Меню Затваряне

Кой е моят ближен? За бежанците и милосърдието

Доц. д-р Мариян Стоядинов, Мохамед Халаф

Представяме ви една беседа в „Къща за птици“ от 2015 г., която се оказва изключително актуална и днес – отново по време на война, с много бежанци, на които трябва да сторим милост като в притчата от евангелието, в която Христос обяснява на законника кой е неговият ближен.

„И ето, един законник стана и, изкушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен? А Той му каза: в Закона що е писано? как четеш? Той отговори и рече: “Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си”. Иисус му каза: право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив. Но той, като искаше да се оправдае, рече на Иисуса: а кой е моят ближен? Отговори Иисус и каза: един човек слизаше от Иерусалим в Иерихон, и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и, като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили, и, като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: погрижи се за него; и, ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя. И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците? Той отговори: оня, който му стори милост. Тогава Иисус му каза: иди и ти прави също така“ (Лука 10:25-37).

В дискусията ще чуете гледните точки на двама участници: доц. д-р Мариян Стоядинов, преподавател по Догматическо богословие в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и журналистът от иракски произход, хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и анализатор на Близкия Изток у нас – Мохамед Халаф.

Модератор на беседата е доц. д-р Костадин Нушев.

Доц. д-р Мариян Стоядинов:

„Въпросът не е кой е нашият ближен или нашите, а кой е моят ближен. Още с първия прочит стрелата уцелва личността, центъра, уцелва мен самия. Не кой е ближният на нашето общество, кои са нашите близки народи или кои са нашите близки съсловни групи. И по този начин зададен, този въпрос има персонален отговор – отговорът, който аз трябва да задам на себе си и който стои пред мен и пред всеки един от нас в ежедневието ни“.

Чуйте повече в беседата.

Posted in Беседи, Видео беседи

Вижте още: