Меню Затваряне

Катизма 15

жг

Катизма петнадесета

Псалом 105

Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна.

2. Кой ще изкаже могъществото на Господа, кой ще възвести всичката Му хвала?

3. Блажени, които пазят закона и вършат правда във всяко време.

4. Спомни си за мене, Господи, в благоволението Си към Твоя народ; посети ме с Твоето спасение,

5. за да видя благоденствието на Твоите избраници, да се веселя с веселието на Твоя народ, да се хваля с Твоето наследие.

6. Съгрешихме ние с бащите си, сторихме беззаконие, извършихме неправда.

7. Нашите бащи в Египет не разбраха Твоите чудеса, не помнеха многото Твои милости и се разбунтуваха при морето, при Червено море.

8. Но Той ги спаси заради името Си, за да покаже Своето могъщество.

9. Сърдито извика на Червено море, и то пресъхна; и ги преведе по бездните като по сухо,

10. и ги спаси от ръката на ненавистника и ги избави от ръката на врага.

11. Водите покриха техните врагове: не остана ни един от тях.

12. И те повярваха на думите Му (и) изпяха Нему хвала.

13. Но скоро забравиха делата Му, не дочакаха Неговото решение;

14. увлякоха се от похотливост в пустинята, и изкусиха Бога в необитаемата местност.

15. И Той изпълни тяхното искане, но прати язва на душите им.

16. И в стана завидяха на Моисея и Аарона, светия Господен.

17. Разтвори се земята, погълна Датана и покри сбирщината Авиронова.

18. И пламна огън в тяхното сборище, пламък изгори нечестивците.

19. Направиха телец на Хорив и се поклониха на истукана;

20. и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева.

21. Забравиха Бога, своя Спасител, Който извърши велики дела в Египет,

22. дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море.

23. И щеше да ги изтреби, ако Моисей, Неговият избраник, не бе застанал пред Него в пролома, да отклони яростта Му, та да (ги) не погуби.

24. И те презряха желаната земя, не вярваха на словото Му;

25. и роптаеха в шатрите си, не слушаха гласа Господен.

26. И Той дигна ръка против тях, за да ги повали в пустинята,

27. да повали тяхното племе пред народите и да ги разпилее по земите.

28. Те се прилепиха към Ваалфегора и ядоха жертви, принасяни на бездушните,

29. и дразнеха Бога с делата си, и на тях нападна язва.

30. Но стана Финеес и произведе съд, и язвата престана.

31. И това му се сметна за праведност в род и род довеки.

32. И разгневиха Бога при водите на Мерива, и Моисей пострада заради тях,

33. защото те огорчиха духа му, и той сгреши с устата си.

34. Не изтребиха народите, за които им бе казал Господ,

35. но се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела;

36. служиха на техните истукани, които бяха примка за тях,

37. и принасяха синовете си и дъщерите си жертва на бесовете;

38. проливаха невинна кръв, кръвта на синовете си и дъщерите си, които принасяха жертва на ханаанските идоли, и земята се оскверни с кръв;

39. оскверняваха се с делата си, блудствуваха с постъпките си.

40. И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той от Своето наследие

41. и ги предаде в ръцете на езичниците, и ония, които ги мразеха, почнаха да ги владеят.

42. Враговете им ги притесняваха, и те се смиряваха под тяхната ръка.

43. Много пъти Той ги избавяше, но те (Го) сърдеха с упорството си, и бяха унизявани за беззаконието си.

44. Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб, колчем чуваше техните вопли,

45. и си спомняше Своя завет с тях, и се разкайваше по голямата Си милост;

46. и възбуждаше към тях състрадание у всички, които ги вземаха в плен.

47. Спаси ни, Господи, Боже наш, и ни събери измежду народите, за да славим Твоето свето име, да се хвалим с Твоята слава!

48. Благословен Господ, Бог Израилев, отвека и довека! И цял народ да каже: Амин! Алилуия!

Слава:

Псалом 106

Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му!

2. Тъй да кажат избавените от Господа, които Той избави от вража ръка

3. и събра от страните, от изток и запад, от север и от морето.

4. Те скитаха в пустинята по безлюден път и не намираха населен град;

5. търпяха глад и жажда, душата им чезнеше в тях.

6. Но в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги избави от техните неволи

7. и ги поведе по правия път, за да вървят към населен град.

8. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете човешки:

9. защото Той насити жадна душа и душа гладна изпълни с блага.

10. Те седяха в тъма и смъртна сянка, оковани с тъга и желязо;

11. защото се не покоряваха на думите Божии и нехаеха за волята на Всевишния.

12. Той смири тяхното сърце с мъки; те се препънаха, и нямаше кой да им помогне.

13. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги спаси от неволите им;

14. изведе ги от тъмата и смъртната сянка и разкъса оковите им.

15. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете човешки;

16. защото Той строши медните порти и сломи железните заворки.

17. Безразсъдните страдаха заради беззаконните си пътища и за неправдите си;

18. от всяка храна се отвръщаше душата им, и те се приближаваха към вратата на смъртта.

19. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги спаси от неволите им;

20. прати Своето слово, изцели ги и ги избави от техните гробове.

21. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете човешки!

22. Да Му принасят хвалебна жертва и да разгласят делата Му с пение!

23. Ония, които тръгват по море на кораби, които имат работа в големите води

24. виждат делата на Господа и чудесата Му в дълбините:

25. Той каже ­ и настава бурен вятър и високо издига морските вълни;

26. възлизат до небесата, слизат до бездната; душата им чезне в неволя;

27. те се въртят, политат като пияни, и всичката им мъдрост изчезва.

28. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги изведе из неволите им.

29. Той превръща бурята в тишина, и вълните замлъкват.

30. И се радват, че те са утихнали, и Той ги довежда на желаното пристанище.

31. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете човешки!

32. Да Го възхвалят в събранието народно и да Го славят в сбора на старейшините!

33. Той превръща реки в пустиня, и водни извори ­ в суша,

34. земя плодородна ­ в солница, за нещастие на тия, които живеят на нея.

35. Той превръща пустиня в езеро, и сухоземица ­ във водни извори;

36. и заселва там гладни, и те строят град за живеене;

37. засяват ниви, насаждат лозя, които им принасят обилни плодове.

38. Той ги благославя, и те се твърде размножават, и добитъкът им Той не намалява.

39. Те намаляха и изнемогнаха от угнетение, неволя и скръб, ­

40. Той излива безчестие над князете и ги оставя да скитат в пустинята, дето няма пътища.

41. А бедния извлича от неволя, и умножава рода му като овче стадо.

42. Праведните виждат това и се радват, а всяко нечестие затуля устата си.

43. Който е мъдър, ще забележи това и ще разбере милостта Господня.

Слава:

Псалом 107

Готово с сърцето ми, Боже, (готово е сърцето ми;) ще пея и ще възпявам в славата си.

3. Събуди се, псалтире и гусло! Ще стана рано.

4. Ще Те славя, Господи, между народите; ще Те възпявам между племената,

5. защото по-високо от небесата е Твоята милост, и до облаците ­ Твоята истина.

6. Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже! Твоята слава да бъде над цялата земя;

7. за да се избавят Твоите възлюбени: спаси ме с Твоята десница и послушай ме.

8. Бог каза в Своето светилище: “ще възтържествувам, ще разделя Сихем и ще размеря долина Сокхот;

9. Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е Мой скиптър,

10. Моав Ми е умивалница, върху Едом ще простра обувката Си, над земята Филистимска ще възклицавам.”

11. Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?

12. Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли и не излизаш, Боже, с нашите войски?

13. Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14. С Бога ние ще проявим сила; Той ще сломи враговете ни.

Псалом 108

Боже на моята хвала! недей премълчава,

2. защото против мене са се отворили нечестиви уста и уста коварни; говорят ми с лъжлив език;

3. отвсякъде ме окръжават с нечестиви думи, без причина се въоръжават против мене;

4. за моята любов те враждуват против мене, аз пък се моля;

5. връщат ми зло за добро, омраза ­ за любов.

6. Постави над него нечестивеца, и дяволът да застане нему отдясно.

7. Кога се съди, да излезе виновен, и молитвата му да бъде за грях;

8. дните му да бъдат кратки, и неговото достойнство друг да вземе;

9. децата му да бъдат сираци, а жена му ­ вдовица;

10. децата му да се скитат и да станат просяци, и да просят хляб извън своите развалини;

11. заимодавец да заграби всичко, що има, и чужди да разграбят труда му;

12. да няма кой да го пожалее, да няма кой да се смили над сираците му;

13. потомството му да загине, и да се изличи името им в следващия род;

14. да бъде споменато пред Господа беззаконието на бащите му, и грехът на майка му да не бъде изличен;

15. винаги да бъдат те пред очите на Господа, и Той да изтреби спомена им на земята;

16. задето не е помислил да стори милост, а е преследвал бедния и сиромаха и съкрушения по сърце човек, за да го умъртви;

17. обикна проклятието, ­ то и ще падне върху него; не пожела благословението, ­ то и ще се отдалечи от него;

18. да се облече с проклятие като с дреха, и да влезе то в неговата вътрешност като вода, и като дървено масло ­ в неговите кости;

19. да му бъде то като дреха, с която се облича, и като пояс, с който винаги се опасва.

20. Такава е отплатата от Господа на враговете ми и на ония, които говорят зло против душата ми.

21. А мене, Господи, Господи, защити заради Твоето име, защото е блага милостта Ти; спаси ме,

22. защото съм беден и сиромах, и сърцето е наранено в мене.

23. Аз чезна като преклонна сянка; гонят ме като скакалец.

24. Коленете ми изнемощяха от пост, и тялото ми се лиши от тлъстина.

25. Станах им за присмех; които ме виждат, клатят главите (си).

26. Помогни ми, Господи, Боже мой, спаси ме по Твоята милост,

27. да познаят, че това е Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил това.

28. Те проклинат, Ти пък благослови; те въстават, но да бъдат посрамени, а Твоят раб да се зарадва.

29. Да се облекат с безчестие моите противници и като с дреха да се покрият със своя срам.

30. И аз с уста високо ще славя Господа и сред множеството ще Го прославям,

31. защото Той стои отдясно на бедния, за да го спаси от ония, които съдят душата му.

Слава:

След петнадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 1

Спасителю, голяма е бездната на моите прегрешения и дълбоко съм затънал в нея с многото си грехове. Протегни ми ръка, като на Петра, спаси ме, Боже, и ме помилуй!

Слава…

Спасителю, понеже съм осъден от лукави помисли и дела, дай ми, Боже, мисъл за обръщане, за да Ти викам: “спаси ме, добри Благодетелю, и ме помилуй!”

И сега…

Богоблажена и най-пречиста Отроковице, аз съм нечист и окалян в неприлични деяния и скверни помисли. Очисти мене, окаяния, о, нескверна и чиста, всесвета Майко Дево!

Господи, помилуй (40 пъти).

Владико Господи Иисусе Христе! Ти си мой помощник, аз съм в Твоите ръце ­ помогни ми! Не ме оставяй да съгрешавам пред Тебе, понеже съм заслепен, не ме оставяй да следвам волята на моята плът. Не ме презирай, о, Господи, понеже съм немощен! Ти знаеш що е полезно за мене ­ не ме оставяй да загина поради греховете ми. Не ме изоставяй, Господи, не отстъпвай от мене! Защото към Тебе прибягнах ­ научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Изцери душата ми, понеже съгреших пред Тебе! Спаси ме, заради милостта Си, защото пред Тебе са всички, които ме угнетяват, и нямам друго прибежище, освен Тебе, Господи. Да се засрамят, прочее, всички, които въстават против мене и търсят душата ми, за да я погубят. Защото само Ти, Господи, си силен във всичко и Твоя е славата во веки веков. Амин.