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.

5. Предай пътя си на Господа и Нему се уповавай, и Той ще извърши

6. и ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост ­ като пладнина.

7. Покори се на Господа и Нему се надявай. Не ревнувай на оня, който успява в пътя си, на човек, който лукавствува.

8. Престани да се гневиш и остави яростта; не ревнувай дотолкова, че да правиш зло,

9. защото тези, които вършат зло, ще бъдат изтребени, а ония, които се уповават на Господа, ще наследят земята.

10. Още малко, и нечестивеца не ще го има; ще погледнеш на мястото му, и ­ няма го.

11. А кротките ще наследят земята и ще се насладят с много мир.

12. Нечестивецът замисля зло против праведника и скърца зъби против него,

13. а Господ се надсмива над него, защото вижда, че денят му иде.

14. Нечестивците вадят меч, изопват лъка си, за да повалят бедния и сиромаха, за да прободат ония, които вървят по прав път;

15. мечът им ще се забие в тяхното сърце, и лъковете им ще се пречупят.

16. Малкото у праведника е по-добро от богатството на много нечестивци,

17. защото мишците на нечестивците ще се сломят, а праведниците Господ подкрепя.

18. Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно:

19. в усилно време няма да бъдат посрамени и в гладни дни ще бъдат сити;

20. а нечестивците ще загинат, и враговете Господни като агнешка тлъстина ще изчезнат, в дим ще изчезнат.

21. Нечестивецът взема в заем и не връща, а праведникът се смилява и дава,

22. защото благословените от Бога ще наследят земята, а проклетите от Него ще бъдат изтребени.

23. Господ укрепи стъпките на такъв човек и благоволи към неговите пътища:

24. кога да падне, не пада, защото Господ го поддържа за ръка.

25. Бях млад, вече остарях, и не видях изоставен праведник, нито потомците му хляб да просят:

26. той всеки ден се смилява и на заем дава, и неговото потомство ще бъде благословено.

27. Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно;

28. защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии; те вечно ще бъдат запазени; (а беззаконниците ще бъдат изхвърлени) и потомството на нечестивите ще бъде изтребено.

29. Праведниците ще наследят земята и ще живеят на нея вечно.

30. Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда.

31. Законът на неговия Бог е в сърцето му; стъпките му няма да се поклатят.

32. Нечестивецът дебне праведника и търси да го умъртви;

33. но Господ няма да го предаде в негови ръце и няма да допусне да го обвинят, когато бъде съден.

34. Уповавай се на Господа и се дръж о Неговите пътища: и Той ще те въздигне, за да наследиш земята; и когато бъдат изтребвани нечестивците, ти ще видиш.

35. Видях страшен нечестивец, как се ширеше като вкоренено многоклонесто дърво;

36. но той премина, и го няма; търся го, и го не намирам.

37. Наблюдавай непорочния и гледай праведника, защото бъднината на такъв човек е мир;

38. а беззаконниците всички ще бъдат изтребени; бъднината на нечестивците е гибел.

39. От Господа е спасението на праведниците. Той е тям защита в скръбно време;

40. и ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото Нему се уповават.

Слава:

След пета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 5

Страшен е Твоят престол, лукав е животът ми, и кой ще ме избави от бъдещата беда, ако Ти, Христе Боже, не ме помилваш като добросърдечен и човеколюбец?

Слава…

Грижите за живота ме изгониха от рая ­ и що да сторя аз, отчаяният? Затова хлопам на вратата и викам: “Господи, Господи, отвори ми чрез покаянието и ме спаси!”

И сега…

Как да наречем Твоя храм, Богородице? ­ духовно ли пристанище, или рай на небесната сладост, предлагащ ни безкраен живот? Защото у Тебе са всички блага. Моли се всякога на Христа да спаси душите ни.

Господи помилуй (40 пъти).

Боже праведен и прославян, Боже велики и силни, Боже превечни, чуй в този час молитвата на мене, грешния мъж! Чуй ме Ти, Който си обещал да чуеш ония, които в истина Те призовават. И не ме презирай, задето устата ми са нечисти и съм обладан от грехове, Ти, Който си Надежда на всички от край-земя и на ония, които са на далечен път. Вземи оръжие и щита и стани да ми помогнеш? Изтегли меч и унищожи враговете ми, които ме гонят. Прогони нечистите духове от лицето на моето безумие, нека бъде изпъден от мисълта ми духът на ненавистта и злопаметността, духът на завистта и лъжата, духът на страха и унинието, духът на гордостта и на всяка друга злина. И да угасне всяко разпаляне и движение на моята плът, станало по действие на дявола, и да просветнат душата и тялото ми и духът ми със светлината на Твоето Божествено познание. Та поради множеството на Твоите щедрости, да достигна до единството на вярата, в мъж съвършен до пълна възраст, и да прославя заедно с ангелите и с всички Твои светии, всечестното и величественото Твое на Отца и Сина и Светия Дух име, сега и винаги, и во веки веков. Амин.