Меню Затваряне

Катизма 13

Катизма тринадесета

 

Псалом 91

Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,

 1. да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина ­ нощем,
 2. на десетострунно свирало и на псалтир, с песен на гусла.
 3. Защото Ти ме развесели, Господи, с Твоите творения: възхищавам се от делата на Твоите ръце.
 4. Колко са велики делата Ти, Господи! дивно дълбоки са Твоите помисли!
 5. Несмислен човек не знае, и невежа няма да разбере това.
 6. Докато нечестивците никнат като трева, и които вършат беззаконие, цъфтят, за да изчезнат завинаги, ­
 7. Ти, Господи, си висок навеки!
 8. Защото, ето, Твоите врагове, Господи, ­ ето, Твоите врагове загиват, и се пръсват всички, които вършат беззаконие;
 9. а моя рог Ти възнасяш като рог на еднорога, и аз съм намазан с пресен елей;
 10. и окото ми гледа на моите врагове, и ушите ми чуват за въставащите против мене злодейци.
 11. Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански.
 12. Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего;
 13. те и на старост са плодовити, сочни и свежи,
 14. за да разгласят, че е праведен Господ, моята скала, и няма неправда в Него.

Псалом 92

Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество (и) препасан: затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

 1. Твоят престол е утвърден открай време: Ти си отвека.
 2. Издигат реките, Господи, издигат реките гласа си, издигат реките вълните си.
 3. Но повече от шума на многото води, на силните морски вълни е силен във висините Господ.
 4. Бездруго са верни Твоите откровения. На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.

Псалом 93

Боже на отмъщенията, Господи Боже на отмъщенията, покажи се.

 1. Стани, Съднико на земята, дай отплата на горделивите.
 2. Докога нечестивите, Господи, докога нечестивите ще тържествуват?
 3. Те изригват дръзки речи; големеят се всички, които вършат беззаконие;
 4. тъпчат Твоя народ, Господи, и угнетяват Твоето наследие;
 5. вдовица и пришълец убиват и сираци погубват,
 6. и казват: Господ няма да види, и Бог Иаковов няма да узнае.
 7. Вразумете се, несмислени люде! кога ще станете умни вие, невежи?
 8. Който е насадил ухото, няма ли да чуе? и Който е стъкмил окото, няма ли да види?
 9. Оня, Който вразумява народите, Който учи човека на знание, нима няма да изобличи?
 10. Господ знае човешките мисли, че те са суетни.
 11. Блажен оня човек, когото вразумяваш Ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон,
 12. за да му дадеш покой в усилни дни, докле за нечестивия се изкопае яма!
 13. Защото Господ няма да отхвърли Своя народ и няма да остави Своето наследие.
 14. Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире му ще тръгнат всички прави по сърце.
 15. Кой ще се дигне за мене против злодейците? кой ще се дигне за мене против ония, които вършат беззаконие?
 16. Да не беше ми Господ помощник, душата ми скоро щеше да се засели в страната на мълчанието.
 17. Когато казвах: ногата ми се колебае, ­ Твоята милост, Господи, ме подкрепяше.
 18. Кога се умножават моите скърби в сърцето ми, Твоите утешения услаждат душата ми.
 19. Ще застане ли близо до Тебе седалището на пагубниците, които против закона кроят насилие?
 20. На тълпи се нахвърлят върху душата на праведника и осъждат невинна кръв.
 21. Но Господ е моя защита и Бог мой ­ твърдиня на моето прибежище,
 22. и ще обърне върху им тяхното беззаконие, и с тяхното злодейство ще ги изтреби, ще ги изтреби Господ, Бог наш.

Слава:

Псалом 94

Дойдете да запеем Господу и да възкликнем към (Бога), твърдинята на спасението ни;

 1. да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него,
 2. защото Господ е Бог велик и Цар велик над всички богове.
 3. В Негова ръка са дълбочините земни, Негови са и върховете планински;
 4. Негово е морето, и Той го е създал, и Негови ръце са образували сушата.
 5. Дойдете, да се поклоним и да припаднем, да приклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец;
 6. защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. О, да бяхте сега послушали Неговия глас:
 7. “не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята,
 8. дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.
 9. Четирийсет години бях дразнен от тоя народ и казах: това е народ, който се заблуждава в сърцето си; те не познаха пътищата Ми,
 10. и затова в гнева Си се заклех, че те не ще влязат в Моето покоище.”

Псалом 95

Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо;

 1. пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото спасение;
 2. разгласяйте между народите славата Му, по всички племена ­ чудесата Му;
 3. защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.
 4. Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори.
 5. Слава и величие са пред лицето Му, сила и великолепие ­ в светилището Му.
 6. Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест;
 7. въздайте Господу слава на името Му, носете дарове и идете в Неговите двори;
 8. поклонете се Господу със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земьо!
 9. Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. Той ще съди народите по правда.
 10. Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, що го изпълня;
 11. нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета
 12. пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите ­ по Своята истина.

Псалом 96

Господ царува: да се радва земята; да се веселят многобройните острови.

 1. Облак и мрак е около Него; правда и съд е основа на престола Му.
 2. Пред Него огън върви и наоколо изгаря враговете Му.
 3. Неговите светкавици осветляват вселената; земята вижда и трепери.
 4. Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на цяла земя.
 5. Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава.
 6. Нека се посрамят всички, които служат на истукани, които се хвалят с идоли. Поклонете се пред Него, всички богове!
 7. Слуша Сион и се радва, веселят се дъщерите Иудини заради Твоите съдби, Господи,
 8. защото Ти, Господи, си висок над цяла земя, превъзвишен над всички богове.
 9. Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото! Той пази душата на Своите светии; от ръката на нечестивците ги избавя.
 10. Светлина свети над праведника, и на правите по сърце ­ веселие.
 11. Радвайте се, праведни, в Господа и славете паметта на светинята Му.

Слава:

Псалом 97

Възпейте Господу песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа.

 1. Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
 2. Спомни си Той Своята милост (към Иакова) и верността Си към Израилевия дом. Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
 3. Възклицавайте Господу, цяла земьо; тържествувайте, веселете се и пейте;
 4. пейте Господу с гусли, с гусли и с глас псаломски;
 5. при звука на тръби и рог тържествувайте пред Царя Господа.
 6. Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея;
 7. да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините
 8. пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената праведно, и народите ­ вярно.

Псалом 98

Господ царува: да треперят народите! Той седи на херувими: да се тресе земята!

 1. Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи.
 2. Да славят Твоето велико и страшно име: то е свето!
 3. И могъществото царево обича съд. Ти утвърди справедливостта; съд и правда Ти извърши у Иакова.
 4. Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето!
 5. Моисей и Аарон между свещениците и Самуил между ония, които призовават името Му, викаха към Господа, и Той ги слушаше.
 6. В облачен стълб Той им говореше; те пазеха Неговите заповеди и наредбите, които им беше дал.
 7. Господи, Боже наш! Ти ги слушаше; Ти беше за тях Бог, Който прощава и наказва за делата им.
 8. Величайте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на светата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш.

Псалом 99

Възкликнете Господу, цяла земьо!

 1. Служете Господу с веселие; идете пред лицето Му с възклицание!
 2. Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови ­ Негов народ и овци от Неговото паство.
 3. Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори ­ с хваление. Славете Го, благославяйте името Му,
 4. защото Господ е благ: Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род.

Псалом 100

Mилост и съд ще възпявам; Тебе, Господи, ще пея.

 1. Ще размислям за път непорочен: кога ще дойдеш при мене? всред моя дом ще ходя с непорочно сърце.
 2. Няма да сложа пред очите си нищо беззаконно; престъпно дело мразя: до мене то няма да се прилепи.
 3. Развратено сърце ще бъде прогонено от мене; злосторника не ще да зная.
 4. Оногова, който тайно клевети против ближния си, ще изгоня; оногова, който е с горделиви очи и надменно сърце, няма да търпя.
 5. Очите ми са към верните на земята, за да пребъдват те с мене; който ходи в път непорочен, той ще ми служи.
 6. Няма да живее в моя дом онзи, който постъпва коварно; който говори лъжа, няма да остане пред очите ми.
 7. От ранни зори ще изтребвам всички нечестивци на земята, за да изкореня из Господния град всички, които вършат беззаконие.

Слава:

След тринадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 8

Господи, погледни с добросърдечно око на моята унизеност, защото животът ми полека-лека отива към своя край и чрез свои добри дела няма да мога да се спася. Заради това се моля: погледни с добросърдечно око на моята унизеност, Господи, и ме спаси!

Слава…

Помни душо, че ще бъдеш изправена пред Съдията и мисли за часа на страшния ден! Защото съдът е безмилостен за ония, които не са сторили милост. Извикай, прочее, към Христа Бога: съгреших, Сърцеведче Господи, преди да ме осъдиш, помилуй ме!

И сега…

Като имам на ум деня и часа на Твоя страшен, ужасен и неподкупен съд, треперя, о Христе, като злодей, защото делата, които сам аз усърдно извърших, са срамни и отвратителни. Затова със страх падам пред Тебе, и с болки викам: Многомилостивий, по молитвите на Родилата Те, спаси ме!

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи Свети, Ти живееш във висините и с всевидещото Си око поглеждаш на всяка твар. Пред Тебе навеждаме душа и тяло и на Тебе ­ най-светия ­ се молим: простри Твоята невидима ръка от светото Си жилище и благослови всички нас. И ако нещо сме Ти съгрешили волно или неволно, като благ и човеколюбец, прости и ни дай Твоите мирни и добри даяния. Защото на Тебе е присъщо да ни милваш и спасяваш, Боже наш, и затова Ти отдаваме слава ­ на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.