Меню Затваряне

Катизма 12

жг

Катизма дванадесета

Псалом 85

Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, защото съм беден и сиромах.

 1. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе; Боже мой, спаси Твоя раб, който се уповава на Тебе.
 2. Помилуй ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден.
 3. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си;
 4. защото Ти, Господи, си благ и милосърден и многомилостив към всички, които Те призовават.
 5. Чуй, Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми.
 6. В деня на скръбта си викам към Тебе, защото Ти ще ме чуеш.
 7. Между боговете няма като Тебе, Господи, и няма дела като Твоите.
 8. Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име,
 9. защото Ти си велик и вършиш чудеса, ­ Ти, Боже, едничък Ти!
 10. Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина; утвърди сърцето ми в страха на Твоето име.
 11. Ще Те възхвалям. Господи, Боже мой, от всичкото си сърце и вечно ще славя Твоето име,
 12. защото Твоята милост към мене е Голяма: Ти избави душата ми от преизподния ад.
 13. Боже, горделивите въстанаха против мене, и сбирщина от размирници търси душата ми: те нямат Тебе пред себе си.
 14. Но Ти, Господи, Боже, Който си щедър и добросърдечен, дълготърпелив, многомилостив и истинен,
 15. милостно погледни към мене и ме помилуй; дай на раба Си Твоята сила и спаси сина на Твоята рабиня;
 16. покажи ми личби за добро, та да видят ония, които ме мразят, и да се засрамят, защото Ти, Господи, ми помогна и ме утеши.

Псалом 86

Основите му са на свети планини. Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Иакова.

 1. Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе.
 2. Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав и Вавилон; ето, филистимци и Тир с Етиопия ­ ще кажат: еди-кой си се там роди.
 3. А за Сион ще казват: тоя и тоя мъж се роди в него, и Сам Всевишний го укрепи.
 4. Кога се преброяват народите, Господ ще напише: еди-кой си там се роди.
 5. И които пеят, и които свирят, повтарят: всичките ми извори са в тебе.

Псалом 87

Господи, Боже на моето спасение! денем и нощем викам пред Тебе:

 1. да влезе пред Твоето лице молитвата ми; наклони ухото Си към молбата ми;
 2. защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята.
 3. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; станах като човек без сила,
 4. хвърлен между мъртвите, ­ като убитите, които лежат в гроба, за които Ти вече си не спомняш, и които са отблъснати от Твоята ръка.
 5. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна.
 6. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките Си вълни Ти (ме) порази.
 7. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях; затворен съм, и не мога да изляза.
 8. Окото ми се умори от тъга: цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе.
 9. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще Те славят?
 10. Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, и Твоята истина ­ в мястото на тлението?
 11. нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, и в земята на забравата ­ Твоята правда?
 12. Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря.
 13. Защо, Господи, отблъсваш душата ми и криеш лицето Си от мене?
 14. Аз съм нещастен и от младини се топя; нося Твоите ужаси и изнемогвам.
 15. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха,
 16. всеки ден ме окръжават като вода: всички заедно ме обсаждат.
 17. Ти отдалечи от мене приятели и близки: моите познати се не виждат.

Слава:

Псалом 88

Mилостите (Твои), Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина.

 1. Защото, казвам: навеки е основана милостта, на небесата Ти утвърди Твоята истина, когато каза:
 2. “Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давида:
 3. ще утвърдя навеки твоето семе, от рода в род ще уредя твоя престол.”
 4. И небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела и Твоята истина в събранията на светиите.
 5. Защото, кой на небесата ще се сравни с Господа? кой между синовете Божии ще се уподоби на Господа?
 6. Страшен е Бог във великия събор на светиите, страшен е Той за всички, които Го окръжават.
 7. Господи, Боже на силите! кой е тъй силен като Тебе, Господи? И Твоята истина е около Тебе.
 8. Ти владееш над яростното море: кога се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.
 9. Ти повали Раава като поразен; с Твоята крепка мишца разпръсна враговете Си.
 10. Твои са небесата и Твоя е земята; вселената и онова, що я пълни, Ти си основал.
 11. Север и юг Ти си създал; Тавор и Ермон за Твоето име се радват.
 12. Крепка е Твоята мишца, силна ръката Ти, висока десницата Ти!
 13. Правосъдие и правда са основа на Твоя престол; милост и истина вървят пред Твоето лице.
 14. Блажен народът, който познава тръбния зов! Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи,
 15. за Твоето име се радват цял ден и с Твоята правда се възвишават,
 16. защото Ти си украса на силите им; и с Твоето благоволение се издига нашият рог.
 17. От Господа е нашият щит и от Светия Израилев ­ нашият цар.
 18. Някога Ти бе говорил на Твоя светия във видение и бе казал: “Аз дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа.
 19. Намерих Моя раб Давида; със светия Си елей го помазах.
 20. Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи.
 21. Врагът не ще му надвие, и синът на беззаконието не ще го притесни.
 22. Ще сломя пред него враговете му и ще поразя ония, които го мразят.
 23. И Моята истина и Моята милост са с него, и чрез Моето име ще се възвиси неговият рог.
 24. И ще туря над морето ръката му, и над реките ­ десницата му.
 25. Той ще Ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдиня на моето спасение.
 26. И Аз ще го направя първороден син, по-горе от земните царе,
 27. навеки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с него ще бъде верен.
 28. И ще продължа навеки неговото семе и неговия престол, ­ като дните на небето.
 29. Ако синовете му оставят Моя закон и не ходят по Моите заповеди;
 30. ако нарушат Моите наредби и не спазят Моите повели;
 31. ще посетя с жезъл тяхното беззаконие, и с удари ­ тяхната неправда;
 32. но милостта Си не ще отнема от него и истината Си не ще изменя.
 33. Няма да наруша Моя завет и няма да променя това, що е излязло из устата Ми.
 34. Веднъж се заклех в светостта Си: ще излъжа ли Давида?
 35. Неговото семе ще пребъде вечно, неговият престол ще бъде като слънце пред Мене,
 36. навеки ще бъде твърд като луната; и верен е свидетелят на небесата.”
 37. Но сега Ти отхвърли и презря, прогневи се на Твоя помазаник;
 38. пренебрегна завета с Твоя раб, хвърли наземи венеца му;
 39. разруши всички негови огради, превърна в развалини неговите крепости.
 40. Грабят го всички, които минават по пътя; той стана за присмех на своите съседи.
 41. Ти възвиси десницата на неговите противници, зарадва всичките му врагове;
 42. Ти обърна назад острието на меча му и в битка го не подкрепи;
 43. отне от него блясъка и хвърли наземи престола му;
 44. съкрати дните на младините му и го покри със срам.
 45. Докога, Господи, ще се криеш непре-станно? докога ще пламти яростта Ти като огън?
 46. Спомни си, какъв е векът ми: за каква суета си направил всичките синове човечески.
 47. Кой от човеците е живял, без да види смърт, и е избавил душата от ръцете на преизподнята?
 48. Де са Твоите предишни милости, Господи? Ти се кле Давиду в Твоята истина.
 49. Спомни си, Господи, охулването на Твоите раби, което аз нося в пазвата си от всички силни народи;

52. спомни си, как Твоите врагове хулят, Господи, как обезславят следите на Твоя помазаник.

 1. Благословен Господ навеки! Амин, амин.

Слава:

Псалом 89

Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.

 1. Преди още да се родят планините, Ти си образувал земята и вселената, и отвека и довека Ти си Бог.
 2. Ти връщаш човека в тлението и казваш: върнете се, синове човечески!
 3. Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашния ден, който е преминал, и като една стража през нощта.
 4. Ти като с порой ги завличаш; те са като сън, ­ като трева, която сутрин пониква, сутрин цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и изсъхва;
 5. защото ние изчезваме от Твоя гняв, и от Твоята ярост сме в смущение.
 6. Ти си поставил пред Себе Си нашите беззакония и нашето скрито ­ пред светлината на лицето Си.
 7. Всички наши дни преминаха в Твоя гняв; годините ни се губят като звук.
 8. Дните на нашия живот са седемдесет години, а при по-голяма сила, осемдесет години; а най-доброто време от тях е труд и болест, защото минават бързо, и ние летим.
 9. Кой знае силата на Твоя гняв, и според страха пред Тебе ­ Твоята ярост?
 10. Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.
 11. Обърни се, Господи! Докога? Смили се над Твоите раби.
 12. Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни.
 13. Развесели ни за дните, през които Ти си ни поразявал, за годините, през които сме преживели нещастие.
 14. Да се яви Твоето дело върху рабите Ти, и Твоята слава ­ върху синовете им;
 15. и да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай.

Псалом 90

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия,

 1. и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!
 2. Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза,
 3. с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина.
 4. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,
 5. от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне.
 6. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи:
 7. само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците.
 8. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище;
 9. зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище;
 10. защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища:
 11. ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си;
 12. аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш.
 13. “Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.
 14. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя,
 15. ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.”

Слава:

След дванадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 7

Господи, Ти си приел сълзите на блудницата и на Петра, оправдал си митаря, който от дън душа бе въздъхнал. Спасителю, прояви милост и към мене, падащия пред Тебе в умиление, и ме помилуй. 

Слава:

Господи, приеми ме, като митаря, очисти ме, Владико, като блудницата, помилуй ме, като хананейката, според великата Твоя милост. 

И сега…

Благословена Богородице, Майко на светлината, моли се на Христа Бога да възсияе светло утро и велика милост за нашите души.

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи, Боже мой, еднички благ и човеколюбив, еднички милостив и кротък, истинен и праведен, щедри и милостиви Боже наш! Нека Твоята сила да дойде върху мене ­ Твоя грешен и непотребен раб, и да укрепи моя телесен храм с Евангелието на Твоето божествено учение. О, Владико, Човеколюбче, пълен с любов, благост и добросърдечие! Просвети, по Твоя воля, моята вътрешност и всичките ми части. Очисти ме от всяка злоба и грях. Запази ме чист и непорочен от всяко нападение и действие на дявола. И дай ми по Твоята благост Твоите дела да разбирам, чрез тях да се умъдрявам и по Твоите желания да живея; Твоя страх да имам, да върша, що е на Тебе благоугодно до последното ми издихание. Тъй че, според неизповедимата Твоя милост, да запазиш моето тяло и душа, ума и мислите ми като дом, незасегнат от никаква вражеска примка. Господи мой, Господи! Закриляй ме с Твоето добросърдечие и не оставяй мене ­ грешния, нечист и недостоен Твой раб. Защото Ти си моят защитник, Господи, към Тебе е отправена винаги моята песен и на Тебе въздавам слава ­ на Отца и Сина и Св. Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.