Меню Затваряне

Когато човек вярва на магьосница, той се отрича от Бога и Божия Промисъл

Ако Ванга проповядваше открито неморални идеи като разврат, кражби, убийство, смърт, разруха никой не би я последвал.Именно затова е уловката , която се крие зад използването на думи като Христос, Богочовек, светлина,правда, мир, любов, братство. Ако един духовно интелигентен човек вникне зад това, ще види и заблужденията от верови характер като:

– метемпсихоза (прераждане)

– фатализъм (предопредение)

– агни-йога – теософското лъжеучение, противоречащо на Християнството

– НЛО

– спиритизъм,медиумизъм

– врачуване и много други бесовски козни.

Подобни заблуди не са безобидни и водят до духовна смърт поради отхвърлянето и отпадането ни от Истината. Ванга говори за Корана по един неподобаващ за християнин начин – факт, който трябва да смущава всеки, който е наясно със своята православна вяра. В много наши съвременници се появява усещането, че Ванга е светица. Факторите са доста, но преди всичко това е заради липсата на истински духовен критерий – какво е святост и какво магьосничество, врачуване, гадаене. Има недвусмислени свидетелства във всички книги, издадени за нея от обръжаващите я.

Често в тях се говори за изпадане в транс – състояние, в което човек вече не е господар на волята и тялото си, а става убежище на дух, който говори чрез него. Става дума за падналите духове. Светият Дух се открива по доста различен начин – знаем от Св. Предание и Свещ. Писание и плодовете Му също осезаемо се различават.

Тогава именно се откриват лъжеидеите, които явно противоречат на Богооткровената вяра. Описани са случаи, когато Ванга ръмжи, говори с чужд глас, плаши околните, че ще им стори зло. Самите духове спрямо нея неведнъж са показвали своята човеко ненавистническа природа. Нейната поклонничка Величка Ангелова в книгата си „Пророчествата на Ванга – единствената връзка между небето и земята“ описва случаи, в които въпросните сили са карали Ванга да събира паяжини през нощта, после да се съблича и пак да се облича. Безсмислени неща. Когато Ванга опитала да се възпротиви, самата тя разказва как силите я блъснали надолу по стълбите и тя си счупила крака. Всички тези неща показват тъмната природа на водещите я сили. Господ не се държи така със своите съсъди. Друг важен момент са лъжепророчества й. Посочва къде са изгубени вещи, предоставя точна диагностика, говори се за изцеление. Бесовете гадаят и понякога познават. Всичко има своето обяснение, трябва само да се запознаем в дълбочина с Христовото учение.Мистерия има само за един духовно непросветен човек.

Категорично трябва да се направи съпоставка как е лекувала тя и как са го правели светците, те са водели аскетичен начин на живот, а Ванга НЕ го е правила. Абсолютно забранено е общуване с духове в Свещеното Писание.Тя открито говори за общението си с мъртъвци: “…не бива да се намира у тебе предсказвач, гадател, вражач,… ни който пита мъртви, защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа” (Второз. 18:9).

Докато светците са изцелявали с молитва, чрез кръстното знамение (прекръстване) и призоваване на Божието име, тя използва единствено магьоснически похвати. Пример: вземи петел, заколи го, вземи сърцето му, полей го с вино, после изяж сърцето, изпий виното… Използва захар. Магьосниците са безсилни и не могат да извършват изцеления, когато човек страда от естествени болести или ако има жива вяра. Затова и много биват отпращани лишени от “помощта” й. Но когато ходят хора, които страдат от бесове (хора стоящи далеко от Бога, неводещи богоугоден живот, а са отдадени на страстите си), те им помагат, защото влизат в съдружие с тях. Често срещан аргумент е, че помагала, но не се взема предвид и катастрофалните й съвети, които са разбили хиляди човешки съдби. Има случаи, в които съветва млади родители да не създават деца или подтиква към други небогоугодни дела.

Когато човек вярва на магьосница, той се отрича от Бога и Божия Промисъл. По този начин се отклонява от Божия план за него, който цели единствено неговото благо и добро благоразположение. Голяма духовна опастност е, когато приемаме един обладан човек за светец. Тогава ние автоматично се прекланяме пред злото. Човек, който бяга от Честния и Животворящ Кръст не е божи служител. Именно затова, трябва да разбираме концепти като канонизация и отлъчване.

Ако вие вървите и се стремите към подобен феномен, то вие се отдалечавате от Господа и закрилата Му. Четете житията и наставленията на просиялите в Бога български светци като св. Йоан Рилски Чудотворец, св. патр. Евтимий, великите свети Седмочисленици. За да вървим в правия път, трябва от тях да се поучаваме и от Свещеното Писание, а не от лъжепророци и нещастни хора, жертви като Ванга. Тя остави на народа ни един заместител на християнството наречен ОКУЛТИЗЪМ. Тя за жалост не бе Христова и си замина без да се покае. Не се ли обърнем в обратна посока от окултизма към автентичното християнство…не можем да чакаме промяна към добро. Нека загърбим невежеството и пагубното влияние на атеизма и се обърнем към Бога и православната ни вяра, за да пребъдем.

Амин.

Източник: Лична страница на отец Серафим.Текстът е публикуван със съгласието на автора.

Posted in Проповед

Вижте още: