Меню Затваряне

Катизма 6

жг

Катизма шеста

 Псалом 37

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай,

3. защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми.

4. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от греховете ми;

5. защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха,

6. смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми.

7. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен;

8. защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми.

9. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.

10. Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе.

11. Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, и светлината на очите ми, ­ и нея няма у мене.

12. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стоят надалеч.

13. А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят;

14. аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си;

15. и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор,

16. защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.

17. И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове); когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене.

18. Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене.

19. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си.

20. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават;

21. и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, задето следвам доброто.

22. Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене;

23. побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!

Псалом 38

Рекох си: ще пазя пътищата си, за да не сгреша с езика си, ще обуздавам устата си, додето нечестивият е пред мене.

3. Бях ням и безгласен, и мълчах дори за доброто; и скръбта ми се усили.

4. Пламна сърцето ми в мене, огън се разгоря в мислите ми; заговорих с езика си:

5. кажи ми, Господи, моя край, и какво е числото на моите дни, за да зная, какъв е векът ми.

6. Ето, Ти си ми дал дни колкото педя, и векът ми е като нищо пред Тебе. Наистина, пълна суета е всеки човек, който живее.

7. Наистина, човек ходи като привидение; напразно се лута, събира и не знае, кому ще се падне то.

8. И сега какво да очаквам, Господи? надеждата ми е на Тебе.

9. Избави ме от всичките ми беззакония, не ме предавай на безумния за охулване.

10. Станах ням, не си отварям устата, защото Ти направи това.

11. Отклони от мене Твоите удари, аз изчезвам от Твоята поразяваща ръка.

12. Ако чрез изобличения наказваш човека за престъпления, то неговата хубост ще се развали като от молци. Тъй всеки човек е суетен!

13. Чуй, Господи, молитвата ми и дай ухо на моите вопли, не бъди безмълвен към моите сълзи, защото съм странник у Тебе и пришълец, както и всичките ми отци.

14. Отстъпи от мене, за да мога да се подкрепя, преди да замина и да ме няма вече.

Псалом 39

Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли;

3. извлече ме от страшен ров, от тинесто блато, постави на камък нозете ми и утвърди стъпките ми;

4. и вложи в устата ми нова песен ­ хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят, ще се побоят и ще се уповават на Господа.

5. Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата!

6. Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: за Твоите чудеса и помисли за нас ­ кой ще се уподоби на Тебе! ­ бих желал да проповядвам и говоря за тях, но те брой нямат.

7. Жертва и принос Ти не пожела; продупчи Ми ушите; всесъжение и жертва за грях не поиска.

8. Тогава рекох: ето, ида; в книжния свитък е писано за Мене;

9. желая да изпълня волята Ти, Боже Мой, и Твоят закон е в сърцето Ми.

10. Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи.

11. Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе, и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред великото събрание.

12. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мене; Твоята милост и Твоята истина нека ме пазят непрестанно,

13. защото злини безбройни са ме окръжили; постигнаха ме беззаконията ми, та дори да виждам не мога; те са повече от космите на главата ми; моето сърце ме остави.

14. Благоволи, Господи, да ме избавиш; Господи, побързай ми на помощ.

15. Да потънат в стид и срам всички, които искат гибелта на душата ми! Да бъдат върнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло.

16. Да се смутят от своя срам ония, които ми говорят: “добре, добре!”

17. Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и ония, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: велик е Господ!

18. Аз съм беден и сиромах, но Господ се грижи за мене. Ти си помощ моя и избавител мой; Боже мой, не закъснявай!

Слава:

Псалом 40

Блажен оня, който пригледва бедни (и сиромаси)! В злочест ден Господ ще го избави.

3. Господ ще го запази и ще заварди живота му; той ще бъде блажен на земята. И Ти няма да го предадеш на волята на враговете му.

4. Господ ще го подкрепи в леглото на болестта му. Ти ще измениш цялата му постеля през болестта му.

5. Рекох: Господи, помилуй ме, изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе.

6. Враговете ми говорят зло за мене: “кога ще умре, и кога ще загине името му?”

7. И ако някой дохожда да ме види, говори лъжа; неговото сърце трупа в себе си неправда, и той, щом излезе вън, разправя.

8. Всички, които ме мразят, шепнат си против мене, кроят зло против мене:

9. “законопрестъпност тежи върху него; той легна; няма вече да стане.”

10. Дори човекът, който беше в мир с мене, комуто се осланях, който е ял хляба ми, дигна против мене пета.

11. А Ти, Господи, помилуй ме, изправи ме, и аз ще им въздам.

12. По това ще узная, че Ти благоволиш към мене, ако моят враг не възтържествува над мене,

13. а мене запазиш читав и ме поставиш пред лицето Си навеки.

14. Благословен Господ, Бог Израилев, от века и до века! Амин, амин!

Псалом 41

Както кошута жадува за водни потоци, тъй душата ми, Боже, копнее за тебе.

3. Душата ми жадува за Бога силний, живий; кога ще дойда и се явя пред лицето Божие!

4. Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, когато всеки ден ми думаха: де е твоят Бог?

5. Колчем си спомня това, изливам душата си, защото съм ходил с многолюдие, влизал съм с тях в Божия дом с радостния и славословен глас на празнуващото множество.

6. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

7. Унива в мене душата ми; затова си спомням за Тебе от земята Иорданска, от Ермон, от планина Цоар.

8. Бездна, бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои води и Твои вълни преминаха над мене.

9. Денем Господ ще покаже милостта Си, и нощем песен ще Му пея, молитва към Бога на моя живот.

10. Ще кажа на Бога, моя застъпник: защо си ме забравил? Защо ходя натъжен от обидите на врага?

11. Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се гаврят над мене, кога ми думат всеки ден: де е твоят Бог?

12. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

Псалом 42

Съди ме, Боже, и застъпи се в тъжбата ми с тоя недобър народ. Избави ме от лукав и несправедлив човек,

2. защото Ти си Бог на моята сила. Защо си ме отхвърлил? Защо ходя натъжен от обидите на врага?

3. Прати Твоята светлина и Твоята истина да ме водят и да ме доведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища.

4. И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето веселие, и на гусли ще Те славя, Боже, Боже мой!

5. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

Слава:

Псалом 43

Боже, с ушите си сме чули, нашите отци са ни разказвали за делото, което си сторил през техни дни, в стародавни дни:

3. Ти с Твоята ръка си изтребил народи, а тях си настанил: поразил си племена и си ги изгонил;

4. защото те не с меча си са придобили земята, и не тяхната мишца ги е спасила, а Твоята десница и Твоята мишца, и светлината на Твоето лице, понеже Ти си благоволил към тях.

5. Боже, Царю мой! Ти си същият; дари спасение на Иакова.

6. С Тебе, като с рогове, избождаме нашите врагове, в Твое име ще стъпчим с нозе ония, които въстават против нас;

7. защото не на моя лък се уповавам, и не моят меч ще ме спаси;

8. но Ти ще ни спасиш от враговете ни и ще посрамиш ония, които ни мразят.

9. С Бога ще се хвалим всеки ден и Твоето име ще славим вечно.

10. Но сега Ти ни отритна и посрами, и не излизаш с нашите войски;

11. обърна ни в бягство пред врага, и ония, които ни мразят, ограбват ни.

12. Предаде ни като овци на изядане и ни разпиля между народите;

13. продаде народа Си без печалба и не подигна цената му;

14. предаде ни за укор на съседите ни, за присмех и хула на ония, които живеят около нас;

15. направи ни за притча в народите, за кимване с глава между друговерците.

16. Всеки ден моето унижение е пред мене, и срам покрива лицето ми

17. от гласа на хулителя и клеветника, от погледите на врага и отмъстителя:

18. всичко това дойде върху нас, ала ние Те не забравихме и Твоя завет не нарушихме.

19. Сърцето ни не отстъпи назад, и стъпките ни се не отклониха от Твоя път,

20. когато ни съкруши в земята на змейовете и ни покри със смъртна сянка.

21. Ако бяхме забравили името на нашия Бог и протегнехме ръце към чужди бог,

22. то Бог не щеше ли да подири сметка за това? защото Той знае тайните на сърцето.

23. Заради Тебе ни затриват всеки ден, смятат ни за овци, обречени на клане.

24. Стани, защо спиш, Господи! пробуди се, не отритвай ни завинаги!

25. Защо криеш лицето Си, забравяш скръбта ни и угнетението ни?

26. Защото душата ни е унизена до прах, утробата ни е прилепнала о земята.

27. Дигни се нам на помощ, и ни избави поради Твоята милост.

Псалом 44

Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря; моята песен е за Царя; езикът ми е перо на бързописец.

3. Ти си най-прекрасният от синовете човечески; благодат се изля от Твоите уста; затова Бог Те е благословил навеки.

4. Препаши на бедро меча Си, о Силний! Препаши се с Твоята слава и красота!

5. И в това Твое украшение побързай, седни в колесница заради истината, красотата и правдата, и Твоята десница ще Ти покаже чудни дела.

6. Остри са Твоите стрели (о Силний), народите ще паднат пред Тебе, ­ те са в сърцето на Царевите врагове.

7. Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.

8. Ти обикна правдата и намрази беззаконието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници.

9. Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; из чертози от слонова кост Те веселят.

10. Царски дъщери са между Твоите почетни; застана царица Теб отдясно в офирско злато.

11. Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си.

12. И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ, и ти Му се поклони.

13. И дъщерята тирска с дарове и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.

14. Всичката слава на царската дъщеря е вътре; нейната дреха е със злато везана;

15. в изпъстрена дреха я довеждат при Царя; след нея водят при Тебе девици, нейни дружки,

16. довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог.

17. Вместо Твоите бащи, ще бъдат Твоите синове; Ти ще ги туриш князе по цяла земя.

18. Ще направя да се помни Твоето име от рода в род; затова народите ще Те славят от века до века.

Псалом 45

Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди,

3. затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати и планините да се преместят в сърцето морско.

4. Нека бучат и се подигат водите им, нека се тресат планините от вълнението им.

5. Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния.

6. Бог е всред него; той няма да се поклати: Бог ще му помогне от ранно утро.

7. Разфучаха се народите; дигнаха се царствата: (Всевишният) даде Своя глас, и земята се разтопи.

8. Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.

9. Дойдете и вижте делата на Господа, ­ какви опустошения направи Той по земята:

10. прекратявайки войните докрай земя, строши лък и пречупи копие, колесници с огън изгори.

11. Застанете и познайте, че Аз съм Бог: ще бъда превъзнесен у народите, превъзнесен по земята.

12. Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.

Слава:

След шеста катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 3

Хвала Ти принасям, Господи, и всичките си прегрешения Ти изповядвам, Боже, обърни ме и ме помилуй.

Слава…

Спаси ме, Боже мой, както някога си спасил митаря, Ти, Който не си презрял сълзите и на блудницата, приеми, Спасителю мой, и моята въздишка и ме спаси.

И сега…

Пренепорочна Богородице, смирено сега прибягвам към Твоя покрив. Избави ме от множеството страсти, защото си родила Оногова, Който премахна страстите.

Господи, помилуй (40 пъти).

Благодарим Ти, Господи, Боже наш, за всичките Твои благодеяния, които още от младини и досега Си ни сторил ­ знайни и незнайни, явени и неизявени, извършени с дело или слово. Ти си ни толкова възлюбил, че си благоволил да дадеш за нас и Единородния Си Син. Сподоби и нас да бъдем достойни за Твоята любов. Дай ни мъдрост чрез Твоето Слово и чрез страха от Тебе вдъхни ни сила, и ако нещо волно или неволно сме сгрешили, прости и не ни вменявай в грях. Запази душата ни света и дай ни достоен за Твоето човеколюбие завършек на живота. И помени, Господи, всички, които истинно призовават Твоето име. Помени всички, които ни желаят доброто или злото, защото всички сме човеци и всеки човек е суета. Затова Ти се молим, Господи, прояви към нас великата милост на Твоето човеколюбие.