Меню Затваряне

Катизма 16

жг

Катизма шестнадесета

Псалом 109

Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.

2. Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: владей между враговете Си.

3. В деня на Твоята сила народът Ти е готов със свето благолепие; из утроба преди денница като роса е Твоето рождение.

4. Кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

5. Господ е Тебе отдясно, Той в деня на гнева Си ще порази царете;

6. ще извърши съд над народите, ще изпълни земята с трупове, ще строши главата, що владее в широката земя.

7. По пътя из поток ще пие, и затова ще дигне високо глава.

Псалом 110

Ще (Те) славя, Господи, от все сърце в съвета на праведните и в събранието.

2. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които ги обичат.

3. Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно.

4. Паметни направи Той Своите чудеса; милостив и щедър е Господ.

5. Храна дава на ония, които Му се боят; вечно помни Своя завет.

6. Силата на делата Си яви на Своя народ, за да му даде езичниците за наследие.

7. Делата на ръцете Му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни,

8. твърди отвека довека, основани върху истина и правота.

9. Той прати избавление на Своя народ; установи навеки Своя завет. Свето и страшно е Неговото име!

10. Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще пребъдва вечно.

Псалом 111

Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди.

2. Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.

3. Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.

4. В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна.

5. Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на думите си.

6. Той няма да се поклати довека; във вечна памет ще остане праведникът.

7. От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

8. Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, кога погледне на враговете си.

9. Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; неговият рог ще се възвиси в слава.

10. Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. Желанието на нечестивците ще загине.

Слава:

Псалом 112

Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне.

2. Да бъде благословено името Господне отсега и довека.

3. От изгрев-слънце до запад да бъде прославяно името Господне.

4. Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата.

5. Кой е като Господа, Бога наш, Който живее във висините,

6. наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята;

7. из праха издига бедния и от калта въздига сиромаха,

8. за да го постави с князете, с князете на народа му;

9. неплодната настанява вкъщи като майка, радваща се за децата! Алилуия!

Псалом 113

Когато Израил излезе из Египет, домът Иаковов ­ от другоплеменен народ,

2. Иуда стана Божия светиня, Израил ­ Божие владение.

3. Морето видя и побягна; Иордан назад се върна.

4. Планините скачаха като овни, и хълмовете ­ като агнета.

5. Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Иордане, че се назад върна!

6. Защо скачате, планини, като овни, и вие, хълмове, като агнета?

7. Трепери, земьо, пред лицето на Господа, пред лицето на Бога Иаковов,

8. Който превръща скалата във водно езеро и камъка ­ във воден извор.

9. Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина.

10. Защо езичниците да казват: та де е техният Бог?

11. Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска.

12. А техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце.

13. Имат уста, ала не говорят; имат очи, ала не виждат;

14. имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват;

15. ръце имат, ала не пипат; нозе имат, ала не ходят; те не издават глас с гърлото си.

16. Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и всички, които се тям надяват.

17. (Доме) Израилев, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.

18. Доме Ааронов, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.

19. Вие, които се боите от Господа, уповавайте се Господу: Той е наша помощ и щит.

20. Господ ни помни, благославя (ни), благославя Израилевия дом, благославя Аароновия дом;

21. благославя ония, които се боят от Господа, малки и големи.

22. Да ви придаде Господ повече и повече, вам и на вашите деца.

23. Благословени сте вие от Господа, Който сътвори небето и земята.

24. Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки.

25. Не мъртвите ще възхвалят Господа, нито всички, които слизат в гроба;

26. а ние (живите) ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуия.

Псалом 114

Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми;

2. наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни.

3. Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха; аз срещнах утеснение и скръб.

4. Тогава призовавах името Господне: Господи! избави душата ми.

5. Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог.

6. Господ пази простодушните: аз бях изнемогнал, и Той ми помогна.

7. Върни се, душо моя, в твоя покой, защото Господ ти стори добро.

8. Ти избави душата ми от смърт, очите ми ­ от сълзи, и нозете ми ­ от препъване.

9. Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

Слава:

Псалом 115

Повярвах и затова говорих: силно съм съкрушен.

2. В моята необмисленост си казах: всеки човек е лъжа.

3. Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?

4. Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

5. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ.

6. Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.

7. О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови.

8. Тебе ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова.

9. Моите оброци ще дам Господу пред Целия Негов народ,

10. в дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме! Алилуия.

Псалом 116

Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена;

2. защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. Алилуия.

Псалом 117

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

2. Да каже сега (домът) Израилев: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

3. Да каже сега домът Ааронов: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

4. Да кажат сега, които се боят от Господа: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

5. В утеснението си викнах към Господа, ­ и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

6. Господ е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?

7. Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.

8. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.

9. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе.

10. Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих;

11. обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

12. Обиколиха ме, както пчели обикалят (мед), и угаснаха като огън в тръне: с името Господне аз ги повалих.

13. Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи.

14. Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение.

15. Глас на радост и спасение в жилищата на праведните; десницата на Господа твори сила!

16. Десницата Господня е висока, десницата Господня твори сила!

17. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

18. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.

19. Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя Господа.

20. Ето портите Господни: праведните ще влязат в тях.

21. Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение.

22. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:

23. това е от Господа, и е дивно в очите ни.

24. Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него.

25. О, Господи, спаси! о, Господи, спомогни!

26. Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.

27. Господ е Бог и ни осия; връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника.

28. Ти си мой Бог: ще Те славя; Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям. (Ще Те славя, защото Ти ме послуша и стана мое спасение.)

29. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Слава:

След шестнадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 1

Друг свят те чака, о, душо! Там Съдията ще изобличи твоите тайни и грозни дела. Не се привързвай, прочее, към тукашните неща, но побързай и викни към Съдията: Боже, очисти ме и ме спаси!

Слава…

Спасителю, тъй като съм налегнат от много прегрешения и тежки рани, аз, грешният, измолвам Твоето добросърдечие, Христе, и викам: Лекарю на боледуващите, посети, изцери ме и ме спаси!

И сега…

Душо моя, защо живееш безгрижно и се предаваш на леност? Защо не обръщаш внимание на лошите дела, които си сторила през време на живота си? Побързай да се изправиш преди Господ да ти е затворил вратите. Затичай се и падни пред Богородица и извикай: Пречиста Владичице, надеждо на безнадеждните, спаси ме, мене, която много съм Ти съгрешила!

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи, свети! Ти живееш във висините и с всевиждащото Си око наглеждаш всяка твар. Пред Тебе навеждаме душа и тяло и на Тебе се молим, Всесветий: простри невидимата Си ръка от Твоето свето жилище и благослови всички нас и прости ни всяко волно и неволно съгрешение, които сме извършили със слово или дело. Дарувай ни, Господи, сърдечно умиление и духовни сълзи, пролени от душа, за да очистят множеството наши грехове. Дарувай на Твоя свят и на нас ­ недостойните Твои раби ­ великата Си милост. Защото е благословено и препрославено Твоето име ­ на Отца и Сина и Светия Дух ­ сега и винаги, и во веки веков. Амин.