Меню Затваряне

Катизма 20

жг

Катизма двадесета

Псалом 143

Благословен Господ, моя твърдиня, Който учи ръцете ми на бой и пръстите ми на война,

2. моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой избавител, мой щит, ­ и аз се Нему уповавам; Той ми подчинява моя народ.

3. Господи! що е човек, та го зачиташ, и син човечески, та обръщаш върху него внимание?

4. Човек е като дъх; дните му ­ като преклонна сянка.

5. Господи, наклони небесата и слез; допри се до планините, и те ще задимят;

6. блесни със светкавица и ги пръсни; пусни стрелите Си и ги разстрой;

7. простри ръка от високото, избави ме и спаси ме от големите води, от ръцете на синовете другородни,

8. чиито уста говорят суетно и чиято десница е десница на лъжа.

9. Боже, нова песен ще Ти изпея, на десетострунен псалтир ще възпея Тебе,

10. Който даруваш спасение на царете и избавяш Твоя раб Давида от остър меч.

11. Избави ме и спаси от ръцете на синовете другородни, чиито уста говорят суетно и чиято десница е десница на лъжата.

12. Нека нашите синове бъдат като буйни растения в младостта си, нашите дъщери ­ като изкусно изваяни стълбове в палати.

13. Да бъдат пълни нашите житници, изобилни с всякаква храна: да се плодят нашите овци с хиляди и десетки хиляди по нашите пасбища;

14. да бъдат воловете ни тлъсти; да няма по нашите улици ни обири, ни кражби, ни плачове.

15. Блажен онзи народ, който има това! Блажен онзи народ, чийто Господ е Бог!

Псалом 144

Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю (мой), и ще благославям Твоето име отвека довека.

2. Всеки ден ще Те благославям и ще възхвалям Твоето име отвека довека.

3. Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо.

4. Род роду ще възхваля делата Ти и ще разказва за Твоето могъщество.

5. Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие и за Твоите дивни дела.

6. Ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела, и аз ще разгласям за Твоето величие.

7. Ще разгласят паметта на Твоята велика благост и ще възпяват Твоята правда.

8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

9. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.

10. Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии;

11. да проповядват славата на Твоето царство и да разказват за Твоето могъщество,

12. та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество и за славното величие на Твоето царство.

13. Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. (Верен е Господ във всичките Си слова и свет във всичките Си дела.)

14. Господ поддържа всички падащи и изправя всички свалени.

15. Очите на всички се на Тебе уповават, и Ти им даваш тяхната храна своевременно;

16. отваряш ръката Си и насищаш всичко, що живее по благоволение.

17. Праведен е Господ във всичките Си пътища и благ във всичките Си дела.

18. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават.

19. Той изпълня желанието на ония, които Му се боят, чува техните вопли и ги спасява.

20. Господ пази всички, които Го обичат, а всички нечестиви ще изтреби.

21. Устата ми ще изрекат хвала Господу, и нека всяка плът благославя Неговото свето име отвека и довека.

Слава:

Псалом 145

Душо моя, хвали Господа!

2. Ще възхвалям Господа, доде съм жив; ще пея Богу моему, докле съществувам.

3. Не се надявайте на князе, на син човешки, от когото няма спасение.

4. Излиза духът му, и той се връща в земята си: в оня ден изчезват (всички) негови помисли.

5. Блажен, комуто е помощник Бог Иаковов и чиято надежда е у Господа, неговия Бог,

6. Който сътвори небето и земята, морето и всичко, що е в тях. Който вечно пази вярност,

7. върши съд над обидени, дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници,

8. Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни.

9. Господ пази пришълците, поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля.

10. Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Алилуия.

Псалом 146

Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно, ­ хвала достойна.

2. Господ съзижда Иерусалим, събира изгнаниците на Израиля.

3. Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби;

4. изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им.

5. Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му ­ неизмерим.

6. Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи.

7. Пейте поред славословие Господу: пейте с гусли на нашия Бог.

8. Той покрива небето с облаци, приготвя за земята дъжд, прави да расте по планините трева (и злак човеку за полза);

9. дава на добитъка храната му и на малките вранчета, които викат към Него.

10. Не на конската сила Той гледа, нито към бързината на човешките нозе благоволи;

11. Господ благоволи към ония, които Му се боят, към ония, които се уповават на Неговата милост.

Псалом 147

Хвали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе, твоя Бог,

2. защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите синове сред тебе;

3. утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища;

4. праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви;

5. дава сняг като вълна; сипе скреж като пепел;

6. хвърля градушката Си на късове; пред Неговия мраз кой ще устои?

7. Прати словото Си, и всичко се разтапя; духне с вятъра Си, и води потекат.

8. Той яви Своето слово Иакову, Своите наредби и Своите съдби ­ Израилю.

9. На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. Алилуия.

Слава:

Псалом 148

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините.

2. Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови воинства.

3. Хвалете Го, слънце и луно, хвалете Го, всички блестящи звезди.

4. Хвалете Го, небеса на небесата и води, които сте по-високо от небесата.

5. Нека хвалят името на Господа, защото Той (каза ­ и се създадоха,) заповяда ­ и се сътвориха;

6. постави ги за вечни векове; даде наредби, които няма да се нарушат.

7. Хвалете Господа от земята, вие, големи риби и всички бездни,

8. огън и град, сняг и мъгла, и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

9. планини и всички хълмове, плодородни дървета и всички кедри,

10. зверове и всеки добитък, влечуги и птици крилати,

11. земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии,

12. момци и девойки, старци и деца ­

13. всички да хвалят името на Господа; защото само Неговото име е възвеличено, Неговата слава е на небесата и на земята.

14. Той въздигна рога на Своя народ, славата на всички Свои светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ. Алилуия.

Псалом 149

Пейте Господу песен нова; хвала Нему в събранието на светиите.

2. Да се весели Израил за своя Създател; синовете на Сиона да се радват за своя Цар.

3. Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят,

4. защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение.

5. Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си.

6. Славословия към Бога да бъдат в устата им, и двуостър меч в ръката им,

7. за да извършат отмъщение над народите, наказание над племената,

8. да връзват техните царе във вериги и техните велможи ­ в окови железни,

9. да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. Алилуия.

Псалом 150

Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.

2. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.

4. Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи.

5. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.

6. Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия.

 (Псалом Давидов, на едноборството с Голиата.

1. Бях най-малък от братята си и най-млад в дома на баща си: пасях бащините си овци.

2. Ръцете ми направиха орган, пръстите ми нагласяваха псалтир.

3. И кой би възвестил на моя Господ? Сам Господ, Сам Той ме чу.

4. Той прати Своя вестител, взе ме от бащините ми овци и ме помаза с слея на Своето помазание.

5. Братята ми бяха прекрасни и големи, но Господ не благоволи да избере измежду тях.

6. Излязох аз срещу чужденеца, и той ме прокле със своите идоли.

7. Но аз измъкнах меча му, обезглавих го и избавих от позор синовете Израилеви.)

Слава:

След двадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 8

Христе мой, Ти си съкровищница на всички добрини! Изпълни с радост и веселие душата ми и ме спаси като едничък многомилостив!

Слава…

Христе Спасителю мой, макар да съгреших пред Тебе, друг Бог освен Тебе нямам. Дерзая към Твоето добросърдечие и Те моля: Добросърдечни Отче, Сине Единородни и Св. Душе, когато се обърна към Тебе, приеми ме като блудния син и ме спаси!

И сега…

Друго прибежище и топла защита не познавам освен Тебе, Владичице, понеже Ти имаш дръзновение към Родения от Тебе. Помогни ми и спаси мене ­ Твоя раб!

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй ме, грешния, и прости на Твоя недостоен раб всичко, което съм Ти съгрешил през времето на целия мой живот и дори до днес. И ако нещо съм Ти съгрешил като човек ­ волните ми и неволни съгрешения, с дело и слово, с ум и мисъл, всичко, що съм извършил от заслепение и невнимание, поради голяма леност и небрежност; ако ли в Твое име съм се клел, или съм дал лъжлива клетва, или съм похулил името Ти в мисълта си, или някого съм укорил, или наклеветил, или наскърбил; или в нещо някого съм разгневил, или от някого нещо съм откраднал, или блудствувал, или излъгал; или тайно съм ял, или някой беден е дошъл при мене и съм го пренебрегнал, или брата си наскърбих или премного огорчих; или през време на молитва и псалмопение моят лукав ум по лукави неща е бродил, или съм изпитал в нещо наслада повече, отколкото е позволено, или безумно съм се смял, или съм говорил кощунни неща, или тщеславие съм проявил, или съм се възгордял, или суетна красота съм видял и съм се от нея прелъстил; или съм се шегувал с недостойни за мене неща; ако по време на молитва съм проявил в нещо нерадение, или съм говорил празнословие или нещо друго лукаво съм извършил, защото всички тия неща и още по-лоши извърших, за които не си спомням ­ помилуй ме, Господи, и ми прости всичко, та да мога спокойно да заспя и да отпочина, и да Те възпявам, благославям и славословя с безначалния Твой Отец и с Пресветия и благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.