Меню Затваряне

Катизма 19

жг

Катизма деветнадесета

Псалом 134

Хвалете името Господне, хвалете раби Господни,

2. които стоите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог.

3. Хвалете Господа, защото Господ е благ; възпявайте името Му, защото това е сладостно,

4. защото Господ Си избра Иакова, Израиля за Свое достояние.

5. Познах, че Господ е велик, и Господ наш е по-високо от всички богове.

6. Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във всички бездни;

7. издига облаци от краищата на земята, прави светкавици при дъжд, извежда вятър из Своите скривалища.

8. Той порази първородните в Египет от човек до добитък,

9. прати личби и чудеса всред тебе, Египте, върху фараона и върху всичките му раби,

10. порази много народи и изтреби силни царе:

11. Сихона, цар аморейски, и Ога, цар васански, и всички царства ханаански;

12. и земята им даде за наследие, за наследие на Своя народ Израиля.

13. Господи, Твоето име е вечно; Господи, споменът за Тебе е от рода в род.

14. Защото Господ ще съди Своя народ и ще се смили над Своите раби.

15. Езическите идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце:

16. имат уста, ала не говорят, имат очи, ала не виждат;

17. имат уши, ала не чуват, и в устата им няма дишане.

18. Подобни тям ще бъдат ония, които ги правят, и всеки, който се тям надява.

19. Доме Израилев, благословете Господа! Доме Ааронов, благословете Господа!

20. Доме Левиев, благословете Господа! Вие, които се боите от Господа, благословете Господа!

21. Благословен от Сион Господ, Който живее в Иерусалим! Алилуия.

Псалом 135

Славете Господа, защото Той е благ, защото е вечна милостта Му.

2. Славете Бога на боговете, защото е вечна милостта Му.

3. Славете Господа на господарите, защото е вечна милостта Му;

4. Оногова, Който едничък прави велики чудеса, защото е вечна милостта Му;

5. Който премъдро сътвори небесата, защото е вечна милостта Му;

6. Който утвърди земята върху водите, защото е вечна милостта Му;

7. Който сътвори великите светила, защото е вечна милостта Му;

8. слънцето ­ да управлява деня, защото е вечна милостта Му;

9. луната и звездите ­ да управляват нощта, защото е вечна милостта Му;

10. Който порази Египет в неговите първородни, защото е вечна милостта Му;

11. и изведе Израиля изсред него, защото е вечна милостта Му;

12. с крепка ръка и простряна мишца, защото е вечна милостта Му;

13. Който раздели Червено море, защото е вечна милостта Му;

14. и преведе посред него Израиля, защото е вечна милостта Му;

15. и хвърли фараона с войската му в Червено море, защото е вечна милостта Му;

16. Който преведе Своя народ през пустинята, защото е вечна милостта Му;

17. Който порази велики царе, защото е вечна милостта Му;

18. и уби силни царе, защото е вечна милостта Му;

19. Сихона, цар аморейски, защото е вечна милостта Му;

20. и Ога, цар васански, защото е вечна милостта Му;

21. и даде земята им за наследие, защото е вечна милостта Му;

22. за наследие на Своя раб Израиля, защото е вечна милостта Му;

23. Който си спомни за нас в нашето унижение, защото е вечна милостта Му;

24. и ни избави от враговете ни, защото е вечна милостта Му;

25. дава храна на всяка плът, защото е вечна милостта Му.

26. Славете Бога Небесний, защото е вечна милостта Му.

Псалом 136

При реките Вавилонски ­ там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион;

2. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи.

3. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители ­ веселие: попейте ни песни сионски.

4. Как да пеем Господня песен на чужда земя?

5. Ако те забравя, Иерусалиме, ­ нека ме забрави десницата ми;

6. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие.

7. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му!

8. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила!

9. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!

Слава:

Псалом 137

Славя Те от все сърце, пея Ти пред боговете, (задето послуша всички думи на устата ми;)

2. покланям се пред светия Ти храм и славя Твоето име за Твоята милост и истина, защото Ти възвеличи словото Си по-високо от всяко Твое име.

3. В деня, когато повиках, Ти ме послуша, всели бодрост в душата ми.

4. Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, кога чуят думите на Твоите уста,

5. и ще възпяват Господните пътища; защото е велика славата Господня.

6. Висок е Господ: и смирения вижда, и горделивия отдалеч узнава.

7. Ако тръгна посред злополуки ­ Ти ще ме оживиш, ще простреш ръка върху яростта на моите врагове и Твоята десница ще ме спаси.

8. Господ ще извърши което е потребно за мене! Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.

Псалом 138

Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.

2. Ти знаеш, кога сядам и кога ставам; Ти отдалеч разбираш моите помисли.

3. Ходя ли, почивам ли ­ Ти ме окръжаваш, и всички мои пътища са Тебе известни.

4. Още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш.

5. Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене.

6. Дивно е за мене (Твоето) знание, ­ то е високо, не мога да го постигна!

7. Къде да отида от Твоя Дух, и от Твоето лице къде да побягна?

8. Възляза ли на небето ­ Ти си там; сляза ли в преизподнята ­ и там си Ти.

9. Взема ли крилете на зората и се преселя на край-море, ­

10. и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи.

11. Кажа ли: може би тъмата ще ме скрие, и светлината наоколо ми ще стане нощ;

12. но и тъмата не ще е тъма за Тебе: нощта за Тебе е светла като ден, и тъмата ­ като светлина.

13. Защото Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми утроба.

14. Славя Те, защото съм дивно устроен. Дивни са Твоите дела, и душата ми напълно съзнава това.

15. Не са били скрити от Тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, образуван в дълбочината на утробата.

16. Твоите очи видяха зародиша ми; в Твоите книги са записани всичките назначени за мене дни, когато нито един от тях още не съществуваше.

17. Колко са възвишени за мене Твоите помисли, Боже, и колко е голям техният брой!

18. Да ги изброявам ли, ­ но те са по-многобройни и от пясъка; кога се пробуждам, аз съм все още с Тебе.

19. О, да беше Ти, Боже, поразил нечестивеца! Махнете се от мене, кръвожадници!

20. Те говорят против Тебе нечестиво; суетно замислят Твоите врагове.

21. Аз ли да не мразя ония, които Тебе мразят, Господи, и да се не гнуся от ония, които въстават против Тебе?

22. С пълна омраза ги мразя: те ми са врагове.

23. Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми; изпитай ме и узнай моите помисли;

24. и виж, дали не съм на опасен път, и ме насочи във вечен път.

Псалом 139

Избави ме, Господи, от зъл човек, запази ме от потисник:

3. те мислят зло в сърце си, всеки ден се опълчват за бой;

4. изострят езика си като змия; под устата им е аспидна отрова.

5. Запази ме, Господи, от ръцете на нечестивеца, запази ме от потисниците, които са намислили да поклатят стъпките ми.

6. Горделивите заложиха клопки за мене и примки, простряха мрежа по пътя, нагласиха клопки за мене.

7. Аз казах Господу: Ти си Бог мой: чуй, Господи, гласа на моите молби.

8. Господи, Господи, Сило на моето спасение! Ти покри главата ми в деня на битката.

9. Не давай, Господи, що нечестивец желае; не давай сполука на лошия му замисъл; той ще се възгордее.

10. Нека върху главата на ония, които ме окръжават, падне злото на техните собствени уста.

11. Да паднат върху тях живи въглени; да бъдат хвърлени в огън, в пропаст, та да не станат.

12. Злоезичният човек няма да се закрепи на земята; злото ще завлече потисника в погибел.

13. Зная, че Господ ще извърши съд за угнетените и правда за бедните.

14. Да, праведните ще славят Твоето име; непорочните ще обитават пред Твоето лице.

Слава:

Псалом 140

Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе!

2. Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми ­ като вечерна жертва.

3. Постави, Господи, стража на устата ми и огради вратата на устните ми;

4. не давай да се отклони сърцето ми към думи лукави за извиняване грешни дела, заедно с людете, които вършат беззаконие, и да не вкуся от техните сласти.

5. Нека праведникът ме наказва: това е милост; нека ме изобличава: това е най-добър елей, който няма да повреди главата ми; но моите молби са против злодействата на беззаконниците.

6. Техните водачи са се пръснали по стръмни скали и слушат думите ми, защото са приятни.

7. Сякаш земята разкъртват и ни дробят; сипят се нашите кости в челюстта на преизподнята.

8. Но към Тебе, Господи, Господи, са очите ми; на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми!

9. Запази ме от подставените за мене примки, от клопките на беззаконниците.

10. Нечестивците ще паднат в своите мрежи, аз пък ще премина.

Псалом  141

С гласа си викнах към Господа, с гласа си се Господу помолих;

2. излях пред Него молбата си: скръбта си Нему открих.

3. Когато изнемогваше духът ми, Ти знаеше моята пътека. На пътя, по който ходих, те скришно примки ми поставиха.

4. Гледам надясно и виждам, че никой ме не признава: няма убежище за мене, никой се не грижи за душата ми.

5. Викнах към Тебе, Господи, и казах: Ти си мое прибежище и мой дял в земята на живите.

6. Чуй моите вопли, защото твърде изнемогнах; избави ме от моите гонители, защото те са по-силни от мене.

7. Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име. Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние.

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда

2. и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите.

3. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, ­

4. и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми.

5. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце.

6. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя.

7. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб.

8. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си.

9. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам.

10. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

11. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми

12. и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.

Слава:

След деветнадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 1

Благодаря Ти и Те прославям, Боже мой, защото на всички грешници си дал покаяние! Спасителю, кога дойдеш да съдиш цял свят, не посрамвай мене ­ извършилия срамни дела.

Слава…

Безмерно Ти съгреших, Боже мой, и безмерно мъчение очаквам, но бъди милостив към мене и ме спаси!

И сега…

Към Твоята велика милост прибягвам сега, Богородице. Разкъсай веригите на моите съгрешения!

Господи, помилуй (40 пъти).

Владико Христе Боже! С Твоите страдания Ти си изцерил моите страсти  и с Твоите язви си излекувал моите рани. Дай на мене, който съм Ти много съгрешил, сълзи на умиление! Облагоухай плътта ми с благовонието на Твоето животворящо тяло и услади душата ми с Твоята честна кръв и премахни с това горчивината, с която противникът ме напои. Издигни към Тебе ума ми, който тегне надолу и ме извади от бездната на погибелта, понеже у мене няма покаяние, нито умиление, няма сълзи на утеха, които издигат чедата към тяхното наследство. Помрачих ума си в житейски страсти; не мога да погледна към Тебе поради налегналата ме болест; не мога да стопля сърцето си със сълзи, пролети от любов към Тебе. Но, Владико Господи, Иисусе Христе, съкровище на добрини, дарувай ми пълно покаяние и сърце, което усърдно да копнее по Тебе. Дай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ. Аз  Те оставих, но Ти не ме оставяй! Излез да ме потърсиш; възведи ме към овците на Твоето избрано стадо. Нахрани ме заедно с тях от злака на Твоите божествени тайнства ­ по молитвите на Твоята пречиста Майка и на всички Твои светии. Амин.