КОВИД-19 и православието: несигурност и уязвимост в контекста на Божията икономия

Смилен Марков